ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι / PHARMACEUTICAL ANALYSIS I
Κωδικός23
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000083

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600131511
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στον διδασκόμενο να μπορεί να ταυτοποιήσει τα φάρμακα αλλά και να τα προσδιορίσει ποσοτικά σε αμιγή μορφή σε φαρμακευτικά σκευάσματα αλλά και σε βιολογικά υγρά. Η Φασματοφωτομετρία Υπεριώδους θεωρείται μια σπουδαία τεχνική στη Φαρμακευτική Ανάλυση διότι χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευαισθησία (λόγω ηλεκτρονικών διεγέρσεων). Ακόμα με βάση τις διάφορες χαρακτηριστικές χρωμοφόρες ομάδες των φαρμάκων πραγματοποιείται ταυτοποίηση αυτών διότι παρέχουν καθορισμένα φάσματα (λεπτή υφή: μέγιστα , ελάχιστα, ώμοι παρεκκλίσεις, εύρος ηλεκτρονικών διεγέρσεων, τιμές ειδικών συντελεστών απορρόφησης Α1%, 1cm, λόγοι εντάσεων απορροφήσεων σε συγκεκριμένα μέγιστα , ελάχιστα ή συνδυασμού αυτών, pH διαλύματος κ.λ.π.). Η μέθοδος λόγω των παραπάνω πλεονεκτημάτων είναι και «συνδυαστική» επειδή συνδυάζεται με την Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης για την ανίχνευση, ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των φαρμάκων των διαφόρων προσμίξεων αλλά και των μεταβολιτών αυτών. Η φασματοφωτομετρία Υπεριώδους περιγράφεται επίσης σε μεγάλη έκταση στις διάφορες φαρμακοποιίες (Ελληνική, Ευρωπαϊκή κ.λ.π.) για τη ταυτοποίηση, τον έλεγχο καθαρότητας και τους ποσοτικούς προσδιορισμούς διαφόρων φαρμάκων σε σκευάσματα. Οι γνώσεις αυτές θεωρούνται θεμελιώδεις και απαραίτητες για την μετέπειτα πιθανή επαγγελματική αποκατάσταση του πτυχιούχου Φαρμακευτικής σε ένα Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αρχές Ενόργανης Φαρμακευτικής Ανάλυσης. Ταξινόμηση ενοργάνων μεθόδων ανάλυσης. Γενικά χαρακτηριστικά ενοργάνων μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη Φαρμ. Ανάλυση. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία. Η φύση της ακτινοβολούμενης ενέργειας. Αλληλεπιδράσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας-ύλης. Ταξινόμηση φασματοσκοπικών τεχνικών ανάλυσης με εφαρμογή στην Φαρμ. Ανάλυση. Γενικά περί φασματοσκοπικών μεθόδων. Φασματοφωτομετρία Υπεριώδους. Φάσματα απορρόφησης-φάσματα εκπομπής. Αρχή της μεθόδου. Φάσματα Υπεριώδους. Μελέτη φασμάτων υπεριώδους διαφόρων αντιπροσωπευτικών οργανικών μορίων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην Φαρμακευτική Ανάλυση. Φάσματα βενζολίου, ανιλίνης, πυριδίνης, φαινόλης, διφαινολών. Φάσματα βαρβιτουρικού οξέος και παραγώγων αυτού. Φάσματα ξανθινών, ορμονών, αντιπυρετικών, αναισθητικών, αντιισταμινικών. Ποσοτικοί προσδιορισμοί με φασματοφωτομετρία υπεριώδους. Η σημασία του ειδικού και μοριακού συντελεστή απορρόφησης στην ποσοτική ανάλυση. Φασματοφωτομετρικοί ποσοτικοί προσδιορισμοί δραστικής ουσίας σκευασμάτων. Διαλύτες. Μητρικά διαλύματα. Ποσοτικοί προσδιορισμοί με σχηματισμό παραγώγου. Φλογοφασματοφωτομετρία και φασματοφωτομετρία Ατομικής απορρόφησης: Φλόγες , καυστήρες εκνεφωτές. Φλογοφασματοφωτομετρία εκπομπής. Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης, Οργανολογία. Ευαισθησία και όριο ανίχνευσης. Εφαρμογές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Περιγραφή
Oι εργαστηριακές ασκήσεις επεκτάθηκαν όσον αφορά την εξοικείωση και εξειδίκευση των προπτυχιακών φοιτητών με τα φάσματα των φαρμάκων ώστε με χρήση Η/Υ να αναπτυχθεί χρήσιμη για την εκπαίδευση των φοιτητών εποπτευόμενη αυτοδιδασκαλία Το εργαστηριακό περιεχόμενο επίσης εμπλουτίστηκε με ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό , ειδικό πρόγραμμα (software) για χρήση CD-ROM που περιέχει τα φάσματα των φαρμάκων καθώς και τη στερεοχημική τους δομή στο χώρο (μήκος δεσμών, διάταξη δακτυλίων, γωνίες διαφόρων δεσμών κ.λ.π.) ώστε να διαφαίνεται η σχέση δομής του φαρμάκου με το αντίστοιχο φάσμα
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1043,5
Εργαστηριακή Άσκηση391,3
Φροντιστήριο391,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών280,9
Σύνολο2107
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εφόσον ολοκληρωθεί η σειρά των εργαστηρίων με προβιβάσημο βαθμό και παραδοθεί το τετράδιο των εργαστηρίων διορθωμένο, ο κάθε φοιτητής με την ομάδα του θα πρέπει να παραδώσει κάποια εργασία στο θέμα το οποίο του έχει οριστεί (παραδίδεται διορθωμένη) και στο τέλος της Ακαδημαϊκής χρονιάς να υποβληθεί σε προφορικές εξετάσεις. Τελειώνοντας αυτές του τις υποχρεώσεις μπορεί να λάβει μέρος στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων Φαρμακευτικής Ανάλυσης. Στην αξιολόγηση του φοιτητή σημαντικό ρόλο παίζει η συνεργασιμότητα και η διαπροσωπική σχέση με τον διδάσκοντα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-11-2016