Μέτρηση της Eπίδοσης στη Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜέτρηση της Eπίδοσης στη Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα / Measuring Second/ Foreign Language Performance
ΚωδικόςΕΚΠ 578
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016544

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΛΩΣΣΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜέτρηση της Eπίδοσης στη Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600133004
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
( Α) η εξοικείωση των φοιτητών με τα διάφορα είδη των τεστ ( Β) επιμόρφωση σχετικά με τα τεστ για δεξιότητες, το λεξιλόγιο και τη γραμματική ( Γ ) εξοικείωση με τα στάδια της κατασκευής ενός καλού τεστ ( Δ ) επιμόρφωση σχετικά με τα είδη των εναλλακτικών αξιολόγησης ( π.χ. portfolio , diary , conferencing , αυτοαξιολόγηση κλπ )
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές σε θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό των τεστ ανάλογα με την προσέγγιση και τον σκοπό τους. Πιο συγκεκριμένα, θα αναδείξουμε τη σύνδεση μεταξύ τεστ και διδασκαλίας και θα γλινει συζήτηση σχετικά με τη χρήση των διαφόρων τύπων των εξετάσεων για σκοπούς τάξη. Οι μαθητές θα εισαχθούν θεμελιώδεις έννοιες, όπως η εγκυρότητα και την αξιοπιστία ενός τεστ και θα ενημερωθούν σχετικά με τις τεχνικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των τεστ και των αποτελεσμάτων της δοκιμής (ανάλυση στοιχείων, επίπεδο δυσκολίας , κλπ )
Λέξεις Κλειδιά
αξιολόγηση, εγκυρότητα, αξιοπιστία, εναλλακτική αξιολόγηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Διαφάνειες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hughes, A. (1989). Testing for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press. Alderson, J., C. Clapham and D. Wall. (1995). Language test construction and evaluation. Cambridge University Press. Bachman, L. F. & Palmer, A. S. (1996). Language testing in practice. Oxford: Oxford University Press.Brown, J.D. (1988). Understanding research in second language learning. Cambridge: Cambridge University Press. Baker, D. (1989). Language testing. Great Britain: Edward Arnold. Efstathiadis, E. (1993). Assessment and evaluation of language performance. Thessaloniki: University Studio Press. Fulcher, G., Davidson, F. & Kemp, J. (2011). "Effective rating scale development for speaking tests: Performance Decision Trees." Language Testing 28, 1, 5 29. Fulcher, G. (2008). "Assessing Language Quality". In Shohamy, E. (Ed.) Language Testing and Assessment. Vol. 7, Encyclopedia of Language and Education. New York: Springer Publishers, 157 176. Fulcher, G. (2007). "Evaluating quality in second language performance tests." English Language Assessment 1, 3 19. Genesee, F. & J. Upshur (1996). Classroombased evaluation in second language education. Cambridge: Cambridge University Press. Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching. England: Pearson Education Limited. Heaton, J.B. (1990). Classroom Testing. London: Longman. Hughes, A. and D. Porter. (ed.) (1983). Current developments in language testing. London: Academic Press. Oller, J. (1979). Language tests at school. Great Britain: Longman Oller, J. (ed.) (1983). Issues in language testing research. Rowley, Mass.: Newbury House. Shohamy, E. (2001) The power of tests: A critical perspective on the uses of language tests.London:Longman Underhill, N. (1987). Testing spoken language. Cambridge: Cambridge University Press. Ur, P. (1996). A course in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Weir, C. (1993). Understanding and developing language tests. Hemel Hempstead: Prentice Hall International.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-11-2018