Φωνολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦωνολογία / Phonology
ΚωδικόςΓλ 533
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016485

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦωνολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600132950
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- καλή γνώση της σύγχρονης φωνολογικής θεωρίας και των πρόσφατων εξελίξεων - ικανότητα ανάλυσης φωνολογικών δεδομένων - ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την επίλυση προβλημάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα παρουσιάζει πρόσφατες εξελίξεις στη φωνολογική θεωρία. Τα θέματα υπό εξέταση σχετίζονται με πολλαπλές όψεις της τεμαχιακής και της υπερτεμαχιακής φωνολογίας, όπως ο τονισμός, η συλλαβοποίηση, το συλλαβικό βάρος, αυτοτεμαχιακά φαινόμενα όπως ο μελωδικός τονισμός και η αρμονία φθόγγων, αλλά και διαδικασίες που κάνουν χρήση διακριτικών χαρακτηριστικών. Ταυτόχρονα, μελετώνται φωνολογικά μοντέλα που βασίζονται τόσο σε κανόνες όσο και σε περιορισμούς. Ο σχεδιασμός των ασκήσεων στην τάξη, της ανάλυσης δεδομένων και των εργασιών αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων των φοιτητών, κυρίως αναλυτικής φύσης. Τέλος, όποτε είναι απαραίτητο, εξετάζεται και η αλληλεπίδραση της φωνολογίας με άλλους τομείς της γλωσσολογίας, όπως η μορφολογία, η φωνητική και η τυπολογία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
2 ασκήσεις επίλυσης φωνολογικών προβλημάτων (24%), 1 ομαδική παρουσίαση (16%), 1 ατομική παρουσίαση (σχετική με το θέμα της τελικής εργασίας) (20%), 1 τελική ερευνητική εργασία-άρθρο έκτασης 5.000 λέξεων (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Blevins, J. 2004. Evolutionary phonology: The emergence of sound patterns. Cambridge University Press. Cairns, C. & E. Raimy (Eds.). 2010. Handbook of the Syllable. Leiden: Brill. de Lacy, P. (Ed.). 2007. The Cambridge handbook of phonology. Cambridge University Press. Goldsmith, J., J. Riggle & A. Yu (Eds). 2011. The handbook of phonological theory, 2nd ed. Wiley. Hayes, B. 1995. Metrical stress theory: Principles and case studies. University of Chicago Press. Hayes, B., R. Kirchner & D. Steriade. 2004. Phonetically based phonology. Cambridge University Press. Inkelas, S. 2014. The Interplay of Morphology and Phonology. Oxford Surveys in Syntax and Morphology 8. Oxford University Press. Kager, R. 1999. Optimality Theory. Cambridge University Press. Kula, N., B. Botma & K. Nasukawa (Eds.). 2011. Bloomsbury Companion to Phonology. Bloomsbury Publishing. McCarthy, J. & A. Prince. 1993. Generalized alignment. Yearbook of Morphology: 79–153. Oostendorp, M. van., C. Ewen, B. Hume, & K. Rice (eds.) 2011. Blackwell Companion to Phonology. Wiley. Parker, S. (Εd.). 2012. The sonority controversy. De Gruyter. Topintzi, N. 2010. Onsets: Suprasegmental and Prosodic Behaviour. Cambridge University Press. Topintzi, N. & E. Zimmermann. 2023. Reconciling "Heavy" and "Long": the Typology of Lexical Geminates. Linguistic Inquiry. DOI: https://doi.org/10.1162/ling_a_00499. Yip, M. 2002. Tone. Cambridge University Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2023