ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / FINANCIAL ANALYSIS
Κωδικός10601-MBA-2010
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚυριακή Κοσμίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001112

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MBA" (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 24
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600132417
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα μπορούν να αξιολογούν τη χρηματοοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης με τη χρήση αριθμοδεικτών και να προβαίνουν σε διαχείριση χαρτοφυλακίου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια διαφόρων φορέων, όπως τραπεζικών ιδρυμάτων, εταιρειών επενδύσεων, επενδυτών, διοικήσεων των επιχειρήσεων κ.τλ. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης επιχειρήσεων και οργανισμών προκειμένου να ληφθούν υπόψη αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου, βασιζομένων σε επιστημονικά κριτήρια. Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από την ύλη του μαθήματος είναι τα ακόλουθα: • Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και λογιστικές καταστάσεις • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες • Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Λέξεις Κλειδιά
χρηματοοικονομικοί δείκτες, κεφάλαιο κίνησης, διαχείριση χαρτοφυλακίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με power point και η επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email και κατά τη διάρκεια των ωρών γραφείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις166
Συγγραφή εργασίας / εργασιών11
Εξετάσεις3
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
40% γραπτή εργασία+παρουσίαση 60% τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Subramanyan K.R., Wild J., “Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», Broken Hill Publishers, Αθήνα 2016 - Ross A. Stephen, «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd, Αθήνα, 2016 - Brealey, Myers, Allen., «Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Utopia, Αθήνα, 2014
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Θεωρία και Πρακτική», Εκδόσεις Rossili, Αθήνα, 2008 • Καραθανάσης Γ. (2000), Χρηματοοικονομικά Θέματα, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα • Cropelli A.A., Nikbakht, E. (2006), Χρηματοοικονομική, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-02-2020