ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ / MANAGEMENT
Κωδικός10601-MBA-106
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Γκορέζης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016466

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MBA" (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 31
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600132403
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το σύγχρονο περιβάλλον των οργανισμών καθώς και να αντιληφθούν τις διοικητικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών. Επίσης, σκοπός του μαθήματος είναι εμπλουτίσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των φοιτητών αναφορικά με την αποτελεσματική υλοποίηση των λειτουργιών της διοίκησης ενός οργανισμού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το παρόν μάθημα θα ασχοληθεί με την ιστορία της διοικητικής σκέψης καθώς και με το δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον των οργανισμών. Επιπρόσθετα, θα εμβαθύνει στις βασικές λειτουργίες της διοίκησης δηλαδή στον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, και τον έλεγχο. Τέλος, θα δώσει έμφαση στο ρόλο και τη φύση των διοικητικών στελεχών σε σχέση με την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών.
Λέξεις Κλειδιά
Διοίκηση, προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος, λήψη αποφάσεων, διοικητικά στελέχη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων90
Συγγραφή εργασίας / εργασιών48
Εξετάσεις3
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις (60%), ομαδική εργασία (20%), ατομική εργασία (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Πετρίδου, E. (2011). Διοίκηση-Μάνατζμεντ: μία εισαγωγική προσέγγιση, Τρίτη έκδοση, Εκδόσεις Σοφία. • Bateman, S. (2011), Διοίκηση επιχειρήσεων, Εκδόσεις Τζόλα. • Robbins, S. P. & Decenzo D. A. (2013), Διοίκηση επιχειρήσεων: αρχές και εφαρμογές, Εκδόσεις Κριτική. • Schermerhorn R. J., & Bachrach G. D. (2018), Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Broken Hill Publishers.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-10-2018