ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / SYSTEM DYNAMICS
Κωδικός329
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ταγαράς
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000317

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 35
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚατασκευαστικόςΕπιλογής Κατεύθυνσης955
Βιομηχανικής ΔιοίκησηςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης955

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600130833
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να μπορούν οι φοιτητές να προσομοιώνουν τη λειτουργία πολύπλοκων παραγωγικών συστημάτων (και όχι μόνο)με διττό σκοπό. Ο πρώτος είναι η κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς των συστημάτων (κάτω από εναλλακτικές υποθέσεις ως προς τη δομή και τους κανόνες λειτουργίας τους και κάτω από εναλλακτικές υποθέσεις για τις πιθανές επιδράσεις που αναμένεται να ασκηθούν σ’ αυτά από το περιβάλλον τους). Ο δεύτερος σκοπός είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές δεξιότητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με στρατηγικές και μεσοπρόθεσμες αποφάσεις για τη βελτίωση της συνολικής συμπεριφοράς των υπό εξέταση συστημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη Δυναμική Συστημάτων: ορισμός, βασικές έννοιες, σκοπός. Δομές και συμπεριφορά Δυναμικών Συστημάτων: ανοικτά – κλειστά συστήματα, θετική – αρνητική ανάδραση, ταλαντευόμενη μορφή, σιγμοειδής μεταβολή, άλλες μορφές δυναμικής συμπεριφοράς. Απεικόνιση συστημάτων: διαγράμματα επιρροής. Καταστατικές εξισώσεις και εξισώσεις ροών: Μαθηματική διατύπωση, διάγραμμα ροής, κανόνες διαμόρφωσης διαγραμμάτων ροής, γραφική ολοκλήρωση. Μαθηματική διατύπωση θετικής ανάδρασης σε συστήματα πρώτου βαθμού: Αναλυτική επίλυση γραμμικών συστημάτων, χαρακτηριστικές τιμές της αναλυτικής σχέσης σε γραμμικά συστήματα, μη γραμμικά συστήματα. Μαθηματική διατύπωση αρνητικής ανάδρασης σε γραμμικά συστήματα πρώτου βαθμού: Αναλυτική επίλυση, χαρακτηριστικές τιμές της αναλυτικής σχέσης, μηδενική επιθυμητή κατάσταση, αρνητική ανάδραση με πρόσθετο εξωτερικό ρυθμό. Μαθηματική διατύπωση σιγμοειδούς μεταβολής: Μεταβολή Verhulst, μεταβολή Richards, μεταβολή Weibull. Σχεδίαση διαδικασίας λήψης απόφασης: Βασικές αρχές και κανόνες, τυπικές μορφές διαμόρφωσης εξισώσεων ρυθμών. Καθυστερήσεις: Καθυστερήσεις φυσικών ροών, καθυστέρηση στη ροή πληροφοριών, υπολογισμός της διάρκειας και της κατανομής των καθυστερήσεων. Βασικά στοιχεία χρήσης της προσομοιωτικής γλώσσας Powersim 2.5c.: Διαμόρφωση διαγραμμάτων ροής, χαρακτηριστικά επίλυσης των καταστατικών εξισώσεων και εξισώσεων ροής, ορισμός χρονικών παραμέτρων, υπολογιστική διαδικασίας, τελεστές συναρτήσεις βιβλιοθήκης. Εφαρμογές Δυναμικής Συστημάτων στη βιομηχανική διοίκηση με χρήση Η/Υ: μελέτη περιπτώσεων με τη χρήση της ειδικής προσομοιωτικής γλώσσας, Ρowersim 2.5c (βιομηχανική ανάπτυξη περιοχής, σχεδίαση δυναμικότητας παραγωγικής μονάδας, σχεδίαση ανθρώπινου δυναμικού, οικονομική σκοπιμότητα υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου, προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής, σχεδίαση εφοδιαστικής αλυσίδας, σχεδίαση αντίστροφής εφοδιαστικής αλυσίδας).
Λέξεις Κλειδιά
Δυναμική συστημάτων, δυναμική προσομοίωση, δυναμικά πρότυπα, powersim.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος οι διαλέξεις υποστηρίζονται από παρουσίαση διαφανειών στο λογισμικό Microsoft Office PowerPoint. Οι συγκεκριμένες διαφάνειες ως έγγραφα PDF υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος (http://eclass.meng.auth.gr/MENG329/), στην οποία έχουν πρόσβαση όσοι φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές επιλύουν ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων με τη χρήση του λογισμικού προσομοίωσης Powersim 2.5c.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602
Φροντιστήριο60,2
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,5
Εξετάσεις50,2
Άλλο / Άλλα50,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος (ΤΒ) προκύπτει από τον συνδυασμό των βαθμών της τελικής εξέτασης (ΒΕ), του μέσου όρου των εξετάσεων προόδου (ΒΠ), του μέσου όρου των τριών θεμάτων (ΒΘ) και του βαθμού συμμετοχής στο μάθημα (ΒΣ) ως εξής: Αν ΒΕ≥4, τότε: ΤΒ = ΒΕ*0,4 + (ΒΘ-5)*0,8 + ΒΣ*0,10 + 0,5(ΒΠ-6) (αρνητική βαθμολογία δεν υφίσταται) Αν ΒΕ<4, τότε: ΤΒ = ΒΕ
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γεωργιάδης Π., ΘΕΩΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Με Εφαρμογές στη Σχεδίαση και Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής, Εκδόσεις Σοφία, 2006.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-11-2016