Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση / Applications of Cognitive Psychology in Education
ΚωδικόςΔΤ-602
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016287

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές (2018-2022)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600130977
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ήτριες αναμένεται να: (α) έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες που αφορούν σύγχρονες προσεγγίσεις στη μελέτη της σκέψης, της νοημοσύνης, του μεταγιγνώσκειν και της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης (β) να μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις και να τις συνδέουν με εφαρμογές στην εκπαίδευση και (γ) να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη χρήση ερευνητικών εργαλείων αξιολόγησης των γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων καθώς και των δεξιοτήτων αυτο-ρύθμισης της μάθησης στο σχολικό πλαίσιο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στα πλαίσια του μαθήματος θα συζητηθούν οι εξής θεματικές: Α). Σύγχρονες προσεγγίσεις στη μελέτη της σκέψης και εφαρμογές στην εκπαίδευση: Επιστημική Σκέψη και Κριτική Σκέψη. Προγράμματα παρέμβασης για την καλλιέργεια της Κριτικής Σκέψης στην εκπαίδευση. Β) Γιγνώσκειν-Μεταγιγνώσκειν. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σχέση μεταγιγνώσκειν και νοημοσύνης κατά την ανάπτυξη και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Γ) Μεταγιγνώσκειν και Γνωστικές λειτουργίες: Προσοχή και μεταπροσοχή, Κατανόηση κειμένου και μετακατανόηση (εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ακρίβειας παρακολούθησης της κατανόησης). Δ) Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση (ΑΡΜ) και τρόποι αξιολόγησής της στο σχολικό πλαίσιο. Αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της ΑΡΜ στο σχολικό πλαίσιο.
Λέξεις Κλειδιά
Σκέψη, Κριτική Σκέψη, Επιστημική Σκέψη, Μεταγνώση, Νοημοσύνη, Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση, Εκπαίδευση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • επιστημονικά άρθρα και βιβλία για μελέτη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προβολή διαφανειών στο πλαίσιο της διδασκαλία. Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-learning) για επικοινωνία με φοιτητές και ανάρτηση του υλικού του μαθήματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1044
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1284,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο26010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου ως εξής: --Συμμετοχή μέσα στην τάξη (10% της τελικής βαθμολογίας) --Oμαδική προφορική παρουσίαση σε σχετική θεματολογία (ομάδες των 2 ατόμων). (20% της τελικής βαθμολογίας) --Γραπτή ατομική εργασία (άρθρο επισκόπησης 10-15 σελίδων). (40% της τελικής βαθμολογίας) --Τελική προφορική εξέταση (30% της τελικής βαθμολογίας)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αγγλική και ελληνική βιβλιογραφία από βιβλία και άρθρα από βιβλιογραφικές βάσεις Ενδεικτική Βιβλιογραφία --Boekaerts, M., & Corno, L. (2005). Self-regulation in the classroom: A perspective on assessment and intervention. Applied Psychology: An International Review, 54, 199-231. --Bråten, I., & Strømsø, H. I. (2005).The relationship between epistemological beliefs, implicit theories of intelligence, and self-regulated learning among Norwegian postsecondary students. British Journal of Educational Psychology, 75, 539–565. --Cheng, M. H. M., &Wan, Z. H. (2017).Exploring the effects of classroom learning environment on critical thinking skills and disposition: A study of Hong Kong 12th graders in Liberal Studies. Thinking Skills and Creativity, 24, 152-163. --De Boer, H., Donker, A. S., Kostons, D. N. M., & van der Werf, G. P. C. (2018). Long-term effects of metacognitive strategy instruction on student academic performance: A meta-analysis. Educational Research Review, 24, 98-115. --Dent, A. L., & Koenka, A. C. (2016). The relation between self-regulated learning and academic achievement across childhood and adolescence: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 28, 425-474. --Δερμιτζάκη, Ε. (2017). Προάγοντας τις δεξιότητες των μαθητών να μαθαίνουν: Ανάπτυξη της αυτό-ρυθμιζόμενης μάθησης. Αθήνα: Gutenberg. --Dignath, C., & Buttner, G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students. A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. Metacognition Learning, 3, 231-264. --Donker, A. S., de Boer, H., Kostons, D., Dignath-van Ewijk, C. C., & van der Werf, M. P. C. (2014). Effectiveness of learning strategy instruction on academic performance: A meta-analysis. Educational Research Review, 11, 1–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2013.11.002. --Duell, O. K., & Schommer-Aikins, M. (2001). Measures of people’s beliefs about knowledge and learning. Educational Psychology Review, 13 (4), 419-449. --Dwyer, C. P., Hogan, M. J., &Stewart, I. (2014).An integrated critical thinking framework for the 21st century. Thinking Skills and Creativity, 12, 43-52. --Efklides, A. (2011). Interactions of metacognition with motivation and affect in self regulated learning: The MASRL model. Educational Psychologist, 46, 6-25. --Efklides, A., & Misailidi, P. (2010). Introduction: The present and the future in Metacognition. In A. Efklides & P. Misailidi (Eds.), Trends and prospects in metacognition research (pp. 1-20). New York: Springer. --Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906-911. --Fong, C. J., Kim, Y., Davis, C. W., Hoang, T., &Kim, Y. W. (2018).A meta-analysis on critical thinking and community college student achievement. Thinking Skills and Creativity, 26, 71-83. --Harpern, D. F. (2014).Thought and knowledge: An Introduction to Critical Thinking (5th ed.). New York: Psychology Press, Taylor and Francis Group. --Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Journal of Educational Psychology Review, 13(4), 353-383. --Kitsantas, A. (2013). Fostering college students' self-regulated learning with learning technologies. Hellenic Journal of Psychology, 10, 235-252. --Kolić-Vehovec, S., Bajšanski, I., & Rončević Zubković, B. (2010). Metacognition and Reading Comprehension: Age and gender Differences. In A. Efklides & P. Misailidi (Eds.), Trends and prospects in metacognition research (pp. 327-345). New York: Springer. --Kuhn, D., Cheney, R, & Weinstock, M. (2000). The development of epistemological understanding. Cognitive Development, 15, 309-328. --Kuhn, D., & Udell, W. (2003). The development of argument skills. Child Development, 74, 1245-1260 --Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2005). Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. --Lipman, M. (2006, μεταφρ.). Η σκέψη στην εκπαίδευση (επιστημ. Επιμ. Β.Παππή). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. --Lockl, K., & Schneider, W. (2006). Precursors of metamemory in young children: Τhe role of theory of mind and metacognitive vocabulary. Metacognition and Learning, 1 (1), 15-30. --Malegiannaki, A., & Metallidou, P. (2017). Development of attentional functions in school-age: Evidence from traditional and computerized Tasks. Journal of Educational and Developmental Psychology, 7, 42-51. --Martin, L., & Halpern, D. (2011). Pedagogy for developing critical thinking in adolescents: Explicit instruction produces greater gains. Thinking Skills and Creativity, 6, 1-13. --Metallidou, P. (2012). Epistemological beliefs as predictors of self-regulated learning strategies in middle school students. School Psychology International, 34, 283-298. --Metallidou, P., Malegiannaki, A., Konstantinopoulou, E., & Kiosseoglou, G. (2016). Effects of different functions of attention on school grades in primary school children. Journal of Education and Human Development, 5, 68-79. --Metallidou, P., & Vlachou, A. (2010).Children’s self-regulated learning profile in language and mathematics: The role of task value beliefs. Psychology in the Schools, 47, 776-788. --Muis, K. R. (2007). The role of epistemic beliefs in self-regulated learning. Educational Psychologist, 42, 173–190. --Muis, K. R. (2008). Epistemic profiles and self-regulated learning: Examining relations in the context of mathematics problem solving. Contemporary Educational Psychology, 33, 177–208. --Muis, K. R., Pekrun, R., Sinatra, G. M., Azevedo, R., Trevors, G., Meier, E., & Heddy, B. (2015). The curious case of climate change: Testing a theoretical model of epistemic beliefs, epistemic emotions, and complex learning. Learning and Instruction, 39, 168-183. --Oakhill, J., Hartt, J., & Samols, D. (2005). Levels of comprehension monitoring and working memory in good and poor comprehenders. Reading and Writing, 18, 657-686. --Prins, F., Veenman, M. V. J., & Elshout, J. J. (2006). The impact of intellectual ability and metacognition on learning: New support for the threshold of problematicity theory. Learning and Instruction, 16, 374-387. --Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-475. --Veenman, M.V.J., & Spaans, M.A. (2005). Relation between intellectual and metacognitive skills: Age and task differences. Learning and Individual Differences, 15, 159-176. --Veenman, M. V. J., Van Hout-Wolters, B. H. A. M., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition Learning, 1, 3-14. --Wechslera, S. M., Saizb, C., Rivasb, S. F., Medeiros Vendraminic, C. M., Almeidad, L. S.,Mundima, M. C., &Francod, A. (2018).Creative and Critical Thinking: Independent or overlapping components? Thinking Skills and Creativity, 27, 114-122.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-10-2018