ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / Forest Botany-Forest Plant Sociology
Κωδικός401Π
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000149

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600130701
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος: Θα εξοικειωθούν στην ταυτοποίηση φυτικών δειγμάτων Σπερματοφύτων με τη χρήση κλειδών αναγνώρισης. Θα αποκτήσουν γνώση των διαγνωστικών χαρακτηριστικών των ειδών των Σπερματοφύτων (τόσο ποώδη όσο και ξυλώδη), που εμφανίζονται σε δασικά οικοσυστήματα. Θα αναγνωρίζουν in situ είδη σημαντικών δασικών οικοσυστημάτων. Θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές της φυτοκοινωνιολογίας και τη μεθοδολογία ανάλυσης και σύνθεσης της βλάστησης σε επίπεδο φυτοκοινωνικών ενώσεων/φυτοκοινοτήτων. Θα γνωρίζουν και θα αναγνωρίζουν στο πεδίο τις ζώνες δασικής βλάστησης και τις υποδιαιρέσεις τους. Θα κατανοήσουν εφαρμογές της Δασικής Φυτοκοινωνιολογίας στην πράξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γνωρίσματα, περιγραφή και ταξινόμηση taxa των σπερματοφύτων. Μορφολογικά γνωρίσματα, γενική περιγραφή, βιολογικές απαιτήσεις, γεωγραφική εξάπλωση δασικών δένδρων και θάμνων της χώρας μας και σπουδαίων, από δασοπονική άποψη ξενικών δασικών δένδρων. Γενικές φυτοκοινωνιολογικές αρχές, μέθοδοι ανάλυσης των φυτοσυστάδων, καθορισμός των φυτοκοινωνιολογικών μονάδων και τύπων, ταξινόμηση της δασικής βλάστησης στην Ελλάδα, συνχωρολογία, εφαρμογές της φυτοκοινωνιολογίας στην πράξη.
Λέξεις Κλειδιά
Συστηματική των φυτών, Ταξινομική των φυτών, Σπερματόφυτα, κλείδα αναγνώρισης, ορολογία, δένδρα, θάμνοι, ξυλώδη είδη, χαρακτηριστικά γνωρίσματα, βιολογικές απαιτήσεις, γεωγραφική εξάπλωση, Δασική φυτοκοινωνιολογία, μονάδα βλάστησης, Δασική βλάστηση της Ελλάδας, Γεωβοτανική, Μέθοδος Braun-Blanquet
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις8
Άσκηση Πεδίου35
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων2
Εκπόνηση μελέτης (project)4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών10
Εξετάσεις1
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΔΑΣΙΚΗ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8574 Συγγραφείς: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διαθέτης (Εκδότης): Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E. 1985 ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8542 Συγγραφείς: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΧΟΥΔΗ 1986
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-11-2019