ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ / Predictive Models and Simulations
ΚωδικόςEEA3
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Μαζάρης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID40003411

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Νικολαος Φυλλας
Class ID
600132843
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
H ανάπτυξη και χρήση των μοντέλων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας στην επιστήμη της οικολογίας. Τα μοντέλα που μπορεί να εφαρμοστούν στην οικολογία, τη βιογεωγραφία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ποικίλουν ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα και τη δομή των δεδομένων με ένα σύνολο διαθέσιμων εργαλείων όπως είναι τα μαθηματικά και στατιστικά μοντέλα, τα μοντέλα προσομοίωσης και εξομοίωσης τα μηχανιστικά μοντέλα. Στο συγκεκριμένο μάθημα επιχειρείται μια εισαγωγή στην οικολογική μοντελοποίηση προσεγγίζοντας ένα σύνολο σύγχρονων ευέλικτων τεχνικών οικολογικής μοντελοποίησης στοχεύοντας στην εξοικείωση των φοιτητών με συγκεκριμένες τεχνικές αλλά και την απόκτηση γνώσεων σχετικά με εναλλακτικά εργαλεία που μπορούν να αναπτυχτούν και να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα αναφορικά με την περιγραφή οικολογικών διεργασιών, την βελτιστοποίηση της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, την αειφορική διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη. Στο μάθημα αυτό προσφέρεται μια εισαγωγή στις αρχές της οικολογικής μοντελοποίησης, περιγράφοντας δομές και τεχνικές ενώ παράλληλα επιχειρείται μια εστίαση στα χαρακτηριστικά και τις μεθοδολογίες ανάπτυξης των Ατομοκενρτικών μοντέλων. Οι φοιτητές κατευθύνονται ώστε αν αναπτύξουν μοντέλα θεωρικού υποβάθρου για τον έλεγχο υποθέσεων αλλά και να κατασκευάσουν μηχανιστικά μοντέλα μελέτης συμπεριφορών των οργανισμών. Παρουσιάζονται η δομή και οι λειτουργιές Δυναμικών Μοντέλων Βλάστησης Τοπικής και Πλανητικής Κλίμακας. Οι φοιτητές αναπτύσσουν δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν περιβαλλοντικά δεδομένα οδηγώντας σταδιακά στην ανάπτυξη μοντέλων καταλληλότητας ενδιαιτημάτων τα οποία συνδυάζουν αφενός χωρική πληροφορία αλλά επιτρέπουν και την πρόβλεψη αλλαγών στη χρήση ενδιαιτήματος και την κατανομή των οργανισμών ή τύπων οικοτόπων υπό το πρίσμα μελλοντικών περιβαλλοντικών αλλαγών όπως η κλιματική αλλαγή και οι αλλαγές χρήσεων γης. Αντικείμενο διαλέξεων Eισαγωγή στην οικολογική μοντελοποίηση Ατομοκενρτικά μοντέλα Μηχανιστικό μοντέλο περιοδικών συμπεριφορών Δυναμικά Μοντέλα Βλάστησης Τοπικής Κλίμακας Δυναμικά Μοντέλα Βλάστησης Πλανητικής Κλίμακας Μοντέλα προσομοίωσης οικολογικών διεργασιών Ανάλυση με μηδενικά μοντέλα Μοντέλα κατανομής ειδών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-05-2015