ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / Forest Management Plan
Κωδικός508Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000179

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130725
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση του νομικού πλαισίου που καθορίζει τις προδιαγραφές εκπόνησης διαχειριστικών μελετών Ικανότητα χρήσης μερικών εργαλείων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση διαχειριστικών μελετών Ικανότητα στο σχεδιασμό και την εκπόνηση μελετών διαχείρισης των δασών της ελληνικής επικράτειας
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός, μορφή, αρχές, τεχνικές προδιαγραφές και μέρη διαχειριστικού σχεδίου. Επισκόπηση, σημερινή κατάσταση δάσους (γενική περιγραφή, μέχρι τώρα διαχείριση, χαρτογράφηση και διαίρεση δάσους, εκτίμηση ξυλοαποθέματος και προσαύξηση, ειδική περιγραφή, απεικόνιση, αποτελέσματα απογραφής). Ανάλυση και έλεγχος των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων της προηγηθείσης διαχείρισης. Ανάλυση σημερινής κατάστασης και εξέλιξης αυτής. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και ανάλυση αυτών για τον παραπέρα σχεδιασμό. Σχεδιασμός (σκοπός και αρχές δασοπονίας, οργάνωση παραγωγής και καρπώσεων, σχεδιασμός και οργάνωση λοιπών μορφών παραγωγής και άλλων ωφελειών, σχεδιασμός επενδύσεων και εργασίας, αξιολόγηση αποτελεσμάτων σχεδιασμού και απεικόνιση, ανάπτυξη τελικού σχεδιασμού). Παραρτήματα διαχειριστικού σχεδίου. Έλεγχος, ενημερότης, αναθεώρηση και εφαρμογή διαχειριστικού σχεδίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι συμμετέχοντες φοιτητές/φοιτήτριες, θα εκπαιδευτούν στις παρακάτω εργασίες/φάσεις σύνταξης μιας διαχειριστικής μελέτης Φάση της διαίρεσης του δάσους Φάση της απογραφής του δάσους Φάση της ειδικής περιγραφής του δάσους Φάση σχεδιασμού Σύνταξη μελέτης Περίπτωση εφαρμογής: Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Άσκηση Πεδίου40
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος στηρίζεται στην ποιότητα της γραπτής εργασίας που παραδίδεται από τους φοιτητές σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: - Σωστή χρήση διαχειριστικών όρων και εννοιών - Σωστή αιτιολόγηση διαχειριστικών μέτρων - Δομή και ποιότητα σύνταξης του κειμένου (π.χ. γίνεται κατανοητό το κείμενο; Παρουσιάζονται όλοι οι πίνακες ή τα διαγράμματα που είναι αναγκαία για την κατανόηση;) - Ποιότητα χαρτογραφικού υποβάθρου Εργασίες με ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % «λογοκλοπής» δεν θα γίνουν δεκτές. (Turnitin/Moodle)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=10952
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-05-2019