ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ / GENERAL AND INORGANIC CHEMISTRY
ΚωδικόςΝΠ-01
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000234

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600131551
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: Αναγνωρίζουν τη θέση χημικών στοιχείων στον πίνακα περιοδικότητας από τον ατομικό τους αριθμό. Γράφουν την ηλεκτρονιακή δομή στοιχείων και μονατομικών ιόντων. Γράφουν τις ορθές δομές Lewis για απλά ή μετρίως σύνθετα μόρια. Εκτιμούν τον υβριδισμό ατόμων και κατά συνέπεια την δομή ενώσεων μικρού και μετρίου μοριακού βάρους. Προσδιορίζουν τα είδη των δεσμών και τις πιθανές διαμοριακές αλληλεπιδράσεις σε μόρια μικρού και μετρίου μοριακού βάρους. Κατανοούν τις βασικές αρχές της θερμοδυναμικής και της φασματοσκοπίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το ατομικό πρότυπο: Τα αρχικά μοντέλα για το άτομο – η κβαντική περιγραφή του ατόμου – οι σύγχρονες αντιλήψεις για το άτομο. Ατομικές κυματικές συναρτήσεις για το άτομο του υδρογόνου Απλές εφαρμογές της ατομικής θεωρίας. Περιοδικές ιδιότητες των ατόμων: Περιοδικές ατομικές ιδιότητες των στοιχείων. ατομική ακτίνα - ενέργεια ιονισμού – ηλεκτρονιοσυγγένεια – ηλεκτραρνητικότητα. Η κατανόηση των περιοδικών ιδιοτήτων με βάση την ατομική θεωρία. Προσδιορισμός της ηλεκτρονιακής διαμόρφωσης ενός ατόμου. Η ευστάθεια των ηλεκτρονιακών διαμορφώσεων Περιγραφή του χημικού δεσμού: Περιγραφή του σχηματισμού απλών μορίων. Η θεώρηση του δεσμού σθένους - Περιγραφή του δεσμού με μοριακά τροχιακά Ομοιοπολικός δεσμός - ενέργεια και πόλωση του ομοιοπολικού δεσμού. Ιοντικός δεσμός. Δεσμός υδρογόνου - Άλλες ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις. Περιγραφή πολυατομικών μορίων – υβριδισμός - η θεωρία των απώσεων των ηλεκτρονίων σθένους. Μόρια με π- δεσμούς - αρωματικά συστήματα. Οι ενώσεις των μετάλλων: Γενικές έννοιες. Κατάταξη των ενώσεων συναρμογής. Θεωρίες δεσμού, οπτικές και μαγνητικές ιδιότητες των ενώσεων συναρμογής. Η ισομέρεια στις ενώσεις συναρμογής Στοιχεία μοριακής φασματοσκοπίας: Γενικά στοιχεία αρχών φασματοσκοπίας. Ηλεκτρονιακή, Δονητική και φωτοηλεκτρονιακή Φασματοσκοπία, πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός. Αρχή και εφαρμογές τους στην ταυτοποίηση χημικών ενώσεων. Περιγραφή της αέριας κατάστασης: Οι νόμοι των αερίων. Κινητική θεωρία των αερίων. Οι αντιδράσεις στην αέρια φάση Στοιχεία χημικής θερμοδυναμικής: Γενικά στοιχεία. Εσωτερική ενέργεια και ενθαλπία. Εντροπία. Ελεύθερη Ενέργεια Χημικές ιδιότητες των στοιχείων κατά ομάδες: Τα στοιχεία του τομέα s - Τα στοιχεία του τομέα p - Τα στοιχεία του τομέα d. Περιγραφική χημεία όσον αφορά τις χημικές τους ιδιότητες και κάποιες φυσικές ιδιότητες απλών ενώσεών τους. Το μάθημα συνοδεύεται από εργαστηριακές ασκήσεις στις οποίες πραγματεύονται στοιχεία σχετικά με: Κανόνες συμπεριφοράς και την ασφαλή παρουσία στο εργαστήριο. Ασφαλή χρήση βασικών οργάνων και σκευών σε χημικό εργαστήριο. Κατηγορίες χημικών αντιδράσεων – ταυτοποίηση προϊόντων αντίδρασης – διάκριση μείγματος από χημική ουσία. Χημική ισορροπία αντιδράσεων σε διάλυμα. Ομογενείς και ετερογενείς αντιδράσεις, επίδραση παραγόντων στη θέση ισορροπίας αντίδρασης. Ισορροπία ασθενών ηλεκτρολυτών, προσδιορισμός του pΚ διαλύματος ασθενούς οξέος. Παρασκευή και προσδιορισμός του pH ρυθμιστικών διαλυμάτων. Στοιχεία οξείδωσης και αναγωγής. Οξειδωτική και αναγωγική συμπεριφορά ορισμένων στοιχείων και ενώσεων. Γαλβανικά στοιχεία. Αρχές φασματοσκοπίας. Στοιχεία φασματοσκοπίας ορατού. Χρήση φασματοσκοπίας ορατού για την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό χημικών ενώσεων. Αρχές ογκομετρικής ανάλυσης. Τεχνική και εφαρμογές.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301
Εργαστηριακή Άσκηση240,8
Φροντιστήριο90,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30,1
Εξετάσεις20,1
Σύνολο682,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στοιχεία Γενικής Χημείας, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22766674, Έκδοση: 1η έκδ./2012, Συγγραφείς: Ακρίβος Περικλής Δ., Χατζηδημητρίου Αντώνης, ISBN:978-960-456-333-3, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-11-2016