Μεταγνωστικές Διεργασίες και Ρύθμιση του Γνωστικού και του Θυμικού

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεταγνωστικές Διεργασίες και Ρύθμιση του Γνωστικού και του Θυμικού / Metacognitive Processes: Congnitive and Thymic Regulation
ΚωδικόςΓΨ-101
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016278

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές (2018-2022)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεταγνωστικές Διεργασίες και Ρύθμιση του Γνωστικού και του Θυμικού
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600130969
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν: (α) Γνώση εννοιών και θεωριών σχετικών με το μεταγιγνώσκειν, θυμικό και τις αλληλεπιδράσεις τους στη μάθηση σε διάφορες ηλικίες και πλαίσια. (β) Γνώση για τις βασικές αρχές σχεδιασμού παρεμβάσεων με στόχο τη ρύθμιση του γνωστικού και του θυμικού σε διάφορες ηλικίες και πλαίσια. (γ)Μεθοδολογικές γνώσεις και δεξιότητες ως προς την έρευνα σε σχετικά θέματα. (δ)Δεξιότητες χρήσης βιβλιογραφίας και γραφής εργασιών. (ε)Δεξιότητες παρουσίασης εργασιών σε μορφή power point. (στ)Δεξιότητες συνεργασίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται θέματα που αφορούν την ενημερότητα που έχουν οι άνθρωποι για τις γνωστικές τους διεργασίες και τη ρύθμισή τους. Εξετάζονται διάφορα είδη του μεταγιγνώσκειν και οι τρόποι μελέτης τους, καθώς και θέματα που αφορούν τη σχέση των μεταγνωστικών διεργασιών με τη μνήμη και τη μάθηση. Επισημαίνονται οι επιδράσεις θυμικών και κοινωνικών παραγόντων στις μεταγνωστικές διεργασίες, και ο ρόλος των μεταγνωστικών εμπειριών και της μεταγνωστικής γνώσης στη μάθηση και σκέψη. Έμφαση δίνεται, επίσης, στις μεταγνωστικές δεξιότητες και τη χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών για την αυτο-ρύθμιση της μάθησης.
Λέξεις Κλειδιά
Μεταγνωστικές διεργασίες, συναισθήματα, θυμικό, μάθηση, αυτο-ρύθμιση, αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • επιστημονικά άρθρα και βιβλία για μελέτη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προβολή διαφανειών στο πλαίσιο της διδασκαλία. Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-learning) για επικοινωνία με φοιτητές και ανάρτηση του υλικού του μαθήματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1044
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1284,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο26010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου ως εξής: --Συμμετοχή μέσα στην τάξη (10% της τελικής βαθμολογίας) --2 ομαδικές προφορικές παρουσιάσεις σε σχετική θεματολογία (ομάδες των 2 ατόμων). (20% της τελικής βαθμολογίας) --1 γραπτή ατομική εργασία (άρθρο επισκόπησης 10-15 σελίδων). (40% της τελικής βαθμολογίας) --Τελική προφορική εξέταση (30% της τελικής βαθμολογίας)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αγγλική και ελληνική βιβλιογραφία από βιβλία και άρθρα από βιβλιογραφικές βάσεις Ενδεικτική βιβλιογραφία για μελέτη των θεμάτων που θα παρουσιαστούν --Bailey, P. E., & Henry, J. D. (2008). Growing less empathic with age: Disinhibition of the self-perspective. The Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 63, 219-226. --Bjork, R. A., Dunlosky, J., & Kornell, N. (2013). Self-regulated learning: Beliefs, techniques, and illusions. Annual Review of Psychology, 64, 417-444. Doi: 10.1146/annurev-psych-113011-143823 --Brockman, R., Ciarrochi, J., Parker, P., & Kashdan, T. (2016). Emotion regulation strategies in daily life: mindfulness, cognitive reappraisal, and emotion suppression. Cognitive Behaviour Therapy, 46, 91-113. http://dx.doi.org/10.1080/16506073.2016.1218926 --Carver, C. S. (2015). Control processes, priority management, and affective dynamics. Emotion Review, 7, 301-307. Doi: 10.1177/1754073915590616 --Davis, E. L., Levine, L. J., Lench, H. C., & Quas, J.A. (2010). Metacognitive Emotion Regulation: Children’s Awareness that Changing Thoughts and Goals Can Alleviate Negative Emotions. Emotion, 10, 498-510. --De Boer, H., Donker, A. S., Kostons, D. N. M., & van der Werf, G. P. C. (2018). Long-term effects of metacognitive strategy instruction on student academic performance: A meta-analysis. Educational Research Review, 24, 98-115. --Dent, A. L., & Koenka, A. C. (2016). The relation between self-regulated learning and academic achievement across childhood and adolescence: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 28, 425-474. --Δερμιτζάκη, Ε. (2017). Προάγοντας τις δεξιότητες των μαθητών να μαθαίνουν: Ανάπτυξη της αυτό-ρυθμιζόμενης μάθησης. Αθήνα: Gutenberg. --Dumontheil, I., Apperly, I. A., & Blakemore, S. J. (2010). Online usage of theory of mind continues to develop in late adolescence. Developmental Science, 13, 331-338. --Duval, C., Piolino, P., Bejanin, A., Eustache, F., & Desgranges, B. (2011). Age effects on different components of theory of mind. Consciousness and Cognition, 20, 627-642. --Ebert, S. (2015) Longitudinal Relations Between Theory of Mind and Metacognition and the Impact of Language. Journal of Cognition and Development, 16, 4, 559-586. --Efklides, A. (2008). Metacognition: Defining its facets and levels of functioning in relation to self-and co-regulation. European Psychologist, 13, 277-287. Doi:10.1027/1016-9040.13.4.277 --Efklides, A. (2011). Interactions of metacognition with motivation and affect in self regulated learning: The MASRL model. Educational Psychologist, 46, 6-25. --Efklides, A. (2016). Metamemory and affect. In J. Dunlosky& S. Tauber (Eds.), The Oxford handbook of metamemory (pp. 245-267). New York, NY: Oxford University Press. --Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906-911. --Gross, J. J. (2013). Emotion regulation: Taking stock and moving forward. Emotion, 13, 359-365. Doi:10.1037/a0032135 --Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 348-362. Doi:10.1037/0022-3514.85.2.348. --Hughes, C., Jaffee, S. R., Happé, F. G., Taylor, A., Caspi, A., & Moffitt, T. E. (2005). Origins of individual differences in theory of mind: From nature to nurture? Child Development, 76, 356-370. --Misailidi, P. (2010). Children’s metacognition and theory of mind: Bridging the gap. In A. Efklides & P. Misailidi (Eds.), Trends and prospects in metacognition research (pp. 279-291). NY: Springer. --Naragon-Gainey, K., McMahon, T.P., & Chacko, T.P. (2017). The structure of common emotion regulation strategies: A meta-analytic examination. Psychology Bulletin, 143, 384-427. --Nelson, T. O. (1996). Consciousness and metacognition. American Psychologist, 51, 102–116. --Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students’ self-regulated learning and achievement: A program of quantitative and qualitative research. Educational Psychologist, 37, 91-106. --Schirda, B., Valentine, T.R., Aldao, A., & Prakash, R.S. (2016). Age-related differences in emotion regulation strategies: Examining the role of contextual factors. Developmental Psychology, 52, 1370-1380. --Strain, A. C., & D’Mello, S. K. (2015). Affect regulation during learning: The enhancing effect of cognitive reappraisal. Applied Cognitive Psychology, 29, 1-19. Doi:10.1002/acp.3049 --Weiner, B. (2014). The attribution approach to emotion and motivation: History, hypotheses, home runs, headaches/heartaches. Emotion Review, 6(4), 353-361. Doi: 10.1177/1754073914534502
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-10-2018