ΗΓΕΣΙΑ-ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗΓΕΣΙΑ-ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ / LEADERSHIP-SPECIAL ISSUES IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
ΚωδικόςΥΓ.009
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυγενία Πετρίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000639

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗΓΕΣΙΑ-ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600132587
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφερθούν στους φοιτητές/τριες α) βασικές γνώσεις αναφορικά με το περιεχόμενο και τα προσδιοριστικά στοιχεία της εργασιακής συμπεριφοράς, και β) ειδικές γνώσεις και πρακτικές για την άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πολυτιμότερος πόρος για την αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη όλων των οργανισμών, αλλά ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών οργανισμών. Ζητήματα που σχετίζονται με την εργασιακή συμπεριφορά , τους ρόλους και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στο σχολικό περιβάλλον απασχολούν τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Ο κάθε εκπαιδευτικός, ιδιαίτερα όταν ασκεί τη διοίκηση της σχολικής μονάδας, χρειάζεται να γνωρίζει πώς θα ηγηθεί, πώς θα εμπνεύσει τους συνεργάτες του , πώς θα συμβάλλει στη διαμόρφωση συνεργατικής κουλτούρας, πως θα διαχειριστεί τις συγκρούσεις, πως θα εξασφαλίσει την οργανωσιακή δικαιοσύνη.
Λέξεις Κλειδιά
Ηγεσία, εργασιακή συμπεριφορά, διαχείριση συγκρούσεων, σχολική μονάδα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1666,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών421,7
Εξετάσεις20,1
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο αφορά στην εξέταση μέσω προόδου ενώ το δεύτερο στη δημιουργία και παρουσίαση ομαδικής εργασίας. Αμφότερες αξιολογήσεις λαμβάνουν το 50% της συνολικής αξιολόγησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αθανασούλα – Ρέππα Α., (2008) Εκπαιδευτική Διοίκηση και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Αθήνα: Έλλην. Παπακωνσταντίνου Γ., Αναστασίου Σ. ( 2013) Αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της Εκπαίδευσης, Αθήνα, Gutenberg. Πασιαρδής Π.( 2014) Εκπαιδευτική ηγεσία , Αθήνα, Μεταίχμιο Bush, T. Bell L. and Middlewood, D. (2010). The Principles of Educational Leadership & Management. London : Sage Βακόλα, Μ. και Νικολάου Ι. (2012), Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα. Mullins, L.J. (2014), Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδόσεις Utopia. Robbins S. P. και Judge T. A. (2011), Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Bush T. (2011) Theories of Educational Leadership and Management, London: Sage Coleman, M. and Earley, P. (2004) Leadership and Management in Education: Cultures, Change and Context, London : Oxford University Press
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-02-2018