Ψυχογλωσσολογικές Προσεγγίσεις στην Εκμάθηση της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας και στη Διγλωσσία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨυχογλωσσολογικές Προσεγγίσεις στην Εκμάθηση της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας και στη Διγλωσσία / Psycholinguistic Perspectives on Second/Foreign Language Acquisition and Bilingualism
ΚωδικόςΕΔΞΓ 557
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016512

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-0

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨυχογλωσσολογικές Προσεγγίσεις στην Εκμάθηση της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας και στη Διγλωσσία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600132970
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Κατανόηση των βασικών ψυχογλωσσολογικών προσεγγίσεων στη διγλωσσία/πολυγλωσσία • Γνώση βασικών μεθόδων στην έρευνα που αφορά τον δίγλωσσο νου και τις επιδράσεις της διγλωσσίας σε γνωστικές ικανότητες. • Ικανότητα κριτικής αποτίμησης θεωριών και εμπειρικών μελετών που αφορούν τη διγλωσσία και τις γνωστικές ικανότητες. • Ικανότητα σχεδιασμού ενός πειράματος για διερεύνηση της επίδρασης της διγλωσσίας σε γνωστικές ικανότητες μετά από μια κριτική ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν το σχεδιασμό του.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα ασχολείται με ψυχογλωσσολογικές προσεγγίσεις στη διγλωσσία/πολυγλωσσία. Στη βάση εμπειρικών μελετών εξετάζει και αξιολογεί θεωρίες που αφορούν τη δίγλωσση γλωσσική ικανότητα πρόσληψης και παραγωγής, τη δίγλωσση επεξεργασία γλώσσας, τη δίγλωσση γλωσσική απόκτηση σε παιδιά και ενήλικες, τη νευρογλωσσολογία διγλωσσίας, τις γνωστικές ικανότητες δίγλωσσων παιδιών και ενηλίκων σε σύγκριση με αντίστοιχους μονόγλωσσους πληθυσμούς.
Λέξεις Κλειδιά
Διγλωσσία, πολυγλωσσία, ψυχογλωσσολογικές προσεγγίσεις, γνωστικές ικανότητες, παιδιά, ενήλικες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1003,6
Εκπόνηση μελέτης (project)501,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών863,1
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ατομική προφορική παρουσίαση επιστημονικού άρθρου 20% Ατομική αναρτημένη ανακοίνωση (poster) με αποτελέσματα εργασίας μικρής έκτασης 30% Γραπτή εργασία με αναφορά ευρημάτων βάσει ατομικής έρευνας (περίπου 2000 λέξεις) 40% Συμμετοχή στην τάξη 10%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν δίνεται.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bialystok,E.(1991.Language processing in bilingual children Cambridge University Press. Bialystok,E., & Hakuta, K.(1994). In other words: The science and psychology of second-language acquisition. New York: Basic Books. Granena, G., Jackson, D. O., & Yilmaz, Y. (2016). Cognitive individual differences in second language processing and acquisition. Philadelphia/Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Grosjean, François, and Ping Li. (2013). The Psycholinguistics of Bilingualism.New York, NY: Wiley-Blackwell. Bialystok, E., Craik, F. I. M., Green, D. W., & Gollan, T. H. (2009). Bilingual minds. Psychological Science in the Public Interest, 10, 89–129. De Houwer, A., Bornstein, M. H. & Putnick D. L. (2014). A bilingual–monolingual comparison of young children's vocabulary size: Evidence from comprehension and production. Applied Psycholinguistics, 35, 1189-1211. Costa, A, Hernández, M, Costa-Faidella, J. (2009) On the bilingual advantage in conflict processing: Now you see it, now you don’t. Cognition 113(2): 135–149. Schwieter J. W. (2016). Cognitive Control and Consequences of Multilingualism. John Benjamins. Calvo, A. & E. Bialystok. (2014). Independent effects of bilingualism and socioeconomic status on language ability and executive functioning. Cognition, 130(3), 278-288.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-02-2020