Φωνητική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦωνητική / Phonetics
ΚωδικόςΓλ 531
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016484

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦωνητική
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600132949
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
•πολύ καλή κατανόηση των πρόσφατων θεωριών για την παραγωγή και αντίληψη της ομιλίας •πολύ καλό υπόβαθρο στα θεωρητικά πλαίσα που εξηγούν την συνάρθρωση και την μείωση στην παραγωγή και αντίληψη της ομιλίας •ικανότητα χρήσης πειραματικών τεχνικών της φωνητικής •ικανότητα ανάλυσης ακουστικών και αρθρωτικών δεδομένων •πρακτική γνώση χρήσης του λογισμικού PRAAT για την ακουστική ανάλυση της ομιλίας •ικανότητα συνδυασμού θεωρητικών και εμπειρικών στοιχείων από τη φωνητική για μια ολοκληρωμένη ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων •ικανότητα εργασίας με ποικίλα δεδομένα απο διαφορετικές γλωσσες, διαλέκτους, διαταραχές της ομιλίας,ομιλία σε δυσμενείς συνθήκες. •ικανότητα εκπόνησης ανεξάρτητης έρευνας στη φωνητική
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πρόκειται για προχωρημένο μάθημα Φωνητικής το οποίο εστιάζει στις τρέχουσες θεωρίες παραγωγής και αντίληψης της ομιλίας και εξετάζει σημαντικά ερευνητικά θέματα που σχετίζονται με στοιχεία της φυσιολογίας, της βιολογίας, τηις ακουστικής και του γνωστικού επιπέδου της ομιλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην συνάρθρωση και στη μείωση στην παραγωγή ομιλίας μέσα σε τρέχοντα θεωρητικά πλαίσια. Τα φαινόμενα αυτά θα εξεταστούν με τη χρήση ακουστικών και αρθρωτικών δεδομένων (ηλεκτροπαλατογράφου και υπέρηχου) και οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν εκτενή πειραματική έρευνα. Κατα τη διάρκεια των μαθημάτων θα χρησιμοποιηθούν ποικίλα δεδομένα από διαφορετικές γλώσσες, διαλέκτους, την απόκτηση της μητρικής και δεύτερης γλώσσας, τις διαταραχές ομιλίες και την παραγωγή ομιλίας σε δυσμενείς συνθήκες. Όλο το υλικό του μαθήματος (σημειώσεις, ακουστικά αρχεία, βίντεο, ιστοχώροι) είναι διαθέσιμα στο elearning.
Λέξεις Κλειδιά
φωνητική, ακουστική ανάλυση, άρθρωση, αντίληψη, συνάρθρωση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών792,9
Εξετάσεις792,9
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Εργαστηριακή μελέτη: Ακουστική ανάλυση δεδομένων και συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας στη φωνητική (50%) 2. Quiz/Τελική εξέταση (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ashby M. & J. Maidment (2005) Introducing Phonetic Science. Cambridge: CUP. Ashby, Patricia (2007) Speech Sounds. Taylor & Francis. Ashby, Patricia (2011) Understanding Phonetics. Hodder Education Publishers Baken, R. & Orlikoff, R. F. (2000) Clinical Measurement of Speech and Voice. London: Singular. Ball, M. J. & Rahilly, J. (1999) Phonetics: The Science of Speech. London: Arnold. Bauman-Wangler, J. (2008) Introduction to Phonetics and Phonology: From concepts to transcription. Allyn & Bacon. Bickford A. & Floyd, R. (2006) Articulatory Phonetics: Tools for Analyzing the World's Languages. SIL International. Border, G, Harris, K. & Raphael, L. (1994) Speech Science Primer: Physiology, Acoustics and Perception of Speech. Baltimore: Williams & Wilkins. Carr, P. (1999) English Phonetics and Phonology. An introduction. Oxford: Blackwell Publishers. Catford, I. (2002) A Practical Introduction to Phonetics. Oxford Textbooks in Linguistics. OUP. Clark, J. , Yallop, C & Flecher, J. . (2011) An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Basil Blackwell. Collins, B. & Mees, I. M. (2008) Practical Phonetics and Phonology: a resource book for students. London: Routledge. Crystal, D. (1997) A Dictionary of Linguistics and Phonetics. (4th ed). Oxford: Blackwell. Davenport, M. & Hannahs, S. J. (2011) Introducing Phonetics and Phonology. Hodder Education Publishers. Denes, P. B. & Pinson, E. N. (1993) The Speech Chain: The Physics and Biology of Spoken Language (2nd edn). New York: W.H. Freeman & Company. Durand, J. & Laks, B. (2002) Phonetics, Phonology and Cognition. Oxford: OUP. Fant, G. (1960) Acoustic Theory of Speech Production. The Hague: Mouton. Fant, G. (2005) Speech Acoustics and Phonetics. Dordrecht: Springer. (available online) Fry, D. B. (1979) The Physics of Speech. Cambridge: CUP. Gimson, A. C. (1994) [1970] An Introduction to the Pronunciation of English (revised by A. Cruttenden). London: Edward Arnold. Handbook of the International Phonetic Association. A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet. (1999). CUP. Handel, S. (1989) Listening: An introduction to the Perception of Auditory Events. Cambridge, MA: MIT Press. Hardcastle, W. & Hewlett, N. (1999) Coarticulation: Theory, Data and Techniques. Cambridge: CUP. Hardcastle, W. & Marchal, A. (eds) (1990) Speech Production and Speech Modelling. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Hardcastle, W. J. & Laver, J. (1997) The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell Publishers. Hayward, K. (2000) Experimental Phonetics. Harlow: Longman. Hewlett, N. & Beck, J. Mackenzie (2006) An Introduction to the Science of Phonetics. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates. Johnson, K. (2011) Acoustic and Auditory Phonetics. Oxford: Wiley-Blackwell. Jones, D. (2003) Cambridge English Pronouncing Dictionary. Revised by Roach, P., Hartman, J. & Seeter, J. Cambridge: CUP. Kent, R. D. (1997) The Speech Sciences. Singular Publishing. Kuhl, P et al (1996) Speech Perception. Woodbury: Acoustical Society of America. Ladefoged, P. & K. Johnson (2010) A Course in Phonetics. Wadsworth Publishing. Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996) The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell Publishers. Ladefoged, P. (1971) Preliminaries to Linguistic Phonetics.The University of Chicago Press. Ladefoged, P. (1995) Elements of Acoustic Phonetics. University of Chicago Press. Ladefoged, P. (2001) Vowels and Consonants: an Introduction to the Sounds of Llanguages. Oxford: Blackwell. Laver, J. (1994) Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press. Lieberman, P. & Blumstein, S. E. (1988) Speech Physiology, Speech Perception and Acoustic Phonetics. Cambridge: CUP. MacNeilage, P. F. (ed) (1983) The Production of Speech. New York: Springer-Verlag. Maddieson, I. (2009) Patterns of Sounds. Cambridge: CUP. McCully, C. B. (2009) The Sound Structure of English. Cambridge: CUP. Perkell, J. S. and Klatt, D. (eds) (1986) Invariance and Variability in Speech Processes. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Perkins, W. H. & Kent, R. D. (1986) Textbook of Functional Anatomy of Speech, Language and Hearing. San Diego: College Hill Press, Inc. Pisoni, D. & Remez, R. E. (2005) The Handbook of Speech Perception. Oxford: Blackwell Publishers. Reetz, Henning. (2009) Phonetics: Transcription, Production, Acoustics and Perception. Chichester, U.K.:Wiley-Blackwell. Roach, P. & Widdowson H. G. (2001) Phonetics. OUP. Roach, P. (2009) English Phonetics and Phonology: A practical Course. Cambridge University Press. Ryalls, J. H( 1996) A Basic Introduction to Speech Perception. San Diego: Singular Publishing. Seikel, J.A., King, D. W. & Drumright, D. G.(1997) Anatomy and Physiology for Speech, Language and Hearing. San Diego: Singular Publishers Shriberg, L. D. & Kent, R. D. (2002) Clinical Phonetics. Allyn & Bacon Shockey, L. (2003) Sound Patterns of Spoken English. Oxford: Blackwell. Small, L. H. (2011) Fundamentals of Phonetics. A Practical Guide for Students.Boston: Allyn & Bacon. Sole, M.J, Beddor, P.S. & Ohala, M. (2007) Experimental Approaches to Phonology. Oxford: OUP. Stevens, K. N. (1998) Acoustic Phonetics. Cambridge, MA: The MIT Press. Tatham, M. & Morton, K. (2006) Speech Production and Perception. New York : Palgrave Macmillan.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2018