Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠροηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα / Advanced Methods in Psychological Research
ΚωδικόςΔΤ-601
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016413

Πρόγραμμα Σπουδών: Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Κλινική ΨυχολογίαΥποχρεωτικό2110
Κλινική ΝευροψυχολογίαΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν4210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠροηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600131863
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, όλοι οι φοιτητές θα γνωρίζουν τις αρχές δεοντολογίας που διέπουν την επιστημονική έρευνα και θα έχουν εξασκηθεί στις βασικές αρχές συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Επιπρόσθετα: Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον Α΄Κύκλο (ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ)... 1) θα είναι σε θέση να επιλέξουν την κατάλληλη ποσοτική μέθοδο για την εξέταση των ερευνητικών τους υποθέσεων 2) θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τους περιορισμούς των συσχετιστικών ερευνών 3) θα είναι σε θέση να εξετάσουν και να εξηγήσουν φαινόμενα διαμεσολάβησης, ρύθμισης και ρυθμιζόμενης διαμεσολάβησης 4) θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να διενεργήσουν μια έγκυρη πειραματική μελέτη ή μελέτη παρέμβασης 5) θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές των μοντέλων δομικών εξισώσεων και τις εφαμοργές τους στην ψυχομετρική αξιολόγηση, την ανάλυση διαδρομών και των growth models 6) θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές της πολυ-επίπεδης μεθοδολογίας και τις εφαρμογές τους για τη μελέτη δυαδικών σχέσεων και ενδο-ατομικών διακυμάσεων. Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον Β’ Κύκλο (ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ)... 1) θα γνωρίζουν το επιστημολογικό υπόβαθρο των ποιοτικών μεθόδων έρευνας 2) θα είναι σε θέση να επιλέξουν την κατάλληλη ποιοτική μέθοδο για την απάντηση των ερευνητικών τους ερωτημάτων 3) θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να διενεργήσουν μια ερευνητική μελέτη με ποιοτικές μεθόδους παραγωγής και ανάλυσης δεδομένων 4) θα είναι σε θέση να δομήσουν και να συγγράψουν μια λεπτομερή ερευνητική αναφορά
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
To μάθημα επικεντρώνεται σε προηγμένες μεθόδους έρευνας στην Ψυχολογία. Καταρχάς όλοι οι φοιτητές εισάγονται στη δεοντολογία έρευνας και στις ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις στην ψυχολογική έρευνα. Στη συνέχεια, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν να παρακολουθήσουν έναν από τους δύο κύκλους μαθημάτων που προσφέρονται, ανάλογα με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα. Ο Α’ Κύκλος αφορά στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας και ο Β’ κύκλος αφορά στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας. Α’ ΚΥΚΛΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Σε αυτόν τον κύκλο του μαθήματος εξετάζονται διαφορετικές προηγμένες μεθοδολογίες στο πλαίσιο της ποσοτικής προσέγγισης στην έρευνα. Αρχικά, αναλύονται οι περιορισμοί των συσχετιστικών μελετών και αξιολογούνται εναλλακτικές προσεγγίσεις. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι πειραματικές μέθοδοι, η διαχρονικές έρευνες, η μέτρηση των αλλαγών στην ψυχολογική λειτουργικότητα κατά τη δια βίου ανάπτυξη και η εξέταση πολυ-επίπεδων μεθόδων και δυαδικών σχέσεων. Σημαντικό κομμάτι του μαθήματος αφορά στη χρήση των μοντέλων δομικών εξισώσεων για την ανάλυση και ερμηνεία ψυχομετρικών δεδομένων, καθώς και η μελέτη φαινομένων διαμεσολάβησης, ρύθμισης και ρυθμιζόμενης διαμεσολάβησης. Β’ ΚΥΚΛΟΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Στο τμήμα του μαθήματος που αφορά την ποιοτική έρευνα, έμφαση δίνεται στις συγκεκριμένες μεθοδολογίες, αλλά και στη γενικότερη φιλοσοφία προσέγγισης του κοινωνικού κόσμου που διέπει την ποιοτική μεθοδολογία. Παρουσιάζονται τόσο μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως παρατήρηση, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, ανάλυση αρχείων, όσο και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, όπως ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, θεμελιωμένη θεωρία, θεματική ανάλυση, φαινομενολογικές και ερμηνευτικές μέθοδοι, αφηγηματική ανάλυση και ανάλυση λόγου. Εξετάζονται ακόμη μεθοδολογίες εθνογραφικών προσεγγίσεων και έρευνας δράσης. Tέλος, συζητιούνται ζητήματα «εγκυρότητας» και «αξιοπιστίας» από τη σκοπιά της ποιοτικής έρευνας. Τα μαθήματα και των δύο κύκλων ολοκληρώνονται με την ανάλυση των βασικών αρχών συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Και οι δύο κύκλοι του μαθήματος συνδυάζουν διαλέξεις με εργαστήρια στα οποία οι φοιτητές ασκούνται σε συγκεκριμένες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.
Λέξεις Κλειδιά
μεθοδολογίας έρευνας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
power point presentations use of learning platform
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις381,5
Σεμινάρια401,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602,3
Εκπόνηση μελέτης (project)401,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών783
Εξετάσεις30,1
Σύνολο25910,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται σε σχέση με τον Κύκλο που έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν. Στον Κύκλο Α' (Ποσοτικές Μέθοδοι), οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν τρεις (3) εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και να επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του μαθήματος. Κάθε εργασία αντιστοιχεί στο 20% της τελικής βαθμολογίας, ενώ οι εξετάσεις αντιστοιχούν στο 40% της τελικής βαθμολογίας. Στον Κύκλο Β' (Ποιοτικές Μέθοδοι),οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση α) ενδιάμεσες ομαδικές εργασίες ή/και παρουσιάσεις ερευνητικών άρθρων (με έμφαση στη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία), οι οποίες αντιστοιχούν στο 30% της τελικής βαθμολογίας και β) ατομική ερευνητική πρόταση, που θα κατατεθεί στο τέλος του εξαμήνου και αντιστοιχεί στο 70% της τελικής βαθμολογίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κάτσης, Α., Σιδερίδης, Γ., & Εμβαλωτής, Α. (2010). Στατιστικές μέθοδοι στις κοινωνικές επιστήμες. Μοτίβο. Willig, C. (2015). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία: Εισαγωγή. Gutenberg.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2018