Ψυχογλωσσολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨυχογλωσσολογία / Psycholinguistics
ΚωδικόςΓλ 555
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016496

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨυχογλωσσολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600132958
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες: 1. να μπορούν να εφαρμόσουν γνώσεις (θεωρητικές, επιστημολογικές) στη μελέτη ψυχογλωσσολογικών φαινομένων 2. να έχουν εξοικειωθεί με τις κυριότερες διαταραχές στη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών (προ)-σχολικής ηλικίας αλλά και με επίκτητες γλωσσικές διαταραχές σε ενήλικες 3. να μπορούν να συνθέσουν ένα επιστημονικό κείμενο το οποίο να επιδεικνύει δεξιότητες βιβλιογραφικής ανασκόπησης και σχεδιασμού διεξαγωγής ψυχογλωσσολογικής έρευνας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γίνεται επισκόπηση βασικών εννοιών της ψυχογλωσσολογίας και σύνδεση με τη θεωρητική γλωσσολογία. Θεματικές περιοχές οι οποίες καλύπτονται είναι: διεπίπεδα γλωσσικής επεξεργασίας, σχέση μνήμης και γλωσσικού επεξεργαστή, μηχανισμός γνωστικού ελέγχου, επίλυση γλωσσικής αμφισημίας και επίδραση διγλωσσίας στη γλωσσική επεξεργασία παιδιών και ενηλίκων. Έμφαση δίνεται επιπλέον στις διαταραχές πρόσβασης, επεξεργασίας και αναπαράστασης του λόγου που συναντώνται σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά (Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας) και ενήλικες (Αφασία Μπροκά, Αφασία Wernicke, Πρωτογενής Προοδευτική Αφασία). Τέλος, εξετάζονται πειραματικές τεχνικές συλλογής ερευνητικών δεδομένων, όπως καταγραφή οφθαλμοκίνησης και αυτό-καθοδηγούμενη ακρόαση ή/και ανάγνωση λέξεων/προτάσεων σε πραγματικό χρόνο (με λογισμικό E-prime), αλλά και μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας ερευνητικών δεδομένων.
Λέξεις Κλειδιά
διεπίπεδα επεξεργασίας, γλωσσικές διαταραχές, σχεδιασμός πρωτότυπης έρευνας, στατιστική ανάλυση & ερμηνεία δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση την προφορική παρουσίαση επιστημονικού άρθρου και την εκπόνηση γραπτής εργασίας στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Harley, T. (2001). The Psychology of Language: From Data to Theory. New York, NY: Psychology Press.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Chen, E., E. Gibson, & F. Wolf (2005). Online syntactic storage costs in sentence comprehension. Journal of Memory and Language, 52, 144-169. Gibson, E., T. Desmet, D. Grodner, D. Watson, & K. Ko (2005). Reading relative clauses in English. Cognitive Linguistics, 16, 313-353. Gibson, E., & N. Pearlmutter (1998). Constraints on sentence comprehension.Trends in Cognitive Science, 2, 262-268. Peristeri, E., & I. M. Tsimpli (2013). Pronoun processing in Broca’s aphasia: Discourse–syntax effects in ambiguous anaphora resolution. Aphasiology, 27 (11), 1381-1407. Sedivy, J. C., M. K. Tanenhaus, G. C. Chambers, & G. N. Carlson (1999). Achieving incremental semantic interpretation through contextual representation. Cognition, 71, 109-147. Tanenhaus, M., M. Spivey-Knowlton, K. Eberhard, & J. Sedivy (1995). Integration of visual and linguistic information in spoken language comprehension. Science, 268, 1632-1634. Tsimpli, I. M., E. Peristeri, & M. Andreou (2016). Narrative production in monolingual and bilingual children with specific language impairment. Applied Psycholinguistics, 37, 195-216.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2023