ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / INTRODUCTION TO BYZANTINE HISTORY
ΚωδικόςΙΒΥ101
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004457

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600131365

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β (118)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 11:00 έως 13:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την πολιτική, στρατιωτική, διοικητική, κοινωνική και οικονομική φυσιογνωμία τους Βυζαντίου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της μετάβασης από την αρχαία στη Μεσαιωνική εποχή και των εξελίξεων που οδήγησαν στη μετάθεση του κέντρου βάρους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή. Γίνεται επίσης προσπάθεια να αναδειχθεί η σταδιακή διαμόρφωση μιας νέας αυτοκρατορίας με κέντρο την Κωνσταντινούπολη που επιβίωσε για 11 αιώνες και να αναλυθούν οι λόγοι της παρακμής και της πτώσης του Βυζαντίου. Εβδομάδα #1 Γενική Εισαγωγή, ύλη, εξετάσεις, ορολογία, γεωγραφικά όρια, πληθυσμοί, περίοδοι της Βυζαντινής Ιστορίας, παρουσίαση blackboard Εβδομάδα #2 Επισκόπηση των βυζαντινών σπουδών –Πηγές Βυζαντινής Ιστορίας Εβδομάδα #3 Πηγές της Βυζαντινής Ιστορίας-Βοηθητικές επιστήμες Εβδομάδα #4 Από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μ. Κωνσταντίνος η ίδρυση νέας πρωτεύουσας. Οι συντελεστές της Bυζαντινής Iστορίας. Πολιτική θεωρία-αυτοκρατορικός θεσμός Εβδομάδα #5 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επισκόπηση των γεγονότων της περιόδου (324-565): Εξωτερικοί εχθροί, αιρέσεις, Οικουμενικές Σύνοδοι, Εσωτερικές εξελίξεις Εβδομάδα#6 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επισκόπηση των γεγονότων της περιόδου (565-867): Η κατάσταση στη Βαλκανική, στη Δύση και το μέτωπο της Ανατολής. Εμφάνιση των Αράβων και απειλή της Κωνσταντινούπολης, η δυναστεία των Ισαύρων, Εικονομαχία. Εβδομάδα #7 Η εποχή της Μακεδονικής δυναστείας (867-1025): Επιθετικές νικηφόρες επιχειρήσεις εναντίον Αράβων και Βουλγάρων, Νομοθετικό έργο, αύξηση μεγάλης έγγειας περιουσίας. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επισκόπηση των γεγονότων της περιόδου (1025-1081 Εβδομάδα #8 Κομνηνοί και Άγγελοι (1081-1204): Νέοι εχθροί, Σταυροφορίες και άλωση του 1204 Εβδομάδα #9 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επισκόπηση των γεγονότων της περιόδου (1204-1453): Το Βυζάντιο της περιφέρειας, η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης, η οθωμανική επέκταση Εβδομάδα #10 Η Άλωση - η κληρονομιά και η ακτινοβολία του Βυζαντίου Εβδομάδα #11 Κεντρική και επαρχιακή διοίκηση-άμυνα-διπλωματία Εβδομάδα #12 Κοινωνικές τάξεις - φορολογία– απονομή δικαιοσύνης Εβδομάδα #13 Επανάληψη και προετοιμασία για τις εξετάσεις
Λέξεις Κλειδιά
Βυζάντιο, Κωνσταντινούπολη, Άλωση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις και με τη χρήση εποπτικού υλικού (προβολή αποσπασμάτων από αφηγηματικές και νομικές πηγές, αυτοκρατορικά έγγραφα, νομίσματα, σφραγίδες, αντικείμενα μικροτεχνίας, χάρτες, εικόνες, ταινίες, ντοκυμαντέρ κλπ.). Παράλληλα το μάθημα υποστηρίζεται και ηλεκτρονικά μέσω του Blackboard, όπου οι φοιτητές –τριες μπορούν να αντλήσουν χρήσιμο υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (βιβλιογραφία, ειδικές μελέτες, χάρτες, εικόνες) και να εντοπίσουν πολύτιμες διευθύνσεις για την περιήγησή τους στο διαδίκτυο.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση: 100%. Στις γραπτές εξετάσεις επιχειρείται να διαπιστωθεί η κατανόηση των πραγματευθέντων ζητημάτων και η ικανότητα των φοιτητών/τριών. Ο έλεγχος της κατανόησης ολοκληρώνεται με ερωτήσεις ανάπτυξης που αφορούν στην ανάλυση ιστορικών φαινομένων, την αλληλουχία των γεγονότων και τη λειτουργία του βυζαντινού κρατικού μηχανισμού. Η παρακολούθηση του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη, αν και δεν είναι υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος. Θεσσαλονίκη 42001 (εκδ. ΒΑΝΙΑΣ) ή C. Mango, Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1990.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
H. Ahrweiler, Γιατί το Βυζάντιο, Αθήνα 2009. -A. Cameron, Οι Βυζαντινοί, Αθήνα 2009. -Αικ. Xριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία. Α΄ 324-610, Θεσσαλονίκη 1993. -Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Το πολίτευμα και οι θεσμοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 324-1204. Κράτος-Διοίκηση-Οικονομία-Κοινωνία, Αθήνα 2004. -J. Herrin, Τι είναι το Βυζάντιο, Αθήνα 2008. -Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Η βυζαντινή ιστορία από τις πηγές, Θεσσαλονίκη 21996. -Ι. Koder, Το Βυζάντιο ως χώρος. Εισαγωγή στην ιστορική γεωγραφία της Ανατολικής Μεσογείου στη βυζαντινή εποχή, Θεσσαλονίκη 2005. -Ο Βυζαντινός Κόσμος, τ. Α΄: Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (330-641), επιμέλεια C. Morrisson, (ελλην. μετάφρ. Αναστασία Καραστάθη), Αθήνα 2007. -Στ. Ράνσιμαν, Βυζαντινός Πολιτισμός, 1969. -Α. Σαββίδης, Ιστορία του Βυζαντίου με αποσπάσματα από τις πηγές, εκδ. Πατάκη, 32006.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-01-2014