ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ / MANAGERIAL ACCOUNTING
Κωδικός10601-MBA-206
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κουσενίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001108

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MBA" (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600132420
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αποτελέσματα μάθησης A. Γνώσεις και Κατανόηση Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: • Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της διοικητικής λογιστικής • Κατανοήσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λήψη αποφάσεων από την χρήση ανεπίκαιρης και μη ποιοτικής λογιστικής πληροφόρησης • Αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν τη στρατηγική σημασία της λογιστικής πληροφόρησης για τις λειτουργίες λήψης αποφάσεων και ελέγχου στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο. Αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές των επιχειρηματικών προβλημάτων που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική διοίκηση • Αναλύσουν την ευαισθησία των επιχειρηματικών αποφάσεων σε πιθανές μεταβολές των βασικών υποθέσεων σχετικά με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται • Εκτιμήσουν τη σημασία των χρηματοοικονομικών δεδομένων για την αξιολόγηση της απόδοσης τόσο των επιχειρηματικών μονάδων όσο και των διοικητικών στελεχών Β. Διανοητικές ικανότητες Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: • Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη διοικητική λογιστική • Αναπτύξουν δεξιότητες για την επίλυση πρακτικών θεμάτων ή προβλημάτων που σχετίζονται με τη διοικητική λογιστική μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων (case studies) • Αναπτύξουν κριτική σκέψη κατά την ερμηνεία, αναπαραγωγή και σύνθεση διαφορετικών απόψεων κατά την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών Γ. Άλλες δεξιότητες • Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, άμιλλας και ηγεσίας μέσα από την εκπόνηση ομαδικών εργασιών • Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας στα πλαίσια της εκπόνησης ατομικών εργασιών • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου (time management), στα πλαίσια της επιτυχούς ολοκλήρωσης πολλαπλών εργασιών • Ικανότητες αποτελεσματικής παρουσίασης επιχειρηματικών αναφορών και εργασιών με χρήση εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος • Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική • Η έννοια και η Μέτρηση του Κόστους • Μεταβλητή Κοστολόγηση • Κοστολόγηση Στόχου • Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων • Τιμολόγηση • Τμηματοποιημένη Επιχείρηση και Μεταφερόμενη Τιμολόγηση • Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας • Ισορροπημένη Κάρτα Αξιολόγησης της Απόδοσης • Τμηματοποιημένη Επιχείρηση και Αξιολόγηση της Απόδοσης των Επιμέρους Τμημάτων • Η έννοια του Υπολειμματικού Εισοδήματος, η σχέση του με το λογιστικό εισόδημα
Λέξεις Κλειδιά
Κοστολόγηση, Τιμολόγηση, Μέτρηση Αποδοτικότητας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Power Point για προβολή διαφανειών, χρήση Excel για διδασκαλία πρακτικών ασκήσεων και παραδειγμάτων, χρήση πλατφόρμας e-learning για ανέβασμα σημειώσεων και επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις166
Συγγραφή εργασίας / εργασιών11
Εξετάσεις3
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Α. Ομαδική Εργασία (Μελέτη Περίπτωσης) με παρουσίαση: 20% (Ομαδική εργασία και παρουσίαση, 1000 λέξεις written report, 15 λεπτά παρουσίαση) Β. Εργασία εξαμήνου: 30% (Ατομική εργασία 3000-4000 λέξεις) Γ. Γραπτές Εξετάσεις: 50%, (3 ώρες)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χ. Νεγκάκης – Δ. Κουσενίδης, 2015. Διοικητική Λογιστική, ISBN 978-960-93-6404-1
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
R. Garrison – E. Noreen, 2006. Διοικητική Λογιστική, Κλειδάριθμος, ISBN 9789602099308 Δημητράς, Α. – Μπάλλας, Α., 2009. dιοικητική Λογιστική για Προγραμματισμό και Έλεγχο,Gutenberg, ISBN 960011272-Χ Drury, C., 2007.Management and Cost Accounting, 7th Edition,Cengage Learning EMEA, ISBN 9781844605662
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-02-2018