ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / INDUSTRIAL INFORMATICS
Κωδικός359
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Βλάχος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002160

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Βιομηχανικής ΔιοίκησηςΕπιλογής Κατεύθυνσης1055

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600131089
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση • να αναγνωρίζουν και να καταγράφουν: o τα στοιχεία της οργανωτικής δομής των Οργανισμών, τις βασικές λειτουργίες και ανάγκες υποστήριξης ενός Οργανισμού, o το ρόλου της Διοίκησης και της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων στην ψηφιακή επιχείρηση, o τα μοντέλα ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, o τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων, o τη βασική αρχιτεκτονική των επιμέρους ΠΣ, τα βασικά χαρακτηριστικά ή προβλήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη ΠΣ, • να κατανοούν o τον ρόλο και την σημασία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, o την αλληλοεξάρτηση μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, o τη χρησιμότητα αλλά και τη πολυπλοκότητα καθώς και τους κινδύνους που πηγάζουν από την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων o τις διαδικασίες ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης • να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του o για να αναπτύξει διαδικασίες και εφαρμογές υποστήριξης των διοικητικών, οικονομικών, παραγωγικών και άλλων λειτουργιών και συστημάτων μιας επιχείρησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μάθημα 1: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα: Θεωρία συστημάτων, παγκοσμιοποίηση και νέα επιχειρηματικά περιβάλλοντα, πληροφοριακά συστήματα κατά οργανωτικό επίπεδο, Μάνατζμεντ και πληροφοριακά συστήματα, οι νέοι ρόλοι των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς, η πρόκληση των πληροφοριακών συστημάτων Μάθημα 2: Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων: Βασικές εφαρμογές συστημάτων στους οργανισμούς, Κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων, Η πληροφορία σαν στρατηγικός επιχειρησιακός πόρος, Στρατηγική σε επίπεδο οργανισμού και το Μοντέλο Προστιθέμενη Αξίας, Στρατηγική σε επίπεδο ομίλου εταιρειών και πληροφοριακά συστήματα, στρατηγική σε επίπεδο βιομηχανίας και πληροφοριακά συστήματα Μάθημα 3: Πληροφοριακά Συστήματα, Οργανισμοί και Λειτουργικές Διαδικασίες: Καθορισμός των σχέσεων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και οργανισμών, Χαρακτηριστικά των οργανισμών, Επιχειρησιακές διαδικασίες, Λόγοι υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων, Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς, Οργανωτικές αλλαγές και λόγοι αντίστασης προς αυτές Μάθημα 4: Πληροφορία, Μάνατζμεντ και Λήψη Αποφάσεων: Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, Επίπεδα στην λήψη αποφάσεων, Τύποι αποφάσεων και πληροφοριακά συστήματα, Οργανωτικά μοντέλα και λήψη αποφάσεων, Σχολές του μάνατζμεντ και επιρροές στον σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων Μάθημα 5: Ηθική και Κοινωνικές Πτυχές των Πληροφοριακών Συστημάτων Ηθική και πληροφοριακά συστήματα, Κοινωνία της πληροφορίας και ηθικά διλήμματα, Πνευματικά δικαιώματα, Ευθύνη και επαγγελματισμός στην ανάλυση και σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων Μάθημα 6: Οργανωτικός Ανασχεδιασμός και Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά συστήματα και οργανωτικές αλλαγές, Εύρος των οργανωτικών αλλαγών, Ανασχεδιασμός λειτουργικών διαδικασιών, Εισαγωγή στην ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων, Πληροφοριακά συστήματα και ‘προστιθέμενη αξία’ Μάθημα 7: Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Εισαγωγή στην στρατηγική, Καθορισμός οργανωτικών διαδικασιών για τον στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, Ανάλυση στρατηγικών αναγκών και προσδιορισμός μελλοντικών αναγκών, Καθορισμός στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, Διαχείριση ανάπτυξης εφαρμογών και τεχνολογικής υποδομής Μάθημα 8: Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Ο κύκλος ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του κύκλου ανάπτυξης, Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού, Prototyping, Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με έτοιμα πακέτα λογισμικού, Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων από τους τελικούς χρήστες, Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μέσω συστατικών μερών, Ανάθεση της ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων σε ανάδοχο εταιρεία Μάθημα 9: Παράγοντες Επιτυχίας των Πληροφοριακών Συστημάτων Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων, Τεχνολογία και οι προκλήσεις στον ανασχεδιασμό της επιχείρησης, Λόγοι αποτυχίας των πληροφοριακών συστημάτων, Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, Ανάλυση και αντιμετώπιση κινδύνων Μάθημα 10: Διαχείριση Γνώσης και Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων Πληροφοριακά συστήματα και διαχείριση γνώσης, Δείκτες παραγωγικότητας και knowledge work, Δημιουργία και μετάδοση γνώσης μέσω πληροφοριακών συστημάτων, Τεχνητή νοημοσύνη και νευρωνικά δίκτυα, Τύποι πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων και παραδείγματα εφαρμογών, Executive information systems και ο ρόλος και σημασία αυτών μέσα στον οργανισμό Μάθημα 11: Ηλεκτρονικό Εμπόριο Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τεχνολογίες πληροφορικής και η μετα-βιομηχανική επανάσταση, Ο επαναπροσδιορισμός του χώρου και χρόνου και οι επιπτώσεις στους οργανισμούς, World-Wide Web, Υπηρεσίες, αγορές και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονικό εμπόριο και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας Μάθημα 12: Διεθνής Στρατηγική Οργανισμών και Πληροφοριακά Συστήματα Παγκοσμιοποίηση και επιπτώσεις στον σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων, Σχεδιασμός τεχνολογικής υποδομής σε παγκόσμιο περιβάλλον, Θέματα παγκόσμιας στρατηγικής οργανισμών, Νέα επιχειρηματικά μοντέλα, Ανασχεδιασμός οργανωτικών δομών και πληροφοριακά συστήματα, Τεχνικά προβλήματα και ευκαιρίες.
Λέξεις Κλειδιά
Πληροφοριακά Συστήματα, eRP
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων802,7
Φροντιστήριο260,9
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
θα ορισθεί
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
θα ορισθεί
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-11-2016