Ασύμμετροι Πόλεμοι, "Λαϊκοί" Πόλεμοι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑσύμμετροι Πόλεμοι, "Λαϊκοί" Πόλεμοι / Asymmetrical Warfare, Irregular Warfare
ΚωδικόςΠΙΥΕ24
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Λάζου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016208

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑσύμμετροι Πόλεμοι, "Λαϊκοί" Πόλεμοι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600131422
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να εξοικιωθούν με την έννοια, τα χαρακτηριστικά και τις μεθόδους των ασύμμετρων – λαϊκών πολέμων, β) να γνωρίζουν και να αξιοποιούν δημιουργικά στην έρευνά τους τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία, γ) να κατανοούν και να προσεγγίζουν κριτικά τις διαφορετικές ιστοριογραφικές ερμηνείες δ) να αναλύουν το πρωτογενές ιστορικό υλικό και να επεξεργάζονται τεκμηριωμένα επιχειρήματα τις μορφές και τις πρακτικές των ασύμμετρων πολέμων ε) να εξετάζουν τους ασύμμετρους – λαϊκούς πολέμους σε ιστορική και συγκριτική προοπτική, στ) να εξοικειωθούν με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης στο πεδίο των πολιτικών, κοινωνικών και ιστορικών σπουδών και να αναπτύξουν την αφαιρετική και συνθετική τους ικανότητα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει μέσα από πρωτογενείς πηγές και διεθνή βιβλιογραφία τους ασύμμετρους - λαϊκούς πολέμους στο σύγχρονο κόσμο. Ξεκινά με τον ορισμό της έννοιας των ασύμμετρων πολέμων και τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών, των παραγόντων και των μορφών των πολέμων αυτών. Εξετάζει τα μέσα και τους στόχους του ανταρτοπολέμου (irregular, guerrilla warfare) καθώς και βασικές αρχές τακτικής του ανταρτοπολέμου. Παράλληλα, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική διαχείριση των ανορθόδοξων προκλήσεων (αντιανταρτικός πόλεμος, πρακτικές αντιεξέγερσης). Η διαπραγμάτευση του θέματος γίνεται μέσα από τέσσερα ιστορικά παραδείγματα αντάρτικων στρατών α) του Εθνικοαπελευθερωτικού Κινήματος της Γιουγκοσλαβίας, 1941-1944, β) του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, 1946-1949, γ) του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (FLN - Front de Libération Nationale) στην Αλγερία, 1954-1962 και δ) του Εθνικού Μετώπου για την Απελευθέρωση του Νότιου Βιετνάμ, 1959-1975.
Λέξεις Κλειδιά
ασύμμετροι πόλεμοι, ανταρτοπόλεμος, Βιετνάμ, Αλγερία, αντιανταρτικός πόλεμος, ΕΛΑΣ, FNL
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Πραγματοποιείται Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία για την πρόσβαση και προβολή στους φοιτητές ιστοσελίδων, πληροφοριών, ταινιών, ντοκιμαντέρ που σχετίζονται με το μάθημα. Πραγματοποιείται τακτική χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές για συνεννοήσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, απορίες και προβληματισμούς σχετικά με τη μελέτη τους.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μέθοδοι αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει τόσο την ενεργή παρουσία και συμμετοχή τους στα σεμινάρια (30%) όσο και τη σύνταξη και παράδοση ατομικής γραπτής εργασίας (70%). Οι φοιτητές αφενός παρουσιάζουν προφορικά την εργασία τους στο πλαίσιο των σεμιναρίων και αφετέρου εξετάζονται προφορικά σε αυτήν στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
•Creveld, Martin Van, Η μεταμόρφωση του πολέμου, μτφρ. Μάριος Μπλέτας, Αθήνα: Εκδόσεις Τουρίκη, 2007.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Creveld, Martin Van, Η μεταμόρφωση του πολέμου, μτφρ. Μάριος Μπλέτας, Αθήνα: Εκδόσεις Τουρίκη, 2007. • C.Schmitt , Η θεωρία του Αντάρτη- παρεμβολή στην έννοια του Πολιτικού, Εκδόσεις Πλέθρον 1990, μετ. Σ.Χασιώτη, επιμέλεια Κ.Καλφόπουλος • Π.Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου , Εκδόσεις Θεμέλιο 1998 • R.Taber, O πόλεμος του ψύλλου. Θεωρία και πρακτική του ανταρτοπολέμου, Εκδόσεις Κάλβος 1976 ,Μετ. Σ.Μάνδρος • Μάο Τσε Τουνγκ, Περί Ανταρτοπολέμου, εκδ. Eurobooks, 2016 • Τσε Γκεβάρα, Ο Ανταρτοπόλεμος, Εκδόσεις Άποψη, Αθήνα 2005, Μετάφραση Κ. Διαβολίτση • Φιλιπίδης Χρήστος, Μικροί πόλεμοι σε μεγάλες πόλεις. Θεωρίες, τεχνολογίες και γεωγραφίες αντιεξέγερσης, 2017 • Marilyn B Young, Οι πόλεμοι του Βιετνάμ, Βιβλιόπολις 2008 (στον Εύδοξο) • Βο Νγκουγιέν Γκιάπ, Λαϊκός Πόλεμος – Λαϊκός Στρατός, εκδ. Προμαχώνας, 2016 • Braganca, I. Wallerstein, The African liberation reader, τ. 3, The strategy of liberation, Zed Press, Λονδίνο 1982. • Brands, Henry, The specter of neutralism, the United States and the emergence of the Third World, 1947-1960, Columbia University Press, Νέα Υόρκη 1989. • Holland, Robert, European decolonization 1918-1981, an introductory survey, Macmillan, Μπάσινγκστον 1985. • Jean Clauzel, La decolonization de l’ Afrique, Hatier, Paris 1995 • Charles – Robert Ageron, Histoire de la France colonial: le declin (1931- a nos jours), Pocket, Paris 1995 • Mohammed Harbi et Gilbert Meynier, Le FLN, documents et histoire 1954-1962, Paris, Fayard, 2004 • John Pimlott, "The French Army: From Indochina to Chad, 1946–1984", in Ian F. W. Beckett and John Pimlott, Armed Forces & Modern Counter-Insurgency, New York: St Martin's Press, 1985, p. 66 • Martin S. Alexander and J. F. V. Kieger, "France and the Algerian War: Strategy, Operations, and Diplomacy", Journal of Strategic Studies, Vol.25, No. 2, June 2002, pp. 6–7 • Κόφφα Δ., Γιουγκοσλαβία 1941-1945: αποδόμηση και αναδόμηση ενός ευρωπαϊκού κράτους, Διδακτορική διατριβή ΑΠΘ, 2014 • Μαργαρίτης Γ., Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949, Βιβλιόραμα, 2001
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2018