Σχεδιασμός, Χρονοπρογραμματισμός και Επίλυση Περιορισμών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣχεδιασμός, Χρονοπρογραμματισμός και Επίλυση Περιορισμών / Planning, Scheduling and Constraint Solving
ΚωδικόςAI206
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Βράκας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016309

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣχεδιασμός, Χρονοπρογραμματισμός και Επίλυση Περιορισμών
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600132051
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καλή Γνώση των Αρχών της Τεχνητής Νοημοσύνης, Ευχέρεια στον Προγραμματισμό
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Βασική Κατανόηση των Ερευνητικών Περιοχών του Σχεδιασμού Ενεργειών, του Χρονοπρογραμματι σμού και της ικανοποίησης Περιορισμών. Απόκτηση βιβλιογραφικών γνώσεων στις περιοχές. Μελέτη των αλγορίθμων. Απόκτηση Ικανοτήτων Μοντελοποίησης Προβλημάτων και Επίλυσης τους. Χρήση ολοκληρωμένων εργαλείων για την αναπαράσταση, επίλυση και μελέτη προβλημάτων αναζήτησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενα του μαθήματος είναι οι τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης: α) Αυτοματοποιημένος Σχεδιασμός Ενεργειών (Automated Planning), β) Χρονοπρογραμματισμός (Scheduling) και γ) Ικανοποίηση Περιορισμών (Constraint Satisfaction). Το μάθημα κάνει μια εισαγωγή στις ερευνητικές περιοχές του Αυτοματοποιημένου Σχεδιασμού Ενεργειών, του Χρονοπρογραμματισμού και της Επίλυσης Περιορισμών, αναλύει τις μεθόδους αναπαράστασης της γνώσης που διευκολύνουν την κωδικοποίηση των προβλημάτων και παρουσιάζει αλγορίθμους και μεθοδολογίες επίλυσης. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνονται συχνά αναφορές στις πρακτικές προεκτάσεις των θεωρητικών εννοιών, παρουσιάζονται πρακτικές εφαρμογές των μεθοδολογιών και γίνεται εκτενής αναφορά στα σημεία συνεργασίας των τριών ερευνητικών περιοχών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων123
Εκπόνηση μελέτης (project)60
Εξετάσεις3
Σύνολο225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις μαθήματος (ποσοστό 50%), Εργασίες Μαθήματος (ποσοστό 20%), Προγραμματιστική εργασία (ποσοστό 30%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"Automated Planning: Theory and Practice", M. Ghallab, D. Nau, P. Traverso
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
"Automated Planning: Theory and Practice", M. Ghallab, D. Nau, P. Traverso
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-10-2020