ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ / Forest Soil Fertility
Κωδικός502Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000173

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130721
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 002Υ ΓΕΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Είναι σημαντικό και απαραίτητο ο φοιτητής να έχει γνώση των βασικών εννοιών της εδαφολογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίσουν στοιχεία γονιμότητας των εδαφών. Θα μάθουν για τη λειτουργία και τις δράσεις των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και τη βλάστηση. Θα αποκτήσουν την ικανότητα εκτίμησης της καταλληλότητας των δασικών εδαφών σε σχέση με τη διαθεσιμότητα και επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων. Θα συνδέσουν τη θεωρία με πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης των θρεπτικών στοιχείων και των μεθόδων λίπανσης των εδαφών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγικά στοιχεία για το έδαφος και ειδικά για τα δασικά εδάφη. Παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα του εδάφους και την αύξηση των φυτών. Εκτίμηση της γονιμότητας του εδάφους. Θρεπτικά στοιχεία και θρέψη των φυτών. Πρακτικές διαχείρισης και βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους. Εφαρμογές λίπανσης. Οι γενικές θεματικές και ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες: • Έδαφος – Δασικά εδάφη • Γονιμότητα του εδάφους – θρεπτικά στοιχεία • Το Άζωτο και το Θείο των εδαφών • Ο Φώσφορος και το Κάλιο στο έδαφος • Ασβέστιο, Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία • Πρακτικές Διαχείρισης Θρεπτικών στοιχείων - λιπάνσεις
Λέξεις Κλειδιά
Γονιμότητα εδαφών, Θρεπτικά στοιχεία, Λιπάνσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Γίνεται χρήση προγραμμάτων παρουσίασης video (VLS, media player) και παρουσίασης διαφανειών (PowerPoint), ενώ επικοινωνία με τους φοιτητές υπάρχει τόσο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όσο και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων2
Εξετάσεις2
Σύνολο60
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις με το πέρας των μαθημάτων κατά την εαρινή εξεταστική περίοδο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. N.C.BRADY, R.R. WEIL:ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ, η φύση και οι ιδιότητες των εδαφών, Εκδόσεις, ΕΜΒΡΥΟ - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 2011 ISBN 9789608002623, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12536597 2. Διαφάνειες παραδόσεων μαθήματος(μορφή αρχείου pdf)
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2019