Ιστορική Γλωσσολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙστορική Γλωσσολογία / Historical Linguistics
ΚωδικόςΓλ 530
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016483

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙστορική Γλωσσολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600132948
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• ικανότητα εφαρμογής μεθόδων της Ιστορικής Γλωσσολογίας σε γλωσσικά δεδομένα· ανάπτυξη προβληματισμού σε σχέση με θέματα μεθοδολογίας στη διαχρονική γλωσσολογική μελέτη· ανάλυση και σύνθεση διαφορετικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη ανεξάρτητης κρίσης· • εξοικείωση με τις βασικές εξελίξεις στον τομέα της Θεωρίας της Γλωσσικής Μεταβολής· κριτική αξιολόγηση της χρησιμότητας των σύγχρονων θεωρητικών προτύπων· • ικανότητα διεξαγωγής ανεξάρτητης έρευνας· διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων/φαινομένων με στόχο την ανεύρεση γλωσσολογικών τομέων που ενδιαφέρουν τον φοιτητή για τη δική του γλωσσολογική έρευνα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα επικεντρώνεται στις σύγχρονες τυπικές/φορμαλιστικές και λειτουργικές προσεγγίσεις της γλωσσικής αλλαγής. Το μάθημα εξετάζει αν οι γλωσσολογικές θεωρίες μπορούν να επιτύχουν ανάλυση της γλωσσικής αλλαγής. Έμφαση δίνεται στη σημασία της καθοδηγούμενης από τα δεδομένα (data-driven) έρευνας, ενώ εξετάζονται ακόμη τα πρότυπα της Γραμματικοποίησης και των Αρχών και Παραμέτρων. Διερευνώνται μερικά από τα κεντρικά προβλήματα στη γλωσσολογική θεωρία και τη γλωσσική αλλαγή: συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη της γλωσσικής αλλαγής σε σχέση με την ερμηνεία της δομής και της λειτουργίας γενικότερα της Γλώσσας, ο ρόλος της απόκτησης της Γ1 στην «εσωτερική» μεταβολή, η γλωσσική επαφή και ο ρόλος της απόκτησης της Γ2 (η γλωσσική επαφή ως αιτία της γλωσσικής μεταβολής, μηχανισμοί μεταβολών λόγω γλωσσικής επαφής), το πρόβλημα της μετάβασης. Το μάθημα διερευνά επίσης πώς οι ποσοτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται σε ιστορικά σώματα κειμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βρούμε την πορεία της γλωσσικής μεταβολής. Α. Προσεγγίσεις της γλωσσικής μεταβολής: -Χρησιμοποιώντας σώματα κειμένων, παραδείγματα από κείμενα και στατιστικά δεδομένα για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για γλώσσες χωρίς ζώντες φυσικούς ομιλητές -Ανταγωνισμός γραμματικών έναντι ποικιλίας στην ίδια γραμματική Β. Η διεπίδραση της απόκτησης της Γ1 και της Γ2 με τη γλωσσική μεταβολή: -(i) η απόκτηση της Γ1 ως αιτία γλωσσικών μεταβολών -(ii) γλωσσική επαφή και απόκτηση της Γ2 -Γραμματικοποίηση Γ. Ποικιλία και Μεταβολή -Η γλωσσική μεταβολή ως ένα δυναμικό σύστημα -Παράμετροι συντακτικής ποικιλίας (ανάμεσα σε συσχετιζόμενες γλώσσες ή διαλέκτους)
Λέξεις Κλειδιά
γλωσσική αλλαγή, ιστορικά σώματα κειμένων, γλωσσική επαφή, γλωσσική ποικιλία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Fischer, O. 2007. Morphosyntactic Change. Functional and Formal Perspectives. Oxford: Oxford University Press. Kroch, A. 2001. “Syntactic Change”. In: M. Baltin & C. Collins (eds), The Blackwell Handbook of Syntax. Oxford: Blackwell, 699-729. Labov, W. 1994, 2001. Principles of Linguistic Change. Volumes 1 and 2. Oxford: Blackwell. Lightfoot, D. W. 1991. How to Set Parameters: Arguments from Language Change. Cambridge, MA: MIT Press. Roberts, I. & A. Roussou. 2005. Syntactic Change: a Minimalist Approach to Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2023