ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / EVALUATION OF TRANSPORT PROJECTS AND SYSTEMS
ΚωδικόςΣΧ0231
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣωκράτης Μπάσμπας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016316

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600131932
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εκμάθηση βασικών εννοιών της οικονομικής των μεταφορών. Κατανόηση ανάλυσης κόστους. Κατανόηση εννοιών αξίας χρόνου και κόστους ατυχημάτων. Κατανόηση της έννοιας του εξωτερικού κόστους στις μεταφορές. Κατανόηση θεμάτων τιμολόγησης χρήσης συγκοινωνιακής υποδομής. Εκμάθηση τρόπων αποτίμησης στοιχείων κόστους και οφέλους συγκοινωνιακών έργων. Εκμάθηση ανάλυσης κόστους – ωφελειών και ανάλυσης ευαισθησίας. Εκμάθηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης συγκοινωνιακών έργων. Εκμάθηση προδιαγραφών εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας συγκοινωνιακών έργων. Κατανόηση μεθόδων συνεργασιών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Εκμάθηση τεχνικών πολυκριτήριας ανάλυσης και ανάλυσης SWOT. Εκμάθηση ερευνών δηλωμένων και αποκαλυπτόμενων προτιμήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση52
Σύνολο104
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση (70% της συνολικής βαθμολογίας) και εξέταση της εργασίας του μαθήματος (30% της συνολικής βαθμολογίας).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
«Οικονομική των Μεταφορών», Ευάγγελος Σαμπράκος, 1η έκδοση, 2017. «Οικονομική των Μεταφορών», Βασίλης Προφυλλίδης, 5η έκδοση, 2016, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-03-2019