ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ / Applied Hydraulics and Hydraulic Works (Hydronomics)
Κωδικός307Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000137

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (Υδρονομική)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130691
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ο φοιτητής θα πρέπει να έχει διδαχθεί τις βασικές αρχές της υδρονομικής διευθέτησης των χειμαρρικών ρευμάτων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- να γνωρίζει την διαδικασία με την οποία συλλέγεται το νερό από τις πηγές και αξιοποιείται - να γνωρίζει πως γίνεται η απόληψη νερού από τις κοίτες των χειμαρρικών ρευμάτων - να γνωρίζει πως λειτουργούν οι υδραυλικές μηχανές, οι αντλίες και τα αρδευτικά – στραγγιστικά δίκτυα - Να γνωρίζει πως επιτυγχάνεται ο βιολογικός καθαρισμός του νερού, - να γνωρίζει πως διαστασιολογείται ένας ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Υδρομετρία, υδρομαστεύσεις, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, υδραυλικές μηχανές, αντλίες αρδευτικά και στραγγιστικά δίκτυα, αντιπλημμυρικά και υδροηλεκτρικά έργα, βιολογικός καθαρισμός, ποιοτική ανάλυση και έλεγχος του νερού, υδραυλικά έργα προστασίας της φύσης και περιβάλλοντος, αντιμετώπιση τοξικών καταλοίπων σε χείμαρρους και ποταμούς, εξασφάλιση λιμενικών, συγκοινωνιακών και άλλων έργων από τη δράση του νερού.
Λέξεις Κλειδιά
Υδραυλικά έργα, χωμάτινο φράγμα, ταμιευτήρας, βιολογικός καθαρισμός των υδάτων, υδρομαστεύσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
βιντεοπροβολέας κατά τη διδασκαλεία και την εργαστηριακή άσκηση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις49
Εργαστηριακή Άσκηση9
Άσκηση Πεδίου9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών18
Εξετάσεις5
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Το σύγγραμμα που καλύπτει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος είναι: Τίτλος πανεπιστημιακών παραδόσεων: Σημειώσεις Εφαρμοσμένης Υδραυλικής και Υδραυλικών ΄Εργων Συγγραφέας: Π. Στεφανίδης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Τσακίρης, 2010, Υδραυλικά Έργα. Σχεδιασμός και Διαχείριση. Τόμος Ι: Αστικά Υδραυλικά Έργα, Εκδ. Συμμετρία. • Τσόγκας Χρ. 1998, Δίκτυα Αποχέτευσης και Επεξεργασία Λυμάτων, εκδ. Ιων. • Τσόγκας Χρ. 2009 Υδροδυναμικά Έργα – Φράγματα. Εκδ Ιων • Χρυσάνθου, Βλ. 2015. Ποτάμια υδραυλική και τεχνικά έργα. ID Ευδόξου 59303548
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-09-2018