ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / INTRODUCTION TO MODERN GREEK HISTORY
ΚωδικόςΙΝΕ101
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004645

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600131379

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β (118)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 08:30 έως 11:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξοικείωση με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της νεότερης Ελλάδας
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Να λάβουν οι φοιτητές μια συνοπτική εικόνα των εξελίξεων στον ελληνικό χώρο από την αυγή των νεωτέρων χρόνων μέχρι τον 20ό αιώνα. Να κατανοήσουν τα ιστορικά φαινόμενα που διέπουν τη νεότερη ελληνική ιστορία. Να εξοικειωθούν με τα πρόσωπα και τους ιστορικούς όρους. Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και την ικανότητα ερμηνείας των ιστορικών φαινομένων. Εβδομάδα #1 Εισαγωγή: Μεθοδολογικά προβλήματα μελέτης της νεοελληνικής ιστορίας. Περιοδολόγηση. Εβδομάδα #2-4 Η Τουρκοκρατία. Σύντομη επισκόπηση των γεγονότων της περιόδου. Οι θεσμοί του ελληνισμού. Κοινωνία και οικονομία. Πνευματικές εξελίξεις. Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός. Η πορεία προς την Επανάσταση. Εβδομάδα #5-6 Η Επανάσταση. Τα πολεμικά γεγονότα. Πολιτικές και πολιτειακές εξελίξεις. Η περίοδος του Καποδίστρια. Το διπλωματικό παρασκήνιο για την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Εβδομάδα#7-8 Η οθωνική περίοδος. Πριν και μετά το σύνταγμα του 1843. Η έξωση του Όθωνα. Εβδομάδα #9-10 Η έλευση του Γεωργίου Α΄. Η εποχή Τρικούπη. Εσωτερικές μεταρρυθμίσεις και εξωτερικές επιπλοκές. Εβδομάδα#10-11 Η περίοδος των πολέμων και του ‘εθνικού διχασμού’. Ο πόλεμος για τη Μικρά Ασία. Εβδομάδα #12 H κατάσταση στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Εβδομάδα #13 Σύνοψη-συμπεράσματα.
Λέξεις Κλειδιά
Νεοελληνική ιστορία, κοινωνία, οικονομία, νεοελληνικό κράτος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Διαλέξεις με χρήση Power-Point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1173,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση: 100%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βακαλόπουλος Α. Νέα ελληνική ιστορία 1204-1985, Θεσσαλονίκη 2000
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- ΑΣΔΡΑΧΑΣ Σ. κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, τ. 1-2, Αθήνα 2003. - ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Α΄-Η΄, Θεσσαλονίκη 1961-1988. - ΒΕΡΕΜΗΣ Θ.-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο. (επιμ.), Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Αθήνα 1980. - ΒΕΡΕΜΗΣ Θ. (επιμ.), Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα, μετφρ. Ι. Στεφανίδης, Αθήνα 1997. - ΓΑΡΔΙΚΑ Κ., Προστασία και εγγυήσεις: Στάδια και μύθοι της ελληνικής εθνικής ολοκλήρωσης (1821-1920), Θεσσαλονίκη 1999. - ΓΙΑΝΝΙΑΣ Γ. (επιμ.), Η βυζαντινή παράδοση μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, Αθήνα 1994. - CLOGG R., Σύντομη Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, μετφρ. Χ. Φουντέας, Αθήνα 51999. - DAKIN D., Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, μετφρ. Α. Ξανθόπουλος, Αθήνα 1982. - ΔΕΡΤΙΛΗΣ Γ., Ιστορία του ελληνικού κράτους, 1830-1920, τ. Α΄-Β΄, Αθήνα 2005. - ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ Δ., Η Τουρκοκρατία. Εισαγωγή εις την νεωτέραν ιστορίαν του Ελληνισμού, Αθήνα 1957. - Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι΄-ΙΕ΄, Αθήνα 1974-1976. - Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, διευθυντής έκδοσης Β. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα 2003 κ.έ. - ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ Π., Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, μετφρ. Σ. Νικολούδη, Αθήνα 32000. - ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Σ., Ιστορία της Ελλάδος από το 1800, τ. Α΄-Β΄, Θεσσαλονίκη 2000. - ΚΟΡΔΑΤΟΣ Γ., Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, τ. 1-2, Αθήνα 1957. - ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Β., Εισαγωγή στην ιστορία της νοελληνικής κοινωνίας (1700-1821), Αθήνα 21988. - ΚΩΣΤΗΣ Κ., ‘Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας’. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος-21ος αιώνας, Αθήνα 2013. - ΛΑΣΚΑΡΙΣ Μ., Το Ανατολικόν Ζήτημα, 1800-1923, Θεσσαλονίκη 1978. - ΣΒΟΡΩΝΟΣ Ν., Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 1976. - SUGAR P., Η νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από οθωμανική κυριαρχία, 1354-1804, μετφρ. Π. Μπαλουξή, τ. 1-2, Αθήνα 1994. - ΤΣΑΟΥΣΗΣ Δ. (επιμ.), Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, Αθήνα 1984. - ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ Χ. κ.ά. (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ο αιώνα, τ. Α΄-Γ΄, Αθήνα χ.χ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-02-2016