Κατανεμημένη Επεξεργασία σε Πλέγματα και Νέφη

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚατανεμημένη Επεξεργασία σε Πλέγματα και Νέφη / Distributed Processing in Grids and Clouds
ΚωδικόςCNSS103
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη Καρατζά
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016159

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΜΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Δίκτυα ΕπικοινωνιώνΕπιλογής117,5
Ασφάλεια ΣυστημάτωνΕπιλογής117,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Δίκτυα ΕπικοινωνιώνΕπιλογής117,5
Ασφάλεια ΣυστημάτωνΕπιλογής117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚατανεμημένη Επεξεργασία σε Πλέγματα και Νέφη
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600132025
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις στην κατανεμημένη επεξεργασία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση της έννοιας της κατανεμημένης επεξεργασίας. Εξοικείωση με προχωρημένους κατανεμημένους αλγόριθμους για νέα κατανεμημένα υπολογιστικά περιβάλλοντα. Δυνατότητα επίλυσης ασκήσεων βάσει της διδαχθείσας θεωρίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κατανεμημένη επεξεργασία σε υπολογιστικά πλέγματα και υπολογιστικά νέφη. Κατανεμημένα συστήματα πραγματικού χρόνου – Αυστηρές / Χαλαρές προθεσμίες. Χρονοδρομολόγηση ανεξάρτητων και εξαρτημένων διεργασιών. Συστήματα ομοτίμων. Aπόδοση σε σχέση με ενέργεια, οικονομικά και διαχείριση εμπιστοσύνης σε κατανεμημένα συστήματα μεγάλης κλίμακας. Συγχρονισμός σε κατανεμημένα συστήματα. Κατανεμημένη συμφωνία. Βλάβες – Ανεκτικότητα –– Καταγραφή Κατάστασης – Ανάκαμψη – Σταθεροποίηση.
Λέξεις Κλειδιά
Κατανεμημένη επεξεργασία, υπολογιστικά πλέγματα, υπολογιστικά νέφη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση υπολογιστή για διδασκαλία. Επικοινωνία του διδάσκοντα με τους φοιτητές μέσω eLearning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων75
Εκπόνηση μελέτης (project)75
Επίλυση ασκήσεων για εμπέδωση της θεωρίας 36
Σύνολο225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση 50%, εργασία (project) και παρουσίαση 30% (ερευνητική ή προγραμματιστική εργασία), επίλυση ασκήσεων 20%. Η ακριβής διαδικασία ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτεινόμενη βιβλιογραφία και υλικό 1. Σημειώσεις παραδόσεων (Διαφάνειες μαθημάτων), https://elearning.auth.gr/auth/saml/login.php. 2. Distributed Algorithms, Nancy A. Lynch (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems), 1996. 3. Grid Computing: Techniques and Applications, Barry Wilkinson, (Chapman & Hall/CRC Computational Science), 2010. 4. Cloud Computing: Implementation, Management, and Security, John W. Rittinghouse, James F. Ransome, CRC Press, 2010. Επιπρόσθετη βιβλιογραφία 1. Cloud Computing, K. Jamsa, Jones & Bartlett Learning, 2013. 2. Scheduling: theory algorithms and systems, M. Pinedo, Springer, 2012. 3. Principles of Sequencing and Scheduling, Kenneth R. Baker, Dan Trietsch, Wiley, 2009. 4. Cloud Computing: Principles and Paradigms, Rajkumar Buyya, James Broberg,Andrzej M. Goscinski, Wiley, 2011. 5. Achieving Real-Time in Distributed Computing: From Grids to Clouds, Dimosthenis Kyriazis, Editor, Theodora Varvarigou, Kleopatra G. Konstanteli, IGI Global, 2012. 6. Handbook of Scheduling: Algorithms, Models, and Performance Analysis, Joseph Y-T. Leung, James H. Anderson, Chapman and Hall/CRC, 2004. 7. Hierarchical Scheduling in Parallel and Cluster Systems, S. Dandamudi, 2003, Kluwer Academic/Plenum Publishers. 8. Quantitative Quality of Service for Grid Computing: Applications for Heterogeneity, Large-scale Distribution, and Dynamic Environments, Lizhe Wang, Jinjun Chen, Wei Jie, IGI Global, 2009. 9. Dependable Computing Systems: Paradigms, Performance Issues, and Applications, Hassan B. Diab, Albert Y. Zomaya, Wiley Series on Parallel and Distributed Computing, 2005. 10. Soft Real-Time Systems: Predictability vs. Efficiency, Giorgio Buttazzo, Giuseppe Lipari, Luca Abeni, Marco Caccamo, Springer 2005. 11. Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications, Giorgio Buttazzo, 2005 Springer. 12. Ερευνητικές Εργασίες
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-09-2018