ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

Πληροφορίες Σύνθετου Μαθήματος
Σύνθετο Μάθημα
Επιμέρους Μαθήματα
 1. 5.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ)
 2. 5.1.01 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΑΣΚΗΣΗ)
Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ) / General Pathology Theory
Κωδικός5.1
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
Άλλα ΧαρακτηριστικάΜέρος του σύνθετου μαθήματος
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001252

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό535

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓενική Παθολογική Ανατομική (ΘΕΩΡΙΑ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία30
Class ID
600131177
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωρίσουν τις βασικές μορφολογικές μεταβολές:α) των κυττάρων που παρουσιάζουν εκφύλιση ή νέκρωση, β) ενδοκυταρικων και εξωκυτταρικων εναποθέσεων ουσιων γ) σε φλεγμονές δ) σε νεοπλασίες. Συνδέουν την παθογένεια των νοσημάτων με τις μεταβολές σε ιστούς και όργανα. Κατανοούν τις επιπτώσεις της παρεκλισης της φυσιολογικής λειτουργίας στον οργανισμό. Εξοικειώνονται με όρους παθολογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενική Παθολογική Ανατομική (30 ώρες) Κυτταροπαθολογία (Β. Ψύχας) 1 η ώρα Παθολογία του πυρήνα (διαταραχές του κυτταρικού κύ- κλου, έγκλειστα, σφαιρίδια, πυρηνίσκος, νέκρωση του πυ- ρήνα) 2 η ώρα Παθολογία κυτταροπλάσματος και οργανιλλίων (ενδοκυτο-πλασματικού δικτυωτού, συσκευής Golgi, λυσοσωμάτων, υπεροξειδοσώματων, κυτταροσκελετού) 3 η ώρα Παθολογία του κυττάρου λόγω μεταβολικών διαταραχών (διαταραχές μεταβολισμού λιπών, υδατανθράκων. Παθολο-γία του κυττάρου λόγω μεταβολικών διαταραχών (εναπό-θεση πρωτεϊνών–υαλοειδής εκφύλιση). Χρωστικές εναπο-θέσεις, παθολογική ασβέστωση 4 η ώρα Γήρανση του κυττάρου, απόπτωση (ορισμός και αιτίες, μη-χανισμοί, παραδείγματα) 5 η ώρα Κυτταρικός θάνατος (βιοχημικοί μηχανισμοί, ισχαιμική και υποξαιμική βλάβη, υπόστροφες βλάβες, μόνιμες βλάβες, ελεύθερες ρίζες, νέκρωση) 6 η ώρα Παθολογία της διάμεσης (μεσοκυττάριας) ουσίας. Εκφυλί- σεις (βλεννώδης-υαλοειδής) 7 η ώρα Ινιδοειδής νέκρωση, ίνωση, συγκρίμματα, διαταραχές κε- ρατινοποίησης 8 η ώρα Παθολογία της διάμεσης ουσίας (αμυλοείδωση, οίδημα) 9 η ώρα Εναποθέσεις ασβεστίου και ουρικών αλάτων Κυκλοφορικό σύστημα (Δ. Ψάλλα) 10η ώρα Διαταραχές της λειτουργίας της καρδιάς. Καρδιακή ανε- πάρκεια 11η ώρα Υπεραιμία. Συμφόρηση. Αιμορραγία 12η ώρα Αιμόσταση και πήξη του αίματος. Θρόμβωση 13η ώρα Διάσπαρτη ενδοαγγειακή πήξη. Εμβολή και είδη εμβόλων Φλεγμονή-Ανοσοπαθολογία ( Γ. Μπρέλλου) 14η ώρα Φλεγμονή. Γενικά χαρακτηριστικά της φλεγμονής. Τύποι φλεγμονών 15η ώρα Οξεία φλεγμονή (αγγειακές μεταβολές, κυτταρικά στοι- χεία, χημεικοταξία, χυμικοί μεταβιβαστές της φλεγμονής) 16η ώρα Χρόνια φλεγμονή (ιστολογικά χαρακτηριστικά, κυτταρική διήθηση) 17η ώρα Κοκκιωματώδεις φλεγμονές (μικροβιακές, παρασιτικές) 18η -19η ώρα Αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου-Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV 20η -22η ώρα Μηχανισμοί αυτοάνοσων νοσημάτων. Ανοσοανοχή. Ανο- σοανεπάρκεια. Ανοσοπαθολογία της μεταμόσχευσης. Ανο-σοπαθολογία των νεοπλασμάτων 92 Παθολογία της ανάπτυξης των ιστών και οργάνων (Δ.Ψαλλα) 23η ώρα Κατηγορίες των κυττάρων με βάση την ικανότητα διαίρε- σής τους. Ρύθμιση της κυτταρικής ανανέωσης (κυτταρικές επαφές, χαλόνες, κυτταρικό μικροπεριβάλλον, ειδικά ρυθ- μιστικά συστήματα) 24η ώρα Διαταραχές οργανικής ανάπτυξης. Υπερτροφία, υπερπλα- σία, ατροφία, αγενεσία, απλασία, υποπλασία, μετάπλαση, προσωπλασία, ετεροπλασία, δυσπλασία 25η ώρα Αναγέννηση. Φυσιολογική αναγέννηση. Επανορθωτική αναγέννηση 26η ώρα ΄Ιαση του δέρματος. Ίαση των οστών. Ίαση στο νευρικό ιστό Νεοπλασία (Θ. Πουταχίδης) 27η ώρα Ορισμοί και ταξινόμηση των νεοπλασμάτων. Προνεο- πλασία (πρωτογενής ενδοεπιθηλιακός καρκίνος, κακοήθης εξαλλαγή των καλοήθων νεοπλασμάτων) 28η ώρα Κυτταρική διαφοροποίηση των νεοπλασματικών κυττάρων 29η -30η ώρα Μετάσταση: Τρόπος, μηχανισμός, πρότυπα, γενετική βάση της μεταστατικής συμπεριφοράς. Νεοπλασματογένεση: μηχανισμοί, χρωματοσωματικές ανωμαλίες. Ενδογενείς παράγοντες νεοπλασματογένεσης. Εξωγενείς παράγοντες νεοπλασματογένεσης: ιογενείς, χημικοί, ακτινοβολίες. Μοριακή βάση της νεοπλασματογένεσης. Συνέπειες της νέοπλασίας: έκτοπα ορμονικά και παρανεοπλασματικά σύνδρομα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Όλες οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται με πολυμέσα Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται διαδικτυακά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Για τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις εργασίες των φοιτητών χρησιμοποιούνται σύγχρονα ηλεκτρονικά όργανα συνδεδεμένα ON LINE με Η/Υ του εργαστηρίου και με εξειδικευμένα προγράμματα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Σύνολο30
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις εξαμήνου (γραπτές )
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γενική παθολογική ανατομική (ψυχάς, ψαλλα), 86057248
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Φλεγμονη-ανοσολογια (Μπρέλλου, βλέμμας)-διαφανειες Παθολογία της ανάπτυξης των ιστών (ψαλλα)-διαφανειες Νεοπλασια (πουταχιδης)-διαφανειες
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2020