ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤ.ΤΑΧ.ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛ.ΦΥΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤ.ΤΑΧ.ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛ.ΦΥΤΩΝ / Genetic Improvement of Fast Growing Forest Species & Ornamental Trees
Κωδικός505Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000176

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤ.ΤΑΧ.ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛ.ΦΥΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130723
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Κατανόηση των περριορισμών και δυνατοτήτων των ταχυαυξών δασοπονικών ειδών. 2. Εκπαίδευση επί των μεθόδων αναπαραγωγής των ταχυαυξών – καλλωπιστικών δασοπονικών ειδών 3. Εκπαίδευση επί των μεθόδων Γενετικής Βελτίωσης και των τρόπων μεγιστοποίησης παραγωγής βιομάζας από Ταχυαυξή δασοπονικά είδη. 4. Εκπαίδευση επί της γενετικής βελτίωσης καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ταχυαυξή δασοπονικά είδη – περιορισμοί, δυνατότητες. Συστήματα αναπαραγωγής των ταχυαυξών – καλλωπιστικών δασοπονικών ειδών και η σημασία τους στη Γενετική Βελτίωση. Μέθοδοι Γενετικής Βελτίωσης και τρόποι μεγιστοποίησης παραγωγής βιομάζας από Ταχυαυξή δασοπονικά είδη. Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι – Γενετική Βελτίωση – Σκοπός – Επιδιώξεις.
Λέξεις Κλειδιά
Ταχυαυξή δασικά είδη, Καλλωπιστικά δασικά είδη, Μέθοδοι βλαστικού πολλαπλασιασμού, μέθοδιοι βελτίωσης, μεγιστοποίηση παραγωγής βιομάζας, δημιουργία ποικιλιών καλλωπιστικών δασικών δέντρων και θάμωνων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαλέξεις με χρήση εποπτικών μέσων και διαδικτύου. Eπικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χρήση ακαδημαικής πλατφόρμας του Α.Π.Θ. για αποστολή εκπαιδευτικού υλικού.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Σεμινάρια9
Εργαστηριακή Άσκηση13
Άσκηση Πεδίου10
Φροντιστήριο8
Εκπόνηση μελέτης (project)10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών10
Εξετάσεις4
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Κ.Π. Πανέτσος. Γενετική και Βελτίωση Ταχυαυξών Δασικών Ειδών και Καλλωπιστικών Φυτών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-09-2018