ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ / PARENTS AND TEACHERS CONSULTANCY AND SUPPORT
ΚωδικόςΑΚΑ.005
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης <<Ένα Σχολείο για Όλους>> (2017-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜελανθία Κοντοπούλου-Κοκκινάκη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80002916

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης <<Ένα Σχολείο για Όλους>> (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600131763
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται στα πλαίσια του μαθήματος να: •Κατανοήσουν τη σημασία και τους στόχους της συνεργασίας με τους γονείς •Εξοικειωθούν με τις δυνατότητες και τη διαδικασία συμβουλευτικής παρέμβασης του παιδαγωγού στην οικογένεια •Συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη μέσω βιωματικών ασκήσεων •Καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας •Ευαισθητοποιηθούν στην κατανόηση και αντιμετώπιση δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στη συνεργασία με τους γονείς
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι συνεργασίας και συμβουλευτικής παρέμβασης του παιδαγωγού στις οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε βιωματικό επίπεδο. Αναλύονται έννοιες όπως η «συμβουλευτική» στα πλαίσια του σχολείου, η «γονεϊκή σχέση» και η ιδιαιτερότητα της όταν το παιδί παρουσιάζει προβλήματα, το «οικογενειοκεντρικό» μοντέλο παρέμβασης, η σχέση «συντροφικότητας» παιδαγωγών-γονιών. Παράλληλα, με την βιωματική κυρίως μέθοδο, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς και εξετάζονται τρόποι χειρισμού των δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν.
Λέξεις Κλειδιά
συμβουλευτική, γονείς, παιδαγωγοί
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Εκπόνηση μελέτης (project)15
Σύνολο65
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές παραδίδουν μελέτες περιπτώσεων στη διάρκεια του εξαμήνου και εξετάζονται με γραπτή δοκιμασία στο τέλος του.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Cicconne A., Korff-Sausse S., Missonnier S., Scelles R. (eds) (2007). Cliniques du sujet handicapé. Ramonville St.Ange : Erès Dale, N. (1996). Working with families of children with special needs: Partnership and practice. London: Routledge Ringler, M. (ed.) (2004). Comprendre l’enfant handicape et sa famille. Paris: Dunod. Stoneman, Z. &Manders,J.E. (1998). Partnerships with families. In W. Umansky & S. Hooper (Eds.), Young children with special needs pp. 72-93. Eaglewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Κοντοπούλου Μ. (2004). Σχέσεις επαγγελματιών με γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες. Στο Μ. Ζαφειροπούλου, Γ., Κλεφτάρας (Επιστ. Επιμ.) Εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία του παιδιού, σελ. 167-186. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μαλικιώση-Λοϊζου Μ. (2001) Η συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Σαλτζμπεργκερ-Ουίτενμπεργκ Ι., Χένρι Τ., Οσμπορν Ε. (1996). Η συναισθηματική εμπειρία της μάθησης και της διδασκαλίας. Αθήνα: Καστανιώτης. Τζουριάδου Μ. (Επιμ.) (2001) Πρώιμη παρέμβαση. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Κεφ. Γ. Ο ρόλος της οικογένειας στην πρώιμη παρέμβαση σ. 159-254. Θεσσαλονίκη. Εκδ. Προμηθεύς.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-03-2015