ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / Flora and Vegetation of Greece
Κωδικός612E
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000205

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600131809
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα αποκτήσουν γνώση της σύγχρονης χλωρίδας του ελληνικού χώρου της ενδημικής, απειλούμενης και προστατευόμενης ελληνικής χλωρίδας. των φυσικών και ανθρωπογενών τύπων βλάστησης. του καθεστώτος προστασίας της απειλούμενης χλωρίδας και τύπων οικοτόπων προτεραιότητας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικά περί χλωρίδας, βλάστησης, αβιοτικοί παράγοντες που την επηρεάζουν στον Ελλαδικό χώρο. Σύγχρονη χλωρίδα, ενδημισμός, σπάνια και απειλούμενα φυτικά της είδη και προστασίας τους. Φυτογεωγραφικές διαιρέσεις του ελλαδικού χώρου. Ζωνική-εξωζωνική βλάστηση, εξελικτικά και ταξινομικά προβλήματα της. Αζωνική βλάστηση ειδικών οικοσυστημάτων. Χλωρίδα και βλάστηση των εθνικών δρυμών, αισθητικών δασών, μνημείων της φύσης και υγροβιότοπων.
Λέξεις Κλειδιά
χλωρίδα, βλάστηση, ενδημισμός, απειλούμενα, προστατευόμενα, είδη, τύποι οικοτόπων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση13
Άσκηση Πεδίου10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων38
Εξετάσεις3
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Πανεπιστημιακές παραδόσεις "Χλωρίδα και Βλάστηση της Ελλάδας" Αθανασιάδης, Ν., Ελευθεριάδου, Ε. & Θεοδωρόπουλος, Κ. https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5191)
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-09-2018