Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδασκαλία Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς / Teaching Foreign Languages for Specific Purposes
ΚωδικόςΕΔΞΓ 581
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016524

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδασκαλία Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600132984
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Θα έχουν εξοικείωση με προγράμματα διδασκαλίας ΑΕΣ, ειδικά γλωσσικά χαρακτηριστικά αγγλικών ακαδημαϊκών/τεχνικών κειμένων, ρητορικά μοντέλα ανάλυσης κειμένων, μοντέλα ανίχνευσης αναγκών και αναλυτικών προγραμμάτων ΑΕΣ, διδακτικό υλικό διδασκαλίας ΑΕΣ. Θα μπορούν να σχεδιάσουν ερωτηματολόγια για τη διερεύνηση γλωσσικών και μαθησιακών αναγκών για εξειδικευμένα προγράμματα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας. Θα μπορούν να αναλύσουν και να αποτιμήσουν κριτικά τα αποτελέσματα των παραπάνω ερωτηματολογίων. Θα μπορούν να δημιουργήσουν και να αξιολογήσουν προγράμματα και διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας για ειδικούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Θα μπορούν να δημιουργήσουν εξειδικευμένα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και να τα χρησιμοποιήσουν για συγκεκριμένα προγράμματα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Aνάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε εξειδικευμένα προγράμματα εκμάθησης της αγγλικής για τα οποία υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση και αφορούν ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, π.χ. Αγγλικά για πανεπιστημιακές σπουδές, για επιχειρήσεις, για ιατρικά ή τουριστικά επαγγέλματα. Το μάθημα εστιάζει σε θεωρίες γλωσσικής ανάλυσης κειμένων και παιδαγωγικές εφαρμογές στη διδασκαλία γλώσσας για ειδικούς σκοπούς, το ρόλο της εξειδικευμένης γνώσης ενός επιστημονικού πεδίου, ανάλυση αναγκών, δημιουργία αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας, αξιολόγηση και παραγωγή διδακτικού υλικού και δημιουργία γλωσσικών δοκιμασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Διδασκαλία Αγγλικής, Ειδικοί σκοποί, ρόλοι εκπαιδευτικού, ανάλυση επιπέδων ύφους, ανάλυση κειμενικών ειδών, ακαδημαϊκή γλώσσα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση προτζέκτορα και powerpoint παρουσιάσεων για τις διαλέξεις Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος (e-learning) όπου αναρτώνται οι διαλέξεις, σημειώσεις και άρθρα. Χρήση προγραμμάτων για τη δημιουργία ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων Χρήση e-mail για επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ριες Χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών γραμματείας ΑΠΘ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή στην τάξη 10% Προφορική παρουσίαση επιστημονικής έρευνας 20% Γραπτή εργασία 30% Τελική γραπτή εργασία 40%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν δίνεται.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Basturkmen, Helen. 2006. Ideas and options in English for specific purposes. Lawrence Erlbaum Associates . Basturkmen, Helen. 2010. Developing courses in English for specific purposes. Palgrave Millan. Bhatia, V. K. 1993. Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. London: Longman. Dudley Evans,T., & St John, M. (1998). Developments in ESP: A multidisciplinary approach. Cambridge University Press. Glendinning, Eric H. 1992. Study reading: a course in reading skills for academic purposes. Cambridge University Press. HampLyons, Liz. 1987. Study writing: a course in written English for academic and professional purposes. Cambridge University Press. Harper, D (ed.). 1986. ESP for the university. Oxford: Published in association with the British Council by Pergamon Press. Holme R. 1996. ESP Ideas. Longman. Hutchinson, T. & Waters, A. 1987. English for Specific Purposes. Hyland, K. 1998. Hedging in scientific research articles. Amsterdam: Benjamins. Hyland, K. 2004. Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing. London: Longman. Hyland, K. 2006. Academic discourse across disciplines. Peter Lang. Hyland, K. 2006. English for academic purposes: An advanced resource book. London: Routledge. Jordan, R.R. (1997). English for Academic Purposes. Cambridge University Press. Orr T. (ed.) 2002. English for Specific Purposes. TESOL publications. Robinson, P. 1980. ESP (English for Specific Purposes): the present position. Pergamon. Robinson, Pauline C.1991. ESP Today:a Practitioner’s Guide. Prentice Hall. Swales, J. 1990. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge University Press. Swales, J. 2004. Research genres: explorations and applications. Cambridge University Press. Swales, J.M., & Feak, C.B. 1994. English in today’s research world: A writing guide. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Swales, J. M., & Feak, C. B. 2004. Commentary for Academic writing for graduate students: essential tasks and skills. University of Michigan Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-12-2023