ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / TEACHERS: THEIR MISSION, ROLE AND OCCUPATION
ΚωδικόςΕ-39
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑναστάσιος Λιάμπας
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID80003935

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130912

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγικό (Αρχ. Μουσείου 29, A)
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (322)
ΗμερολόγιοMonday 12:00 to 15:00
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να οικοδομήσουν μια πληρέστερη εικόνα ή να ανασυγκροτήσουν την ήδη υπάρχουσα για τον εκπαιδευτικό και το έργο του. Στο μάθημα εξετάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικές έρευνες για το ρόλο και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ακόμη αναλύονται βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το έργο του. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 1. Γνωρίζουν τον ρόλο και το επάγγελμα εκπαιδευτικός 2. Γνωρίζουν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό και το έργο του 3. Ανασυγκροτήσουν τη βιωματικά διαμορφωμένη αναπαράστασή τους για τον/την εκπαιδευτικό και το έργο του/της 4. Δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη, ορθή και ακριβή αντίληψη για τον/την εκπαιδευτικό και το έργο του/της 5. Αναπτύξουν κριτική συνειδητότητα, αίσθημα ευθύνης και ενδιαφέρον για τη μόρφωση και την κατάρτισή τους ως μέλλοντες εκπαιδευτικοί
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Ο ρόλος και το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού 2. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και οι όροι εργασίας τους 3. Η διδασκαλία 4. Η κουλτούρα της σχολικής μονάδας 5. Το προφίλ του/της εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο (από την έκθεση της διεθνούς επιτροπής της Unesco για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα) 6. Το προφίλ του/της εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο από τη σκοπιά του μαθητή και της μαθήτριας 7. Ο/Η εκπαιδευτικός ως Ερευνητής/τρια και η Έρευνα δράσης 8. Ο/Η εκπαιδευτικός ως Διανοούμενος/η 9. Οι θέσεις του Paulo Freire: «Για τα ουσιαστικά προσόντα των εκπαιδευτικών, ώστε να επιτελούν καλύτερα το έργο τους» 10. Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την επαγγελματική τους σταδιοδρομία 11. Οι εκπαιδευτικοί και ο κοινωνικός καταμερισμός στο σχολείο
Λέξεις Κλειδιά
εκπαιδευτικός, διδασκαλία, ρόλος εκπαιδευτικού, επάγγελμα εκπαιδευτικού, έκπαιδευτικός ως διανοούμενος, έρευνα δράσης, κουλτούρα σχολικής μονάδας,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις903
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Εξετάσεις301
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. Η αξιολόγηση είναι διαμορφωτική (στο πλαίσιο της συζήτησης και ανάλυσης των κειμένων που μελέτησαν ή της συζήτησης που ακολουθεί τη διάλεξη) και τελική/συμπερασματική (με βάση τα θέματα της γραπτής εξέτασης στην εξεταστική περίοδο). Η τελική/συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση θέματα που είναι: 1. Επίλυση προβλήματος και 2. Ανοικτές ερωτήσεις που οδηγούν σε απαντήσεις τύπου δοκιμίου Τα κριτήρια για την τελική/συμπερασματική αξιολόγηση είναι: Η ακρίβεια των όρων, η λογική συνέπεια, η ορθότητα και η πληρότητα του θεωρητικού σχολιασμού είτε στην επίλυση προβλήματος είτε στην απάντηση της ανοικτής ερώτησης. Η απάντηση και στους δύο τύπους θεμάτων βασίζεται σε ζητήματα, προβλήματα, θέσεις και οπτικές που αναδείχτηκαν κατά τις διαλέξεις. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν προσεγγίσει τα παραπάνω τόσο θεωρητικά όσο και μέσω της μελέτης κειμένων, άρθρων, ερευνητικών εργασιών στις διαλέξεις. Τα κριτήρια, οι μέθοδοι και ο τρόπος της αξιολόγησης των φοιτητών/τριών αναφέρονται στο πρώτο μάθημα αλλά και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Freire, P. (2009) Δέκα Επιστολές προς Αυτούς που Τολμούν να Διδάσκουν,2η έκδ. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 2.Day, C. (2003) Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών, Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών-διδασκόντων» (Καθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών άρθρο 38 βάσει παρ. 8, αρθρ. 13 και άρθρ. 55 Ν. 1566/85) Altrichter, H., Posch, P. & Somekh, B. (2001) Οι Εκπαιδευτικοί Ερευνούν το Έργο τους. Μια Εισαγωγή στις Μεθόδους της Έρευνας Δράσης, Αθήνα: Μεταίχμιο. Giroux, H. (2004) «Οι εκπαιδευτικοί ως διανοούμενοι της αλλαγής», Ρωγμές εν τάξει, τχ. 15, σσ. 61-64. Giroux, H. & Aronowitz, S. (2010) Η Διδασκαλία και ο Ρόλος του Αναμορφωτή Διανοούμενου, στο Π. Γούναρη & Γ. Γρόλλιος (Επιμ.) Κριτική Παιδαγωγική, Αθήνα: Gutenberg. McBeath, J. (2001) «Ο καλός δάσκαλος», από το βιβλίο Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο. Ουτοπία και πράξη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Neave, G. (2001) Οι Εκπαιδευτικοί. Προοπτικές για το Εκπαιδευτικό Επάγγελμα στην Ευρώπη, Αθήνα: Μεταίχμιο. Βάσσος, Μ., Γεωργίου, Β., Τομαράς, Ν. & Τζιγκού, Ε. (1996) «Προτάσεις για τη δημιουργία ενός νέου προφίλ του εκπαιδευτικού», Εκπαιδευτική κοινότητα, τχ. 40, σσ. 18-20. Γκότοβος, Α. (1985) «Εκπαιδευτική πράξη και αυτοαντίληψη του εκπαιδευτικού», στο βιβλίο Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση. Κοσσυβάκη, Φ. (2003) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο μετανεωτερικό σχολείο: Προσδοκίες, προοπτικές, όρια, Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (1999) «Η κουλτούρα της σχολικής μονάδας ως ρυθμιστικός παράγοντας αποτυχίας και αποκλεισμού», στο Χ. Κωνσταντίνου και Γ. Πλειός (επιμ.) Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μαυρογιώργος, Γ. (1992) «Μύθοι για τη διδασκαλία», από το βιβλίο Εκπαιδευτικοί και διδασκαλία, Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση. Μυλωνάς, Θ. (1993) «Αλλαγές του ρόλου του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα (1840-1990)» , Σύγχρονη εκπαίδευση, τχ. 68, σσ. 29-37. Πρωτονοτάριου, Σ. και Χαραβιτσίδης, Π. (2008) '132ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών: προσπάθειες για την εκπαίδευση και την ένταξη όλων των παιδιών στο σχολείο', στο Παιδαγωγικές δράσεις και Διδακτικές προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον Τζέλα Βαρνάβα-Σκούρα (επιμ.), Αθήνα: Ντουντούμης Φρειδερίκου, Α. και Φολερού – Τσερούλη, Φ. (1991) Οι δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου, Αθήνα: Ύψιλον. Φρυδάκη, Ε. (2015) Η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού και το μέλλον της διδασκαλίας, Αθήνα: Κριτική
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-06-2019