ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΟΡΓΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ / INORGANIC PHARMACEUTICAL CHEMISTRY
Κωδικός20
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000105

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΟΡΓΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600131533
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών της έννοιας του ανόργανου φαρμάκου, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ιδιοτήτων και του βιολογικού ρόλου τόσο αυτού όσο και των στοιχείων (μετάλλων-μεταλλοειδών) που εμπλέκονται στην μοριακή δομή και στην σύνθεση του. Στους στόχους συμπεριλαμβάνεται η γνώση και η ικανότητα της σύνθεσης, ο έλεγχος καθαρότητας, η ταυτοποίηση, ο έλεγχος περιεκτικότητας σκευασμάτων που περιέχουν ανόργανα φάρμακα, ο μηχανισμός δράσης σε μοριακό επίπεδο, η φαρμακευτική χρήση και οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Δεξιότητες: Εξοικείωση με βασικές έννοιες: α) βιολογικής δράσης μετάλλων-αμετάλλων-μεταλλοειδών, β) ανοργάνων ενώσεων τους με φαρμακευτικό ενδιαφέρον, γ) αλληλεπίδρασης τους με βιολογικούς στόχους και δ) με ελέγχους ταυτοποίησης-καθαρότητας-περιεκτικότητας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξέταση στοιχείων κατά ομάδες (περιοδικό σύστημα) σε σχέση με Χημεία - Φαρμακολογική και τοξικολογική δράση, βιολογική δράση μετάλλων-αμετάλλων-μεταλλοειδών, ανοργάνων ενώσεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος: σύνθεση/προέλευση, έλεγχος ταυτότητας-καθαρότητας-περιεκτικότητας, ιδιότητες, μοριακή δράση, χρήσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες και χημική ερμηνεία αυτών. Ομάδα Ι Λίθιο. Ανθρακικό λίθιο.Νατριο, ανθρακικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, θειικό νάτριο, θειοθειικό νάτριο, κιτρικό νάτριο, βορικό νάτριο (βόρακας), φθοριούχο νάτριο, χλωριούχο νάτριο, διφασικό φωσφορικό νάτριο, δισόξινο φωσφορικό νάτριο. Κάλιο. Ιωδιουχο κάλιο, υπερμαγγανικό και χλωριούχο κάλιο. Ομάδα ΙΙ Αλκαλικές γαίες. Μαγνήσιο, οξείδιο του μαγνησίου, ελαφρύ ανθρακικό μαγνήσιο, θειικό μαγνήσιο, στεατικό, τριπυριτικό μαγνήσιο, υδροξείδιο του μαγνησίου, μάγμα ή γάλα μαγνησίας , χλωριούχο μαγνήσιο. Ασβέστιο. Μονόξινο φωσφορικό ασβέστιο, φωσφορικό ασβέστιο τριβασικό, χλωριούχο ασβέστιο, γλυκονικό ασβέστιο, θειικό ασβέστιο, υδροξείδιο του ασβεστίου, διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου, Φαρμακολογία ασβεστίου. Βάριο. Θειικό βάριο. Ομάδα ΙΙΙ Βόριο, βορικό οξύ. Αργίλιο, υδροξείδιο του αργιλίου, κολλοειδές, υδροξείδιο του αργιλίου ξηρό πήγμα, στυπτηρία. Ομάδα ΙV Άνθρακας, ενεργός άνθρακας. Πυρήτιο, βεντονίτης, καολίνης ελαφρύς, τάλκης κεκαθαρμένος. Μολυβδος. Ομάδα V Άζωτο. Υποξείδιο του αζώτου, πυκνό διάλυμα αμμωνίας, αραίο διάλυμα αμμωνίας, ανθρακικό αμμωνιο, χλωριούχο αμμωνιο. Αρσενικό. Τριοξείδιο του αρσενικού, τοξικότητα των ενώσεων του αρσενικού και τα αντιδοτά του. Αντιμόνιο. Τριγικό καλιο αντιμονύλιο, φαρμακολογία αντιμονίου. Βισμούθειο. Ομάδα VΙ Οξυγόνο. Απεσταγμένο ύδωρ. Υπεροξείδιο του υδρογόνου. Θείο. Θείο καθιζηθέν. Ομάδα VΙΙ Αλογόνα. Υδροχλωρικό οξύ, χλωράσβεστος. Ιώδιο, βάμμα ιωδίου. Μαγγάνιο ως ιχνοστοιχείο Υπό-ομάδα ΙΒ Χαλκός. Ρόλος του χαλκού στον οργανισμό. Θειικός χαλκός Άργυρος.Νιτρικός άργυρος. Ενώσεις αργύρου. Υπό-ομάδα ΙΙΒ Ψευδάργυρος. Οξείδιο του ψευδαργύρου. Ψευδάργυρος ως ιχνοστοιχείο. Συνέπειες της ανεπάρκειας του στον οργανισμό. Αλληλεπίδραση ψευδαργύρου-βιταμινών. Υδράργυρος. Οξείδιο του υδραργύρου ΙΙ κίτρινο. Δοχλωριούχος υδράργυρος. Κυανιούχος υδράργυρος. Ομάδα VΙΙΙ Σίδηρος. Σίδηρος ως ιχνοστοιχείο. Γλυκονικός σίδηρος, Θειικός σίδηρος. Υπερσιδεροναιμία. Επίσης: Μολυβδαίνιο, Θάλλιο, Κάδμιο, Κοβάλτιο, Βανάδιο, Λευκόχρυσος, Σελήνιο, Νικέλιο και ενώσεις τους με φαρμακευτική χρήση.
Λέξεις Κλειδιά
μέταλλα, αμεταλλα, μεταλλοειδή, ανόργανες ενώσεις, φάρμακα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Α. Γερονικάκη Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται με χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση με μορφή Powerpoint, διαφανειών ή χρήση του πίνακα κλπ). 2) Δ.Χατζηπαύλου-Λίτινα Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται με χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση με μορφή Powerpoint, διαφανειών ή χρήση του πίνακα κλπ). Οι διαλέξεις του μαθήματος, ανακοινώσεις, κλπ. αναρτώνται σε ειδικό χώρο (Ανακοινώσεις : Μαθήματα) στην ιστοσελίδα του τμήματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Γραπτές πρόοδοι ενδιάμεσης αξιολόγησης (Α) ή γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (Β). Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε ερωτήσεις στις οποίες οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν με βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν από τη διδασκαλία και τη μελέτη όσο και την κριτική σκέψη και ικανότητα συνδυασμού γνώσεων και πληροφοριών Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες, ώρες και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες. H βαθμολογία είναι κυλιόμενη . Α) Εξετάσεις προόδου Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις προόδου έχουν οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών οι οποίοι συμμετέχουν στις παρακολουθήσεις του μαθήματος (σε έξι τυχαίες παραδόσεις λαμβάνονται παρουσίες και δικαίωμα προόδου θεμελιώνουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τρείς παρουσίες). Οι εξετάσεις προόδου είναι δύο, μία ενδιάμεση και μία τελική. Μόνο οι φοιτητές που λαμβάνουν προβιβάσιμο βαθμό (5 ή μεγαλύτερο) στην ενδιάμεση πρόοδο έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην τελική πρόοδο. Οι φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στις προόδους απαλλάσσονται από περαιτέρω εξέταση και ο τελικός βαθμός του μαθήματος αντιστοιχεί στον μέσο όρο των βαθμών των δύο προόδων. Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές παραδίδουν έκθεση των αποτελεσμάτων τους και αξιολογούνται. Μετά το τέλος των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς επ’ αυτών. Επιτυχής περαίωση των εργαστηριακών ασκήσεων επιτρέπει τη συμμετοχή των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις. Ο βαθμός του εργαστηρίου (μέσος όρος πρακτικής άσκησης και εργαστηριακού εξέτασης) συμμετέχει κατά 20% στον τελικό βαθμό του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ανόργανη Φαρμακευτική Χημεία Α. Γερονικάκη,Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία 2008 Θεσσαλονίκη ISBN 978-960-357-014-1
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Remingtons:Pharmaceutical Sciences 14 Ed.Mac.Publishing Co., Easton, 1970. 2. Roger’s Inorganic Pharmaceutical Chemistry, 8th ed., by T.O.Soine and C.O.Wilson, Lea and Felinger, Filadelfia, 1967. 3. Βιο-Ανόργανη Χημεία R.W.Hay, editor Εllis Horwood (Ελληνική απόδοση από τους Ε. Μάνεση-Ζούπα & Δ. Ράπτη). Εκδόσεις Παπαζήση, 1992 4. Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry and Life. An Introduction and Guide. W. Kaim & B. Schwderski. Editor Wiley, 1994 5. Εθνικό συνταγολόγιο Εκδόσεις Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων 2007
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-07-2014