Εισαγωγή στην Παιδαγωγική [ΠΠΔΕ]

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Παιδαγωγική [ΠΠΔΕ] / Introduction to Pedagogics
ΚωδικόςΥ502
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μητροπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016012

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμ. Θεολογίας - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ 2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 18
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό534

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Παιδαγωγική
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600131945
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν προβλέπονται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σε γνωστικό επίπεδο οι φοιτητές/τριες αναμένονται να: - οριοθετούν το επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης, τη σχέση της με επιμέρους επιστημονικούς κλάδους και τη διεπιστημονικότητα - περιγράφουν το αντικείμενο έρευνας της Παιδαγωγική Επιστήμης και τους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους της, - κατανοούν τις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης με παραδείγματα - γνωρίζουν βασικές μεθόδους έρευνας και να παρέχουν παραδείγματα - γνωρίζουν τους σημαντικούς σταθμούς της Παιδαγωγικής Επιστήμης και τους εκπροσώπους τους, - γνωρίζουν τα κυριότερα διαπολιτισμικά μοντέλα Σε επίπεδο ικανοτήτων αναμένεται οι φοιτητές/τριες να: - αναλύουν εκπαιδευτικές καταστάσεις με βάση τα θεωρητικά πλαίσια θεωρητικών σχημάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας - υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με βάση θεωρητικές προσεγγίσεις Σε επίπεδο δεξιοτήτων αναμένεται οι φοιτητές/τριες να: - δημιουργούν σενάρια διδασκαλίας με βάση θεωρητικές προσεγγίσεις
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΤΣτο μάθημα παρουσιάζονται οι τομείς και οι βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης, οι βασικές θεωρίες και τα μοντέλα της αγωγής, οι φορείς αγωγής, οι επιστημολογικές προσεγγίσεις της Παιδαγωγικής Επιστήμης, καθώς και οι βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις έρευνας της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι ενότητες: Σχέση Θεωρίας και Πράξης, επιστημολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη και οριοθέτηση του αντικείμενου της Παιδαγωγικής Επιστήμης, κύρια θεωρητικά ρεύματα της Παιδαγωγικής , πεδία παιδαγωγικών εφαρμογών, σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα, διαπολιτισμική αγωγή (θεωρίες, μοντέλα).
Λέξεις Κλειδιά
φορείς αγωγής, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, διαπολιτισμικά μοντέλα, πολυπολιτισμική αγωγή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διδασκαλία χρησιμοποιείται φορητός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας. Το υλικό που παρουσιάζεται κατά τη διδασκαλία αναρτάται στην πλατφόρμα elearning. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας καθώς και η ανάρτηση των βαθμολογίων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων451,8
Εξετάσεις200,8
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Kalantzis, M. & Cope, B. (2013).Νέα Μάθηση. Βασικές αρχές για την επιστήμη της εκπαίδευσης. Αθήνα: ΚΡΙΤΙΚΗ ISBN 978-960-218-884-2 Σημειώσεις των διδασκόντων στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γκότοβος, Αθ. (1999). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Αθήνα. Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (2009). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής. Αθήνα. Gutenberg. Πυργιωτάκης, Ι. (2000). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα. Ελληνικά Γράμματα
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-09-2018