ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY
ΚωδικόςΝΠ35
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000276

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600131651
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εισαγωγή των φοιτητών στην ταχεία αναπτυσσόμενη τα τελευταία χρόνια «Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία», ώστε να αποκτήσουν γνώσεις στις βασικές έννοιες, τεχνολογίες και εφαρμογές της μοριακής βιοτεχνολογίας στις πειραματικές προσεγγίσεις στην παραγωγή φαρμάκων χρησιμοποιώντας, ένζυμα, γονίδια, γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς και φυτά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Μοριακή Βιοτεχνολογία (Αρχές και Εφαρμογές) - Κλωνοποίηση, Ταυτοποίηση και Έκφραση γονιδίων για παραγωγή πρωτεϊνών - Συστήματα έκφρασης ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών (βακτήρια, μύκητες, φυτικά κύτταρα/φυτά, κύτταρα πολυκυττάρων ευκαρυωτών, διαγονιδιακά ζώα) - Προβλήματα σχετιζόμενα με την ποσότητα, ποιότητα (πρωτεϊνική αναδίπλωση και λειτουργικότητα) και καθαρισμό των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών – Τεχνολογίες πρωτεϊνικής μεταγωγής - Μορφοποίηση Βιοθεραπευτικών Πρωτεϊνών - Φαρμακοκινητική - Φαρμακοδυναμική και Ανοσογονικότητα Βιοθεραπευτικών Πρωτεϊνών - Αιμοποιητικοί και Αυξητικοί παράγοντες, Ιντερφερόνες, Ιντερλευκίνες, Ινσουλίνες, Αυξητική Ορμόνη και λοιπές πεπτιδικές Ορμόνες, Ανασυνδιασμένοι παράγοντες πήξης αίματος, Θρομβολυτικά - Θεραπευτικά και διαγνωστικά αντισώματα (δομή, ανάπτυξη, τροποποίηση, είδη) - Εμβόλια - Γενωμικές και λοιπές- ωμικές τεχνολογίες - Γονιδιακή Θεραπεία - Κυτταρικές Θεραπείες -Αναγεννητική Ιατρική - Βιοθεραπευτικά προϊόντα και Βιοομοειδή - Ρυθμιστικά θέματα που αφορούν την ποιότητα, παραγωγή και έγκριση βιοθεραπευτικών - Βιοηθική και θέματα σχετιζόμενα με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βιοθεραπευτικών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του μαθήματος γίνονται με χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση με μορφή Powerpoint, διαδραστικές φροντιστηριακές ασκήσεις με χρήση Η/Υ, βίντεο κλπ). Οι διαλέξεις του μαθήματος, ανακοινώσεις, βαθμολογίες κλπ. αναρτώνται στις ιστοσελίδες των διδασκόντων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι επιδόσεις των φοιτητών αξιολογούνται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (χειμερινό) ή στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου στις ημερομηνίες και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες. Η βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων αντιστοιχεί στο 90% του τελικού βαθμού, ενώ το 10% προέρχεται από την εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. D.J.A. Crommelin, R.D. Sindelar, B. Meibohn, «Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία» (3η έκδοση, 2011) Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Α.Σ. Τσιφτσόγλου, Γ. Σωτηροπούλου 2. Watson, J. D., Myers, R.M., Caudy, A.A., Witkowski, J.A. ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ DNA Συγγραφείς: James D. κ.α. Έκδοση: 3/2007, Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & Σια.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Υλικό από τις διαλέξεις των διδασκόντων και σημειώσεις που αναρτώνται στις ιστοδελίδες τους,
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-10-2018