ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / TRANSPORT SYSTEMS: PRINCIPLES OF PLANNING AND OPERATION
ΚωδικόςΣΧ0124
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Ταξιλτάρης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016313

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600131927
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εκμάθηση εννοιών και μεθόδων τοπολογικής, κοινωνικοοικονομικής, τεχνολογικής ανάλυσης Συστημάτων Μεταφορών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συνέχειες και ασυνέχειες δικτύων μεταφορών, δικτυακή θεώρηση των Μεταφορών, συγκεντρωτικός και αποκεντρωτικός ρόλος των Μεταφορών. Το υποσύστημα της Ζήτησης (χωρικές, χρονικές κλίμακες, χαρακτηριστικά κινητικότητας προσώπων και διακίνησης αγαθών. Το υποσύστημα της Προσφοράς (μέσα, ιδιότητες, ανταγωνισμός). Σχεδιασμός και οι παράμετροί του (τεχνολογικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, ενεργειακές, κοινωνικές, χωρικές).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση (50% της συνολικής βαθμολογίας) και εξέταση της εργασίας του μαθήματος (50% της συνολικής βαθμολογίας)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορά., Διδακτικές Σημειώσεις, συγγρ. Χρ. Ταξιλτάρης. 2. Σχεδιασμός και Οργάνωση Εμπορευματικών Μεταφορών. Διδακτικές Σημειώσεις, συγγρ. Χρ. Ταξιλτάρης 1. Planning and Management of Transport Systems. Didactic notes, author Ch.Taxiltaris. 2. Planning and structure of Freight Transport. Didactic notes, author Ch Taxiltaris.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2018