Εικονική Πραγματικότητα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕικονική Πραγματικότητα / Virtual Reality
ΚωδικόςDMCI205
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Νικολαΐδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016149

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕικονική Πραγματικότητα
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600132009
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις γραφικών & κινούμενων γραφικών. Γνώσεις προγραμματισμού (γραφικών και γενικότερα). Ευχέρεια στην μελέτη επιστημονικών κειμένων στα Αγγλικά.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
α) Μαθησιακοί στόχοι: Εμπέδωση των τεχνολογιών, τεχνικών και εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και προηγμένων τεχνικών γραφικών (συσκευές παρακολούθησης κίνησης και πλοήγησης σε εικ. περιβάλλοντα, οπτικές συσκευές εξόδου, δημιουργία τρισδιάστατου ηχητικού πεδίου,συσκευές ανάδρασης αφής και δύναμης, απτική απεικόνιση και υφή, υπολογισμός δύναμης ανάδρασης, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων κίνησης, διαχείριση μεγάλων γεωμετρικών μοντέλων, ιεραρχικές δομές χωρικών δεδομένων). Eκθεση σε προγραμματισμό εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας και προηγμένων γραφικών. Εξοικείωση με τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας και τις εφαρμογές τους σε τομείς όπως εκπαίδευση, ψυχαγωγία, τέχνη, επιστήμες. β) Δεξιότητες: Απόκτηση ικανότητας ανάπτυξης επιμέρους αλγορίθμων και χρήσης τεχνολογιών που εμπλέκονται σε εφαρμογές εικονικής / επαυξημένης πραγματικότητας. Όξυνση αναλυτικών και προγραμματιστικών δεξιοτήτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορική αναδρομή. Συσκευές παρακολούθησης κίνησης, συσκευές πλοήγησης σε εικονικά περιβάλλοντα. Αρχές οπτικού συστήματος ανθρώπου, στερέοψη. Οπτικές συσκευές εξόδου. Ανθρώπινη ακοή και αντίληψη της θέσης ηχητικής πηγής. Δημιουργία τρισδιάστατου ηχητικού πεδίου. Συσκευές ανάδρασης αφής και δύναμης. Μοντελοποίηση φυσικών ιδιοτήτων, απτική απεικόνιση, απτική υφή, υπολογισμός δύναμης ανάδρασης. Καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων κίνησης. Διαχείριση μεγάλων γεωμετρικών μοντέλων, Level of Detail, κατάτμηση σε κελιά. Τεχνικές απλοποίησης και υποδιαίρεσης τριγωνικού πλέγματος. Ιεραρχικές δομές χωρικών δεδομένων και εφαρμογές τους στην εικονική πραγματικότητα. Επιτάχυνση απεικόνισης με χρήση τεχνικών culling. Επαυξημένη πραγματικότητα (κατηγοριοποίηση τεχνικών, εφαρμογές, συσκευες, παρακολούθηση κίνησης για επυαξημένη πραγματικότητα). Ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας με χρήση Unreal Engine ή Unity.
Λέξεις Κλειδιά
Εικονική Πραγματικότητα, Προηγμένες Τεχνικές Γραφικών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διδακτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, χρήση του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις84
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Φροντιστήριο42
Εκπόνηση μελέτης (project)69
Σύνολο225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση που διαμορφώνει τον τελικό βαθμό κατά περίπου 50%, προγραμματιστικές εργασίες στις οποίες οι φοιτητές εξετάζονται προφορικά και διαμορφώνουν τον τελικό βαθμό κατά περίπου 50%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
G. Burdea, P. Coiffet, Virtual Reality Technology, 2nd edition, Wiley 2003 A Watt, F. Policarpo, 3D Games: Animation and Advanced Real-Time Rendering, Vol 2, Addison Wesley, 2003 T. Akenine Moller, E. Haines, Real-time Rendering, 2nd edition, A. K. Peters, LTD, 2002 (ή νεώτερη) Υλικό (π.χ άρθρα) που διανέμεται στους φοιτητές Course material, e.g scientific papers. D. Schmalstieg, T. Hollerer, Augmented Reality: Principles and Practice, 1st Edition, Addison-Wesley Professional, 2016 J. Linowes, Unity Virtual Reality Projects, Packt Publishing, 2015
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
W.Sherman, A. Craig, Understanding Virtual Reality, Morgan Kaufmann, 2003 A Watt, F. Policarpo, 3D Games: Animation and Advanced Real-Time Rendering, Vol 1, Addison Wesley, 2003 D. Luebke, M. Reddy, J. Cohen, A. Varshney, B. Watson, R. Huebner, Level of Detail for 3D Graphics, Morgan Kaufmann, 2003 S. Aukstakalnis, Practical Augmented Reality, 1st Edition, Addison-Wesley Professional, 2016 A. LaValle, Virtual Reality Λέπουρας, Γ., Αντωνίου, Α., Πλατής, Ν., Χαρίτος, Δ.: Ανάπτυξη συστημάτων εικονικής πραγματικότητας
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-01-2020