ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / Entrepreneurship and Management of Veterinary and animal enterprises
Κωδικός9.4
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑλέξανδρος Θεοδωρίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000757

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό952

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία22
Class ID
600131204
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
  • 2.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες επιδιώκεται: - να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους ενθαρρύνουν να ιδρύσουν μια δική τους μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση, - να έχουν βασικές γνώσεις για τη λειτουργία και τη διοίκηση μιας επιχείρησης μικρού ή μεσαίου μεγέθους, - να γνωρίζουν τις βασικές νομικές μορφές επιχειρήσεων - να αναπτύξουν επαγγελματικές δραστηριότητες αυτο-απασχόλησης, - να έχουν γνώσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση του κεφαλαίου σε μια οικονομική μονάδα, - να εφαρμόζουν τις κυριότερες μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων - να γνωρίζουν βασικές έννοιες του εμπορικού δικαίου - να γνωρίζουν βασικά στοιχεία του εργατικού δικαίου και της φορολογίας των επιχειρήσεων - να γνωρίζουν τις βασικές αρχές εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια καινοτόμου επιχειρηματικής σκέψης, με τη μετάδοση βασικών γνώσεων της σύγχρονης επιχειρηματικότητας στους κτηνιάτρους φοιτητές/τριες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος, μεταξύ άλλων, αναλύεται το επιχειρηματικό περιβάλλον, παρέχονται βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης, σχεδιασμού και μάρκετινγκ, αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων, σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Θεωρητική διδασκαλία [14 ώρες] 1η -2η ώρα:Εισαγωγή στην έννοια της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Επιχειρηματικότητα και σύγχρονη αγορά εργασίας. Χαρακτηριστικά και δεξιότητες ενός/μίας υποψήφιου/ας επιχειρηματία 3η - 4η ώρα: Έρευνα επιχειρηματικού περιβάλλοντος-επιχειρηματικές ευκαιρίες. Κίνητρα επιχειρηματικότητας. Στοιχεία εμπορικού δικαίου (έμποροι, εμπορικές πράξεις, πτώχευση / χρεοκοπία, κλπ) 5η - 6η ώρα: Νομικές προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης. Κατηγορίες και νομικές μορφές επιχειρήσεων. Κριτήρια επιλογής νομικής μορφής και τόπου εγκατάστασης επιχείρησης. 7η - 8η ώρα: Φορολογία εισοδήματος. Στοιχεία εργατικού δικαίου (συμβάσεις εργασίας, υποχρεώσεις εργοδότη/εργαζόμενου, μισθός, λήξη σχέσης εργασίας) 9η -11η ώρα: Υφιστάμενο πλαίσιο επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Βασικές αρχές διοίκησης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Προγραμματισμός δράσεων, στρατηγικός σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων, διεύθυνση, έλεγχος. Αξιολόγηση εξωτερικού–εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ανάλυση ισχυρών και αδυνάτων σημείων, ευκαιριών και κινδύνων (SWOT analysis) 12η -13η ώρα: Βασικές αρχές μάρκετινγκ -Στρατηγικό μάρκετινγκ (έρευνα αγοράς, αποφάσεις μάρκετινγκ. Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων. Χρηματοοικονομική ανάλυση. Μέτρηση αποτελεσματικότητας επιχείρησης. 14η ώρα: Αναπτυξιακό πλαίσιο επενδύσεων και κίνητρα επενδύσεων. Ανεύρεση πόρων για χρηματοδότηση της επιχειρηματικής διαδικασίας. Σχέδιο χρηματοδότησης και αξιολόγηση μιας επένδυσης Εργαστήρια - Ασκήσεις 1-2 ώρες: Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) - Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου 3-4 ώρες: Παρουσίαση λογισμικού εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου. Ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομέα του κτηνιατρικού/κτηνοτροφικού χώρου, με στόχο την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου [Α.Θ.] 5-8 ώρες: Εφαρμογές εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου με αντικείμενο την ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομέα του κτηνιατρικού/κτηνοτροφικού χώρου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Διαφάνειες
  • Πολυμεσικό υλικό
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
  • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2020