ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ / SPECIALIZED PROGRAMMES FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES
ΚωδικόςΓΚΑ.016
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης <<Ένα Σχολείο για Όλους>> (2017-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Τζουριάδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80002937

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης <<Ένα Σχολείο για Όλους>> (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 30
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης327

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600131769
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΒΚΑ.011 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για να μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη προγράμματα παρέμβασης κατάλληλα για μαθητές με προβλήματα μάθησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό διδάσκονται αρχικά οι μαθησιακές θεωρίες στην παιδαγωγική πράξη με έμφαση στην προσέγγιση του γνωστικού συμπεριφορισμού, την εποικοδομιστική θεωρία καθώς και την κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία μάθησης και διδασκαλίας. Στη συνέχεια διδάσκονται γνωστά «θεραπευτικά» προγράμματα για διάφορους τύπους μαθησιακών δυσκολιών, για τον προφορικό και γραπτό λόγο, για την ανάγνωση, κ.α. Διδάσκοντα επίσης προγράμματα γνωστικών-μεταγνωστικών στρατηγικών σε ενταξιακό πλαίσιο για την ανάγνωση, το λεξιλόγιο και τη γραπτή έκφραση καθώς και διδακτικές παρεμβάσεις, όπως διαφοροποιημένη διδασκαλία, προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για την ανάγνωση, ορθογραφία και γραπτή έκφραση.
Λέξεις Κλειδιά
μαθησιακές δυσκολίες, γνωστικός συμπεριφορισμός, "θεραπευτικά" προγράμματα, γνωστικές-μεταγνωστικές στρατηγικές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση power-point στη διδασκαλία, ηλεκτρονική αλληλογραφία για την επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια15
Εργαστηριακή Άσκηση26
Άσκηση Πεδίου15
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Κλινική Άσκηση35
Εκπόνηση μελέτης (project)20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Σύνολο210
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Σχεδιασμός προγράμματος παρέμβασης στρατηγικές και εφαρμογή σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αξιολόγηση του προγράμματος παρέμβασης και εξέταση με ανοιχτά βιβλία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Bulgren, J.A. Lenz, B.K. (1996). Strategic instruction in the content areas. In D.D. Deshler, E.S. Ellis, & B. Lenz (eds), Teaching adolescents with learning disabilities: Strategies and methods (2nd ed., pp.409-473). Denver, CO: Love Publishing Delacato, C.H. (1963). The Diagnosis and Treatment of Speech and Reading Problems. Springfield, 71 (6), 914-915 Ellis, E.S., & Colvert, G. (1996). Writing strategy instruction. In D.D. Deshler, E.S. Ellis, & B.K. Lenz (eds), Teaching adolescents with learning disabilities: Strategies and methods (2nd ed., pp.127-170). Denver, CO: Love Publishing Frostig, M. (1967). Education of children with learning disabilities. In E. Frierson & W. Barbe (eds), Educating children with learning disabilities. New York: Appleton-Century_Crofts, 387-398 Gersten, R., & Baker, S. (2001). Teaching exressive writing to students with learning disabilities: A meta-analysis. The Elementary School Journal, 101, 251-272
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-01-2017