ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / PRAGMATICS
ΚωδικόςΓλ2-350
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600007056

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600132062

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 112 (111)
ΗμερολόγιοThursdsay 13:30 to 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Γλ2-341 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προϋποθέτει γνώσεις γενικής γλωσσολογίας και σημασιολογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Κατανόηση των βασικών εννοιών της πραγματολογίας 2. Κατανόηση των διαφορετικών πραγματολογικών προσεγγίσεων και θεωριών και εξοικείωση με πρόσφατες έρευνες στην πραγματολογία 3. Ικανότητα να ερμηνεύουν γιατί και πώς το νόημα βασίζεται στη γλωσσική χρήση 4. Ικανότητα να αναλύουν τη χρήση της γλώσσας στο συμφραστικό πλαίσιο 5. Απόκτηση κατάλληλου υπόβαθρου για μεταπτυχιακές σπουδές
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Tο μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην πραγματολογία -τη συστηματική μελέτη του νοήματος που βασίζεται στη χρήση της γλώσσας. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με βασικές έννοιες και θεωρίες της πραγματολογίας και να τους/τις βοηθήσει να αναπτύξουν την ικανότητα ανάλυσης γλωσσικών φαινομένων από την σκοπιά της πραγματολογίας. Περιοχές που εξετάζονται περιλαμβάνουν τη δείξη και την αναφορά, την προϋπόθεση, το υπονόημα, τις γλωσσικές πράξεις, την ευγένεια, τη συνομιλία και τη δομή προτίμησης, τους δείκτες λόγου, τη σχέση φύλου και γλωσσικής χρήσης και τη διαπολιτισμική πραγματολογία.
Λέξεις Κλειδιά
συναγωγή, συμφραστικό πλαίσιο, νόημα εκφωνήματος, νόημα ομιλούντος ατόμου, υπονόημα, γλωσσική πράξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1174,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών βασίζεται σε τελική γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει επίλυση ασκήσεων και ερωτήσεις εκτεταμένης ανάπτυξης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Required readings: Huang, Y. (2007). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press. Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Week 1: What is pragmatics? Optional readings: Blakemore, D. (1992). Understanding Utterances: An Introduction to Pragmatics, pp. 3-23. Oxford: Blackwell Publishers. Mey, J. L. (2001). Pragmatics: An Introduction. Wiley-Blackwell. Chapters 1-2. Thomas, J. A. (1995). Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics, pp. 1-23. Harlow: Longman. Week 2: Deixis and reference Optional readings: Hanks, W. (1992). The indexical ground of deictic reference. In A. Duranti and C. Goodwin (Εds.), Rethinking Context, pp. 43-76. Cambridge: Cambridge University Press. Fillmore, C. J. 1997. Lectures on deixis. Stanford: CSLI. Levinson, S. C. (2004). Deixis. In L. Horn and G. Ward (Eds.), The Handbook of Pragmatics, pp. 97-121. Oxford: Blackwell. Week 3: Presupposition Optional readings: Atlas J. D. (2004). Presupposition. In L. Horn and G. Ward (Eds.), The Handbook of Pragmatics, pp. 29-52. Oxford: Blackwell. Green, G. M. (1996). Pragmatics and Natural Language Understanding, pp. 72-86. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. Chapter 4. Week 4: Implicature I Optional readings: Grice, H. P. (1989). Studies in the Ways of Words. Cambridge MA: Harvard University Press. Part I and Retrospective Epilogue. Horn, L. C. (2004). Implicature. In L. Horn and G. Ward (Eds.), The Handbook of Pragmatics, pp. 3-28. Oxford: Blackwell. Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. Chapter 3. Week 5: Implicature II Optional readings: Horn, L. C. (1984). Toward a new taxonomy for pragmatic inference: Q-based and R-based implicature. In D. Schiffrin (Ed.), Meaning, Form, and Use in Context: Linguistic Applications, pp. 11-42. Washington, DC: Georgetown University Press. Levinson, S. C. (1995). Three levels of meaning. In F. R. Palmer (Ed.), Grammar and Meaning: Essays in Honour of SIR JOHN LYONS, pp. 90-115. Cambridge: Cambridge University Press. Levinson, S. C. (2000). Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature. Cambridge, MA: MIT Press. Chapters 1, 2. Week 6: Pragmatics and cognition: Relevance Theory Optional readings: Wilson, D. and Sperber, D. (2004). Relevance theory. In L. Horn and G. Ward (Eds.), The Handbook of Pragmatics, pp. 607-632. Oxford: Blackwell. Week 7: Speech acts I Optional readings: Austin, J. L. (1962). How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press. Sadock, J. (2004). Speech acts. In L. Horn and G. Ward (Eds.), The Handbook of Pragmatics, pp. 53-73. Oxford: Blackwell. Sbisà, M. (1995). Speech act theory. In J. Verschueren, J.-A. Oestman, and J. Blommaert (Eds.), Handbook of Pragmatics, pp. 495-505. Amsterdam: Benjamins. Searle, J. R. (1979). A taxonomy of illocutionary acts. In J. Searle, Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts, pp. 1-29. Cambridge: Cambridge University Press. Week 8: Speech acts II: Politeness Optional readings: Brown, P. and Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press. Chapters 1, 2. Searle, J. (1979). Indirect speech acts. In J. Searle, Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts, pp. 30-57. Cambridge: Cambridge University Press. Week 9: Conversation analysis I Optional readings Hutchby, I. and R. Wooffitt. (1997). Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press. Chapter 1. Nofsinger, E. (1990). Everyday Conversation. Sage. Chapters 1, 2. Week 10: Conversation analysis II Optional readings: Hutchby, I. and R. Wooffitt. (1997). Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press. Chapters 2, 3. Nofsinger, E. (1990). Everyday Conversation. Sage. Chapters 3, 4. Week 11: Discourse markers Optional readings: Heritage, J. (1984). A change-of-state token and aspects of its sequential placement. In J. Atkinson and J. Heritage (Eds.), Structures of Social Action, pp. 299-335. Cambridge: Cambridge University Press. Schiffrin, D. (1985). Conversational coherence: The role of well. Language 61(3): 640-667. Schiffrin, D. (2003). Discourse markers: Language, Meaning and Context. In D. Schiffrin, D. Tannen and H. Hamilton (Eds.), The Handbook of Discourse Analysis, pp. 54-75. Wiley-Blackwell. Week 12 Gender and pragmatics Optional readings: Eckert, P. and S. McConnell-Ginet. (2003). Language and Gender. Cambridge: Cambridge University Press. Chapters 4, 6, 7. Week 13: Intercultural pragmatics Optional readings: Wierzbicka, A. (1985). Different cultures, different languages, different speech acts. Journal of Pragmatics 9: 145-78.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-02-2020