Τυπολογία Γλωσσών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤυπολογία Γλωσσών / Language Typology
ΚωδικόςΓλ 549
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016494

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤυπολογία Γλωσσών
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600132956
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- εξοικείωση με βασικές έννοιες και κεντρικά ζητήματα της γλωσσικής τυπολογίας - γνώση του διαλόγου και των διαφωνιών μεταξύ λειτουργικής και γενετικής σχολής τυπολογίας - πραγματοποίηση τυπολογικής έρευνας μικρής κλίμακας ή αξιολόγηση διαφορετικών προσεγγίσεων πάνω στο ίδιο φαινόμενο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Υπολογίζεται πως περίπου 7000 γλώσσες μιλώνται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Παρά την αναμενόμενη ποικιλία που προκύπτει από έναν τόσο μεγάλο αριθμό, οι γλώσσες ωστόσο μοιράζονται πλήθος κοινών χαρακτηριστικών, ενώ διαφέρουν μεταξύ τους με τρόπο συστηματικό. Η τυπολογία συνιστά τον τομέα της γλωσσολογίας που επιδιώκει να κατανόησει τί ακριβώς μπορεί να αποτελέσει δυνατή γλώσσα, ποιές δομές είναι συχνές, σπάνιες ή και απούσες, αλλά και για ποιό λόγο. Στο μάθημα διερευνώνται τα παραπάνω ερωτήματα ενώ εξετάζονται ποικίλα τυπολογικά ευρήματα που άπτονται διαφόρων γλωσσολογικών πεδίων, όπως η φωνολογία, η μορφολογία και η σύνταξη. Επιπλέον μελετώνται μεθοδολογικά και θεωρητικά ζητήματα, όπως η κατασκευή γλωσσικών δειγμάτων, οι τυπολογικές βάσεις δεδομένων, οι σχολές τυπολογίας, οι γλωσσικές οικογένειες και τα γλωσσικά καθολικά.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1 κουίζ ελέγχου γνώσεων (15%), 1 ατομική παρουσίαση εστιασμένη στα αξιόλογα χαρακτηριστικά κάποιας γλώσσας κάνοντας χρήση γραμματικών και βάσεων δεδομένων (35%), 1 μικρής κλίμακας τυπολογική έρευνα ενός φαινομένου ή επισκόπηση μεθοδολογικών ζητημάτων στην τυπολογία με τη μορφή άρθρου έως 5.000 λέξεων (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλιογραφία Comrie, B. 1989. Language universals and linguistic typology: syntax and morphology, Chicago: University of Chicago Press. Dryer, M. S. 1989. Large linguistic areas and language sampling, Studies in Language 13(2): 257–292. Dryer, M. S. & M. Haspelmath (eds.) 2013. The World Atlas of Language Structures Online. (https://wals.info/). Good, J. (ed.). 2008. Linguistics Universals and Language Change. Oxford: OUP. Gordon, M. 2016. Phonological Typology, Oxford: Oxford University Press. Holmberg, A. 2017. Linguistic Typology. In Ian Roberts (ed.), The Oxford Handbook of Universal Grammar, Oxford: Oxford University Press, pp. 355–376. Maddieson, I. 1984. Patterns of sounds. Cambridge: CUP. Moravcsik, E. 2013. Introducing Language Typology. Cambridge: CUP. Nichols, J. 2007. What, if anything, is typology?, Linguistic Typology 11(1): 231–238. Pereltsvaig, A. 2023. Languages of the World: An introduction. 4th ed. Cambridge: CUP. Song, J. J. 2010. The Oxford Handbook of Linguistic Typology, Oxford: Oxford University Press. Song, J. J. 2018. Linguistic Typology, Oxford: Oxford University Press. Τοπιντζή, Ν. 2021. Τυπολογία Γλωσσών: Βασικές αρχές, θεωρητικές προσεγγίσεις και φαινόμενα. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Velupillai, V. 2012. An Introduction to Linguistic Typology. Amsterdam/New York: Benjamins.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2023