ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / SIMULATION IN MANAGEMENT
ΚωδικόςIM-302
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (2014-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΠληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕλευθέριος Αγγελής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000291

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600131983
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές έννοιες πιθανοτήτων, στατιστικής και επιχειρησιακής έρευνας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τις αρχές της προσομοίωσης διακριτών γεγονότων στη διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων. Θα έχουν επίσης κατανοήσει τη μεθοδολογία δημιουργίας μοντέλων με το λογισμικό Simul8 και θα μπορούν να την εφαρμόζουν σε σενάρια πραγματικών επιχειρήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αρχές μοντελοποίησης με τη μεθοδολογία της προσομοίωσης διακριτών γεγονότων, δειγματοληψία, τυχαίοι αριθμοί από κατανομές πιθανοτήτων, οικονομικά μοντέλα και μοντέλα διοίκησης επιχειρήσεων, μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας, λογισμικό και περιβάλλοντα προσομοίωσης, στατιστική ανάλυση στην προσομοίωση (ανάλυση δεδομένων, ανάλυση αποτελεσμάτων, σχεδιασμός πειραμάτων), σύγκριση συστημάτων και βελτιστοποίηση, πιστοποίηση μοντέλων προσομοίωσης, σύγχρονες προσεγγίσεις στην προσομοίωση, εφαρμογές της προσομοίωσης (στη βιομηχανική παραγωγή, στα συστήματα μεταφοράς, στα πληροφοριακά συστήματα, στα συστήματα τηλεπικοινωνιών κλπ).
Λέξεις Κλειδιά
Προσομοίωση διακριτών γεγονότων, στοχαστικά μοντέλα, λήψη αποφάσεων, διοίκηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση του λογισμικού SIMUL8
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις190,6
Εργαστηριακή Άσκηση200,7
Εκπόνηση μελέτης (project)903
Συγγραφή εργασίας / εργασιών361,2
Εξετάσεις602
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία (40%) και Γραπτή εξέταση (60%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Simulation: The practice of model development and use (2004). S. Robinson, Wiley
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
(1) Simulation modeling handbook. A practical approach (2004). C.A. Chung, Wiley (2) Σημειώσεις και Διαφάνειες (3) SIMUL8 Workbook
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-11-2017