Ανάλυση Λόγου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνάλυση Λόγου / Discourse Analysis
ΚωδικόςΓλ 548
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016493

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνάλυση Λόγου
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600132955
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Εξοικείωση με διαφορετικές προσεγγίσεις και θεωρίες ανάλυσης λόγου 2. Ικανότητα για κριτική αποτίμηση αυτών των θεωριών 3. Ικανότητα εφαρμογής μεθόδων ανάλυσης λόγου στη μελέτη της σχέσης γλώσσας και κοινωνίας 4. Ικανότητα διεξαγωγής ανεξάρτητης έρευνας, διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων/φαινομένων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Tο μάθημα εξετάζει διάφορες προσεγγίσεις της ανάλυσης λόγου από κριτική σκοπιά. Το μάθημα προϋποθέτει γνώσεις κοινωνιογλωσσολογίας, πραγματολογίας και ανάλυσης λόγου. Eπικεντρώνεται στα εξής ζητήματα: έννοια του συμφραστικού πλαισίου στη συνομιλιακή ψυχολογία (discursive psychology) και στην ανάλυση συνομιλίας, θεωρητικές και μεθοδολογικές διαφορές ανάμεσα στον μεταδομισμό, τη συνομιλιακή ψυχολογία και την ανάλυση συνομιλίας, φεμινιστικές και άλλες κριτικές προσεγγίσεις στην ανάλυση λόγου, επιτελεστικότητα, διακειμενικότητα και ενδεικτικότητα, δείκτες λόγου και σχέση λόγου και νόησης. Στο μάθημα οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την ικανότητα ανάλυσης δεδομένων φυσικού λόγου από διάφορες οπτικές.
Λέξεις Κλειδιά
λόγος, συμφραστικό πλαίσιο, επιτελεστικότητα, δεικτικότητα, νόηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Εκπόνηση μελέτης (project)301,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1284,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών βασίζεται στα εξής: (α) Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας (70%) (b) Προφορική δημόσια παρουσίαση (20%) (c) Συμμετοχή (10%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Mills, S. (2004). Discourse. London: Routledge. Wooffitt, R. (2005). Conversation Αnalysis and Discourse Analysis: A Comparative and Critical Introduction. London: Sage.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Optional readings (indicative): Week 1 Introduction to Discursive Psychology and Conversation Analysis Heritage, J. (2001 [1984]). Goffman, Garfinkel and Conversation Analysis. In M.Wetherell, S. Taylor and S. Yates (Eds.), Discourse Theory and Practice: A Reader, pp 47-56. London: Sage. Phillips, L. and M. Jorgensen. (2001). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage. Chapter 1. Wetherell, M. (2001). Themes in discourse research: The case of Diana. In M. Wetherell, S. Taylor and S. Yates (Eds.), Discourse Theory and Practice: A Reader, pp. 14-28. London: Sage. Week 2 Debating Context: The Perspectives of Discursive Psychology and Conversation Analysis Schegloff, E. (1997). Whose text? Whose context? Discourse and Society 8: 165-87. Billig, M. (1999a). Whose terms? Whose ordinariness? Rhetoric and ideology in Conversation Analysis. Discourse and Society 10: 543-58. Schegloff, E. (1999a). ‘Schegloff’s texts’ as ‘Billig’s data’: A critical reply. Discourse and Society 10: 558-72. Billig, M. (1999b) Conversation Analysis and the claims of naivety. Discourse and Society 10: 572-6. Schegloff, E. (1999b) Naivete vs sophistication or discipline vs self-indulgence: A rejoinder to Billig. Discourse and Society 10: 577-82. Week 3 Post-structuralism and Discursive Psychology Phillips, L. and M. Jorgensen. (2001). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage. Chapter 2. Wetherell, M. (1998). Positioning and interpretive repertoires: Conversation analysis and post-structuralism in dialogue. Discourse and Society 9: 387-412. Week 4 Feminism and other Critical Perspectives Kitzinger, C. (2000). Doing Feminist Conversation Analysis. Feminism Psychology 10(2): 163-193. Kitzinger, C. (2005). Speaking as a heterosexual: (How) does sexuality matter for talk-in-interaction. Research on Language and Social Interaction 38(3): 221-265. Speer, S. (2002). Sexist talk: Gender categories, participants’ orientations and irony. Journal of Sociolinguistics 6: 347-377. West, C. and S. Fenstermaker. (2002). Accountability in action: the accomplishment of gender, race and class in a meeting of the University of California Board of Regents. Discourse and Society 13: 537-563. van Dijk, T. A. (1992). Discourse and the denial of racism. Discourse and Society 3: 87-118. Week 5 Performativity: crossing and identity Bauman, R. and Briggs, C. L. 1990. Poetics and performance as critical perspectives on language and social life. Annual Review of Anthropology 19: 59-88. Pennycook, A. (2004). Performativity and language studies. Critical Inquiry in Language Studies 1: 1-19. Rampton, B. 1998. Language crossing and the redefinition of reality. In P. Auer (Ed.) Codeswitching and Conversation, pp. 290-317. London: Routledge. Week 6 Intertextuality and Indexicality Hill, J. (2005). Intertextuality as source and evidence for indirect indexical meanings. Journal of Linguistic Anthropology 15: 113-124. Silverstein, M. (2003). Indexical order and the dialectics of sociolinguistic life. Language and Communication 23: 193-229. Week 7 Discourse markers Heritage, J. (2015). Well-prefaced turns in English conversation: A conversation analytic perspective. Journal of Pragmatics 88: 88-104. Schiffrin, D. (1985). Conversational coherence: The role of well. Language 61(3): 640-666. Schiffrin, D. (2001). Discourse markers: Language, meaning and context. In D. Schiffrin, D. Tannen and H. Hamilton (Eds.), The Handbook of Discourse Analysis, pp. 54-75. Malden, Mass: Blackwell. Week 8 Discourse and Cognition Heritage, J. (2005). Cognition in discourse. In H. Te Molder and J. Potter (Eds.), Conversation and Cognition, pp. 184-202. Cambridge: Cambridge University Press. van Dijk, T. A. (2010). Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Chapter 3.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2023