Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ / COLLABORATIVE LEARNING AND CLASSROOM MANAGEMENT
ΚωδικόςΑΚΟ.003
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης <<Ένα Σχολείο για Όλους>> (2017-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Γερμανός
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80002914

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης <<Ένα Σχολείο για Όλους>> (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600131768
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της συνεργατικής μάθησης στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο - Να εμβαθύνουν στα χαρακτηριστικά και στις λειτουργίες συνεργατικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης - Να εφαρμόσουν συνεργατικές μορφές μάθησης και να είναι σε θέση να τις αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική τους πράξη - Να μελετήσουν εκπαιδευτικές πρακτικές όπως η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, που είναι απαραίτητες σε σχολικές τάξεις με στοιχεία ετερότητας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές έννοιες και προσεγγίσεις, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της σύγχρονης εκπαιδευτικής συζήτησης. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι φοιτητές έρχονται σε επαφή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με τις διάφορες μορφές και μεθόδους διδασκαλίας, εστιάζοντας στις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης, και πραγματεύονται τρόπους διαχείρισης προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στη σχολική τάξη, ιδιαίτερα όταν η σύνθεσή της είναι πολυπολιτισμική. Συγκεκριμένα, συζητούνται ζητήματα που αφορούν τις τεχνικές διδασκαλίας, με λεπτομερέστερη ανάλυση της ομαδικής διδασκαλίας και της μεθόδου project, τη σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα, τη διαφοροποίηση και την εξατομίκευση της διδασκαλίας και τις κοινότητες μάθησης. Επίσης, αναλύεται ο ρόλος που διαδραματίζει ο χώρος ως παράγοντας της συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, κυρίως μέσα από τη σχέση του παιδιού με τον χώρο και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η σχέση στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης. Τέλος, ακολουθώντας την αρχή της βιωματικής μάθησης, γίνεται πρακτική εφαρμογή συνεργατικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης, μέσα από την οποία οι ασκούμενοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν στην πράξη τα οφέλη της συνεργατικής προσέγγισης στη διδασκαλία και να προβληματιστούν πάνω στις δυνατότητες και τους περιορισμούς που ενυπάρχουν σε αυτήν. Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος βάσει ατομικών ή/και εταιρικών εργασιών οι οποίες εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και περιλαμβάνουν θεματικές σχετικές με τα αντικείμενα που αναλύονται στο μάθημα, με την επιδίωξη να λειτουργήσουν ως εναύσματα περαιτέρω επιστημονικής αναζήτησης από την πλευρά των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Λέξεις Κλειδιά
συνεργατική μάθηση, πολυπολιτισμική τάξη, κοινότητες μάθησης, διαφοροποίηση διδασκαλίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων για την προβολή διαφανειών, βίντεο κλπ. και διαδραστικός πίνακας και αξιοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις10
Σεμινάρια10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Σύνολο55
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος βάσει ατομικών ή/και εταιρικών εργασιών οι οποίες εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και περιλαμβάνουν θεματικές σχετικές με τα αντικείμενα που αναλύονται στο μάθημα, με την επιδίωξη να λειτουργήσουν ως εναύσματα περαιτέρω επιστημονικής αναζήτησης από την πλευρά των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ταρατόρη, Ελένη (2006). Η μέθοδος Project στη θεωρία και στην πράξη. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Χατζηδήμου, Δημήτρης (2010). Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Χατζηδήμου, Δημήτρης & Αναγνωστοπούλου, Μαρία (2011). Οι ομάδες εργασίας των μαθητών στην εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Borsch, Frank (2010). Kooperatives Lehren und Lernen im schulischen Unterricht. Stuttgart: Kohlhammer. Brüning, Ludger & Saum, Tobias (2009). Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen. Strategien zur Schüleraktivierung. Essen: Neue Deutsche Schule. Hoffmann, Cordula (2010). Kooperatives Lernen – Kooperativer Unterricht. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. Lanphen, Judith (2011). Kooperatives Lernen und Integrationsförderung. Eine theoriegeleitete Intervention in ethnisch heterogenen Schulklassen. Münster: Waxmann. Putnam, JoAnne W. (ed.) (1998). Cooperative Learning and Strategies for Inclusion. Celebrating Diversity in the Classroom. Baltimore: Paul Brookes. Slavin, Robert E. (1994). Cooperative Learning. Theory, Research, and Practice. Massachusetts: Allyn & Bacon.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-03-2015