ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ / Rangeland Ecology
Κωδικός402Π
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000151

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600130703
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκληρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: 1. Να αναλύσουν και να κατανοήσουν τη λειτουργία του λιβαδικού οικοσυστήματος 2. Να κατανοήσουν τον οικολογικό ρόλο της βόσκησης 3. Να κατανοήσουν πως υπολογίζεται η βιοποικιλόητα στο λιβαδικό οικοσύστημα 4. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να μπορούν να επιλύουν προβλήματα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δομή και λειτουργία του λιβαδικού οικοσυστήματος Ενεργειακό, Υδατικό και Βιογεωχημικό κύκλωμα. Αναδραστικός Μηχανισμός στο λιβαδικό οικοσύστημα. Υδατικές σχέσεις σε επίπεδο φυτών και λιβαδικής φυτοκοινότητας. Επιδράσεις της βόσκησης στη μορφογένεση και φυσιολογία των λιβαδικών φυτών. Μηχανισμοί αντοχής των φυτών. Επιδράσεις της βόσκησης στη βλάστηση και το έδαφος. Δυναμική της λιβαδικής βλάστησης. Διαχρονικές μεταβολές της βλάστησης, διαδοχή και στάδιο ισορροπίας. Οικολογικές διαταραχές στα λιβαδικά οικοσυστήματα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση νέων τεχνολογιών στο πεδίο για την πρακτική άσκηση των φοιτητών, εργαστηριακές ασκήσεις λογισμικού παρουσίασης διαφανειών, με απεικόνιση των επιδράσεων της βόσκησης και άλλων ανθρωπογενών επιδράσεων στη βιοποικιλότητα και την παραγωγικότητα των λιβαδικών οικοσυστημάτων. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με φοιτητές.Χρήση του elearning για αποστολή των εργασιών τους και βαθμολόγηση μέσω του συστήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου15
Πρακτική (Τοποθέτηση)5
Εκπόνηση μελέτης (project)5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών5
Σύνολο30
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπαναστάσης Β και Β. Νοιτσάκης 1992. Λιβαδική Οικολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη Γιαπούδη, Θεσσαλονίκης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Υλικό σχετική με την πρακτική άσκηση στο ιστότοπο του μαθήματος στο elearning
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-11-2019