ΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ / Forest Soil Science
Κωδικός405Π
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000157

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600130709
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: • Να κατανοεί τα εδάφη ως μέσο ανάπτυξης της δασικής βλάστησης.Μελέτη εδαφικού προφίλ. • Να κατανοήσει τις βασικές λειτουργίες των οργανισμών και της οικολογίας των δασικών εδαφών. • Να γνωρίζει τη σημασία και τον κύκλο αποσύνθεσης της οργανικής ουσίας στα δασικά εδάφη. • Να γνωρίζει τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους και τους τρόπους διαχείρισης τους για την βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των δασικών εδαφών. • Να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας του νερού και τις επιπτώσεις του στα δασικά εδάφη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το έδαφος σαν μέσο ανάπτυξης της δασικής βλάστησης. Βιολογικές ιδιότητες των δασικών εδαφών, οργανική ουσία-Δασικός τάπητας-Οργανισμοί εδάφους. Ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων στο οικοσύστημα δάσος-έδαφος. Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος. Συνέπειες δασοκομικών επεμβάσεων στο δασικό έδαφος. Οι γενικές Θεματικές και ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες: 1. Τα εδάφη της Χαλκιδικής: Σχηματισμός, Διαχείριση και Αποκατάσταση των λειτουργιών τους. 2. Αρχές ταξινόμησης των εδαφών. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του εδάφους(άσκηση σε ομάδες). 3. Εξέταση περιγραφή και δειγματοληψία σε εδάφη προερχόμενα από μητρικά υλικά μαρμαρυγιακών σχιστόλιθων σε τρεις ποιότητες εδάφους (άσκηση σε ομάδες). 4. Επίδραση της βλάστησης στη διαμόρφωση των εδαφικών ιδιοτήτων. Εξέταση και περιγραφή των εδαφικών ιδιοτήτων κάτω από την επίδραση λιβαδικής και δασικής βλάστησης (άσκηση σε ομάδες). 5. Διάνοιξη εδαφοτομής, εξέταση περιγραφή και εκτίμηση των εδαφικών ιδιοτήτων, συμπλήρωση φύλλου περιγραφής εδαφών (άσκηση σε ομάδες των 7 ατόμων.
Λέξεις Κλειδιά
Δασικά εδάφη, οργανική ουσία, θρεπτικά στοιχεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Γίνεται χρήση τεχνολογιών και οργάνων πλοήγησης gps
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου18
Πρακτική (Τοποθέτηση)54
Συγγραφή εργασίας / εργασιών18
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. N.C.BRADY, R.R. WEIL:ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ, η φύση και οι ιδιότητες των εδαφών, Εκδόσεις, ΕΜΒΡΥΟ - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 2011 ISBN 9789608002623, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12536597
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2019