ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ / SEMINAR ON BYZANTINE ARCHAEOLOGY
ΚωδικόςΑΒΥ606
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004291

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600131346
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ (8.30-11.00)Πασχάλης Ανδρούδης
2. ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ (11.00-13.30)Πασχάλης Ανδρούδης

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 104 (121)
ΗμερολόγιοΤρίτη 08:30 έως 11:00
ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 104 (121)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 11:00 έως 13:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΑΒΥ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστάται να έχει κατοχυρωθεί το ΑΒΥ 101 - Εισαγωγή στην χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του φροντιστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την τέχνη, την αρχιτεκτονική και τον υλικό πολιτισμό της βυζαντινής περιόδου, καθώς και η γνωριμία τους, μέσα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, με τους νέους προβληματισμούς της αρχαιολογικής έρευνας και της ιστορίας της τέχνης. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται και ερμηνεύονται τα καλλιτεχνικά έργα, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και τα τέχνεργα της βυζαντινής περιόδου, αναζητείται πρόσφατη βιβλιογραφία και αξιοποιούνται τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας. Επιπλέον, οι φοιτητές εξασκούνται στην τεχνική σύνθεσης και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας – προφορικά και γραπτά – αλλά και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω του ελεύθερου διαλόγου που διεξάγεται στο πλαίσιο του φροντιστηρίου Τέλος, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις μεθόδους προετοιμασίας και παρουσίασης μιας συγκεκριμένης θεματικής στο πλαίσιο διδασκαλίας (δίκην μαθήματος).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το φροντιστήριο εστιάζει σε πτυχές της τέχνης, της αρχιτεκτονικής και του υλικού πολιτισμού της βυζαντινής περιόδου. Στοχεύει στη γνωριμία των φοιτητών με τις νέες μεθόδους και προσεγγίσεις στους τομείς αυτούς, στην εξοικείωσή τους με την τεχνική σύνθεσης και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας, αλλά και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω του ελεύθερου διαλόγου που διεξάγεται στο πλαίσιο του φροντιστηρίου. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές καλούνται να ερευνήσουν και να συνθέσουν αυτόνομα μια επιστημονική εργασία, την οποία παρουσιάζουν προφορικά (με αξιοποίηση και ηλεκτρονικών μέσων, π.χ. powerpoint) και στη συνέχεια υποβάλουν σε γραπτή μορφή τηρώντας τους κανόνες της ισχύουσας επιστημονικής πρακτικής. Αυτό το εξάμηνο η θεματική του φροντιστηρίου είναι "ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ" ( ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ): Το φροντιστήριο εστιάζει στη σχέση κειμένου και εικόνας στην βυζαντινή αρχιτεκτονική και τέχνη. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν οι κτητορικές/ αφιερωματικές επιγραφές και η σχέση τους με το κτίριο ή έργο τέχνης στο οποίο αναφέρονται, η σχέση εικόνας και κειμένου στα βυζαντινά εικονογραφημένα χειρόγραφα, οι εκφράσεις (λογοτεχνικές περιγραφές κτιρίων και έργων τέχνης, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δε σώζονται), ενεπίγραφα αντικείμενα πολυτελείας ή και καθημερινής χρήσης κτλ. Oι φοιτητές θα κληθούν να επιλέξουν ένα σχετικό θέμα, το οποίο θα παρουσιάσουν προφορικά και θα αναπτύξουν σε γραπτή εργασία.
Λέξεις Κλειδιά
Βυζαντινή Αρχαιολογία, Βυζαντινή Ιστορία της Τέχνης, Ρητορική, Λογοτεχνία, Επιγραφές, Εικονογραφημένα Χειρόγραφα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
To φροντιστήριο περιλαμβάνει - εισαγωγικές διαλέξεις από το διδάσκοντα με τη χρήση εποπτικού υλικού (προβολή εικόνων σε power-point), - εβδομαδιαία φροντιστήρια που εστιάζουν στις ερευνητικές μεθόδους, στον τρόπο συγγραφής εργασίας και στη μελέτη και ανάλυση άρθρων - παρουσιάσεις εργασιών και συζητήσεις - επίσκεψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις270,9
Σεμινάρια903
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων481,6
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων90,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών963,2
Σύνολο2709
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσίαση (20%) και συγγραφή εργασιών (80%). Η παρουσία στα μαθήματα είναι απαραίτητη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ: M. Βασιλάκη (επιμ.), Βυζάντιο, Αθήνα 2009.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Περιγραφή αγροτικής έπαυλης από τον Γρηγόριο Νύσσης (επιστολή αρ. 20 Προς Αδέλφιον Σχολαστικόν) • DROBNER H. R., Archaeologia Patristica. Die Schriften der Kirchenväter als Quellen der Archäologie und Kulturgeschichte: Gregor von Nyssa, Homilae in Ecclesiasten, Città del Vaticano 1996, σ. 142, 144, 153-154, 154-155. • MÜLLER F., «Der Zwangziste Brief des Gregor von Nyssa», Hermes 74.1 (1939), σ. 66-91. • ROSSITER J. J., «Roman villas of the Greek east and the villa in Gregory of Nyssa Ep. 20», Journal of Roman Archaeology 2 (1989), σ. 101-110. • STUPPERICH R., «Zur Beschreibung einer galatischen Villa im 20. Brief Gregors von Nyssa», στο E. Schwertheim (Hrsg.), Forschungen in Galatien, Βόννη 1994, σ. 157-169. • SILVAS A.M., Gregory of Nyssa. The Letters. Introduction, translation and commentary, Leiden – Boston 2007, εισαγωγικά και σ. 181-187 (επιστολή και εισαγωγή σε αυτή). 2. Περιγραφή της διακόσμησης του λουτρού στο ανάκτορο της Μαρίνας (Κωνσταντινούπολη) από τον Λέοντα Χοιροσφάκτη (10ος αι.) • ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ ΣΤ. Γ., «Έκφραση λουτρού του Λέοντα Χοιροσφάκτη: Ερμηνεία ενός κοσμικού εικαστικού συνόλου του 5ου αι.», Βυζαντινά 26 (2006), σ. 415-468. • BASSETT S., The Urban Image of Late Antique Constantinople, Cambridge 2004, σ. 118, 241-242. • MAGDALINO P., «The Bath of Leo the Wise», στο A. MOFFAT (επιμ.), Maistor. Classical, Byzantine and Renaissance Studies for Robert Browning [Byzantina Australiensia 5], Καμπέρα 1984, σ. 225-240. • MAGDALINO P., «The Bath of Leo the Wise and the “Macedonian Renaissance” Revisited: Topography, Iconography, Ceremonial, Ideology», Dumbarton Oaks Papers 42 (1988), σ. 97-118. • MAGDALINO P., «In Search of the Byzantine Courtier: Leo Choirosphaktes and Constantine Manasses», στο H. Maguire (επιμ.), Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Washington 1997, σ. 141-165. • MANGO C., «The Palace of Marina, the poet Palladas and the Bath of Leo VI», Ευφρόσυνον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, τομ. 1, Αθήνα 2001, σ. 321-330, πίν. 163. 3. Έκφραση Κωνσταντίνου Μανασσή (12ος αι.) Κωνσταντίνου Μανασσή, Ἔκφρασις εἰκονισμάτων ἐν μαρμάρῳ κυκλοτερεῖ, στο Π. ΑΓΑΠΗΤΟΣ (επιμ.), Εικών και λόγος. Έξι βυζαντινές περιγραφές έργων τέχνης, Αθήνα 2006, σ. 41-73 (με μετάφραση στα Νέα Ελληνικά). • LAMPSIDIS O., «Der vollständige Text der ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΓΗΣ des Konstantinos Manasses», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 41 (1991), σ. 189-205. • ΜΠΑΖΑΙΟΥ-BARABAS Θ., «Το εντοίχιο ψηφιδωτό της Γης στο Ιερό Παλάτιο και οι “εκφράσεις” του Κωνσταντίνου Μανασσή και Μανουήλ Φιλή: Ρεαλισμός και Ρητορεία», Σύμμεικτα 9 (1994) Μνήμη Δ. Α. Ζακυθηνού, τ. Β΄, σ. 95-115. • MAGUIRE Η., «Truth and Convention in Byzantine Descriptions of Works of Art», Dumbarton Oaks Papers 28 (1974), σ. 111-140. • MAGUIRE Η., Earth and Ocean. The Terrestrial World in Early Byzantine Art, University Park και Λονδίνο 1987, σ. 74-76. • NILSSON Ι., «Narrating Images in Byzantine Literature: The Ekphraseis of Konstantinos Manasses», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 55 (2005), σ. 121-146. • NILSSON Ι., «Constantine Manasses, Odysseus, and the Cyclops: On Byzantine Appreciation of Pagan Art in the Twelfth Century», στο V. VAVRÍNEK, P. ODORICO, V. DRBAL (επιμ.), Ekphrasis: La représentation des monuments dans les littératures byzantine et byzantino-slaves. Réalités et imaginaires, Byzantinoslavica 69.3, Supplementum, 2011, σ. 123-136. 4. Βυζαντινά επιγράμματα περί κτισμάτων και έργων τέχνης • BROOKS S. T., «Poetry and Female Patronage in Late Byzantine Tomb Decoration: Two Epigrams by Manuel Philes», Dumbarton Oaks Papers 60 (2006), σ. 223-248. • ΗÖRADNER W. και RHOBY A. (επιμ.), Die kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigramme: Akten des internationalen Workshop (Wien, 1.-2. Dezember 2006), Βιέννη 2008. • HOSTETLER B., «The Limburg Staurotheke. A Re-Assessment», Atanor 30 (2012), 7-12. • LOWDEN J., Early Christian and Byzantine Art, Λονδίνο κσι Νέα Υόρκη 1997, 220-225 (ελληνική μτφρ. 220-225). • MAGDALINO P. και NELSON R., «The Emperor in Byzantine Art of the Twelfth Century», Byzantinische Forschungen 8 (1982), 123-183: III (σ. 130-132)· XVI (σ. 154-160) [= P. MAGDALINO, Tradition and Transformation in Medieval Byzantium, Aldershot και Brookfield VT 1991, αρ. VI]. • MAGUIRE Η., «Epigrams, Art and the ‘Macedonian Renaissance’», Dumbarton Oaks Papers 48 (1994), σ. 105-155. • MAGUIRE Η., Image and Imagination: The Byzantine Epigram as Evidence for Viewer Response, Τoronto, 1996. • PENTCHEVA B.V., Containers of Power: Relics and Eunuchs in Byzantium, Res. Anthropology and Aesthetics 51 (2007), 108-120. • RHOBY A., Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken, Βιέννη 2009. • RHOBY A., Byzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst, Βιέννη 2010. • RHOBY A., Byzantinische Epigramme auf Stein, Βιέννη 2014. Διαθέσιμο και στο http://hw.oeaw.ac.at/7601-5inhalt?frames=yes • SEVCENKO N.P., «The Limburg Staurothek and its Relics», στο Ρ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ (επιμ.), Θυμίαμα. Στη μνήμη της Λασκαρίνας Μπούρα, Αθήνα 1994, 289-294 [= N.P. SEVCENKO, The celebration of Saints in Byzantine Art and Liturgy, Farnham και Burlington VT 2013, αρ. ΧVI]. • TALBOT A.M., «Epigrams in Context: Metrical Inscriptions on Art and Architecture of the Paleologan Era», Dumbarton Oaks Papers 53 (1999), σ. 75-90. Διαθέσιμο και στο http://www.doaks.org/resources/publications/dumbarton-oaks-papers/dop53/dp53ch5.pdf • TALBOT Α.Μ., «Epigrams of Manuel Philes on the Theotokos tes Peges and Its Art», Dumbarton Oaks Papers 48 (1994), σ. 135-165. 5. Τέχνη και ρητορική στο Βυζάντιο • HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, Αθήνα 1987 (τομ. Α΄, Κεφάλαιο Δεύτερο: Ρητορική). • JAMES L. και WEBB R., «‘To Understand Ultimate Things and Enter Secret Places’: Ekphrasis and Art in Byzantium», Art History 14 (1991), σ. 1–17. • MAGUIRE H., «Truth and Convention in Byzantine Descriptions of Works of Art», Dumbarton Oaks Papers 28 (1974), 113-140 [= MAGUIRE H., Rhetoric, Nature and Magic in Byzantine Art, Aldershot και Brookfield VT 1998, αρ. 1]. • MAGUIRE H., Art and Eloquence in Byzantium, Princeton 1991. • WEBB R., «The Aesthetics of Sacred Space: Narrative, Metaphor and Motion in “Ekphraseis” of Church Buildings», Dumbarton Oaks Papers 53 (1999), σ. 59-74. 6. Κείμενο και εικόνα στα βυζαντινά ψαλτήρια • ANDERSON J.C., «On the Nature of the Theodore Psalter», The Art Bulletin 70/4 (Δεκέμβριος 1988), σ. 550-568. • CORRIGAN K.A., The ninth century Byzantine marginal psalters : Moscow, Historical Museum cod. 129, Mt. Athos, Pantokrator 61, Paris, Bibliotheque Nationale gr. 20, Ann Arbor MI 1984. • CORRIGAN K.A., Visual Polemics in the Ninth-Century Psalters, Cambridge και Νέα Υόρκη 1992. • CUTLER A., The Aristocratic Psalters in Byzantium, Παρίσι 1984. • IRMSCHER J., KAZHDAN A. και LOWDEN J.H., “Psalter”, Oxford Dictionary of Byzantium, Nέα Υόρκη και Οξφόρδη 1991, τομ. ΙΙΙ, σ. 1752-1754. • LOWDEN J., «Observations on Illustrated Byzantine Psalters», Art Bulletin 70 (1988), σ. 242-260. • Bibliothèque nationale de France, Gallica : Par. gr. 139 (= Paris psalter) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10515446x/f2.image • British Library, Digitised Manuscripts: The Theodore Psalter (British Library Additional MS 19352) http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_19352 • SKREKAS D., «The Theodore Psalter», British Library. Medieval Manuscripts Blog (22 Μαρτίου 2012) http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2012/03/the-theodore-psalter.html • ST. THOMAS A., «Art in the Margins: the Theodore Psalter», British Library. Medieval Manuscripts Blog (27 Ιουνίου 2015) http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2015/06/art-in-the-margins-the-theodore-psalter.html • British Library, Sacred Texts: The Theodore Psalter http://www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/theopsalter.html 7. Κείμενο και εικόνα στα εικονογραφημένα χειρόγραφα των Λειτουργικών ομιλιών του Γρηγορίου Ναζιανζηνού • BRUBAKER L., Politics, patronage, and art in ninth-century Byzantium: the Homilies of Gregory of Nazianzus in Paris (B.N. Gr. 510), Dumbarton Oaks Papers 39 (1985), σ. 1-13. • BRUBAKER L., «The Introduction of Painted Initials in Byzantium», Scriptorium 45/1 (1881), σ. 22-46. • BRUBAKER L., Vision and meaning in ninth-century Byzantium: image as exegesis in the homilies of Gregory of Nazianzus, Cambridge – New York 1999. • BRUBAKER L., When pictures speak: The incorporation of dialogue in the ninth-century miniatures of Paris gr. 510, The Word on the Page, Λονδίνο και Washington DC 1996 (Word and Image 12/1), 94-109. • ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ Γ., Ελληνική Τέχνη. Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, Αθήνα 1995. • GALAVARIS G., The illustrations of the liturgical homilies of Gregory Nazianzenus, Princeton N.J. 1969. • DER NERSESSIAN S., The Illustrations of the Homilies of Gregory of Nazianzus: Paris Gr. 510. A Study of the Connections between Text and Images, Dumbarton Oaks Papers 16 (1962), σ. 195-228. • MAGUIRE H., A Murderer among the Angels: The Frontispiece Miniatures of Paris. Gr. 510 and the Iconography of the Archangels in Byzantine Art, στο R. OUSTERHOUT και L. BRUBAKER (επιμ.), The Sacred Image East and West, Urbana 1995, 63-71 [Maguire H., Rhetoric, Nature and Magic in Byzantine Art, Aldershot και Brookfield VT 1998, αρ. 10]. • Bibliothèque nationale de France, Gallica : Par. gr. 510 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84522082.r=grec 510 8. Κοσμικά κείμενα και τέχνη: η περίπτωση του έπους του Διγενή Ακρίτη Digenis Akritis: the Grotaferrata and Escorial Versions, εκδ. και μτφρ. E. JEFFREYS, Cambridge 1998. • CUTLER A., «Akritic imagery», Oxford Dictionary of Byzantium, Nέα Υόρκη και Οξφόρδη 1991, τομ. Ι, σ. 47-48. • ΕVANS H., «Digenis Akritis and a Middle Byzantine Rosette Casket in the Metropolitan Museum of Art», στο Bühl G., Cutler A. και Effenberger A. (επιμ.), Spätantike und byzantinische Elfenbeinbildwerke im Diskurs, Wiesbaden 2008, σ. 97-112. • FRANTZ A., «Akritas and the Dragons», Hesperia 10 (1941), σ. 9-13. Διαθέσιμο και στο http://www.ascsa.edu.gr/pdf/uploads/hesperia/146599.pdf. • FRANTZ A., «Digenis Akritas. A Byzantine epic and its illustrations», Byzantion 15 (1940-1941), σ. 87-91. • GRABAR A., Sculptures byzantines du moyen âge II (XIe-XIVe siècle), Παρίσι 1976 (αρ. 111). • JEFFREYS E.M., «Akritai», Oxford Dictionary of Byzantium, Nέα Υόρκη και Οξφόρδη 1991, τομ. Ι, σ. 47. • JEFFREYS E. M.,«Akritic songs», Oxford Dictionary of Byzantium, Nέα Υόρκη και Οξφόρδη 1991, τομ. Ι, σ. 48. • JEFFREYS E.M. και JEFFREYS M.M., «Digenes Akritas», Oxford Dictionary of Byzantium, Nέα Υόρκη και Οξφόρδη 1991, τομ. Ι, σ. 622-623. • MAGUIRE H., «The Profane Aesthetic in Byzantine Art and Literature», Dumbarton Oaks Papers 53 (1999), σ. 189-205. Διαθέσιμο και στο http://www.doaks.org/resources/publications/dumbarton-oaks-papers/dop53/dp53ch10.pdf. • MAGUIRE H., «Unofficial art and the resistance to Orthodoxy», στο P. STEPHENSON (επιμ.), The Byzantine World, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2010, σ. 320-333. • NOTOPOULOS J.A., «Akritan Imagery on Byzantine Pottery», Hesperia 33 (1964), σ. 108-133. Διαθέσιμο και στο http://www.ascsa.edu.gr/pdf/uploads/hesperia/147182.pdf. • ΠΑΖΑΡΑΣ Θ., «Κατάλογος χριστιανικών αναγλύφων πλακών εκ Θεσσαλονίκης με ζωμόρφους παραστάσεις», Βυζαντινά 9 (1977), 25-95 (αρ. 57). • PELEKANIDIS ST.,Un bas-relief byzantin de Digénis Akritas, Cahiers Archéologiques 8 (1956), σ. 215-227 [= ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ ΣΤ., Μελέτες Παλαιοχριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 145-161.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-08-2017