Μέθοδοι Έρευνας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜέθοδοι Έρευνας / Research Methods
ΚωδικόςΕΚΠ 593
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016530

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΛΩΣΣΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜέθοδοι Έρευνας
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600133006
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
να έχουν επίγνωση της ερευνητικής διαδικασίας να σχηματίζουν σωστές ερευνητικές υποθέσεις να αποφασίζουν ποια μέθοδος είναι η πλέον κατάλληλη για τις ερευνητικές τους υποθέσεις να σχεδιάζουν μικρής κλίμακας έρευνες να συζητούν και να αποτιμούν κριτικά τη μεθοδολογία και τα ερευνητικά αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες και τις τεχνικές που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας στην (αγγλική ως) ξένη γλώσσα. Συγκεκριμένα καλύπτονται τα ακόλουθα: 1. Εισαγωγή στην έρευνα. Στόχοι και σημασία της εκπαιδευτικής έρευνας. Θέματα δεοντολογίας. 2. Ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση: διαφορές, τύποι ποσοτικών και ποιοτικών σχεδίων έρευνας. 3. Ερευνητικός σχεδιασμός: καθορισμός ερευνητικού προβλήματος, βιβλιογραφική ανασκόπηση, διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων. 4. Μεθοδολογία: κλίμακες μέτρησης και μεταβλητές, εργαλεία και δοκιμασίες, αξιοπιστία και εγκυρότητα. 5. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων: ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, δοκιμασίες διαισθητικών κρίσεων, κλπ. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. 6. Ανάλυση δεδομένων ποσοτικής έρευνας: οργάνωση αρχείου δεδομένων, περιγραφική και επαγωγική στατιστική, λογισμικά επεξεργασίας και ανάλυσης. 7. Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής: κατανομές συχνότητας, μέσος όρος, μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς. 8. Στοιχεία επαγωγικής στατιστικής: βασικές έννοιες ελέγχου υποθέσεων, επίπεδο σημαντικότητας, σύγκριση δύο ή περισσότερων μέσων, συνάφεια και συσχέτιση μεταβλητών. 9. Ανάλυση δεδομένων στην ποιοτική έρευνα: οργάνωση δεδομένων, κωδικοποίηση, επεξεργασία. 10.Οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων σε μορφή Powerpoint. 11.Συζήτηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.Συγγραφή ερευνητικής έκθεσης.
Λέξεις Κλειδιά
έρευνα στην ξένη γλώσσα, συλλογή δεδομένων, ανάλυση δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Διαφάνειες
  • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική παρουσίαση δημοσιευμένων ερευνών (30%), γραπτή εργασία (70%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
  • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Brown, J.D. (2014). Mixed Methods Reasearch for TESOL. Edinburgh: Edinburgh University Press. Brown, J. D., & Rodgers, T. (2002). Doing second language research. Oxford: Oxford University Press. Chaudron, C. (1988). Second language classrooms: Research on teaching and learning. New York: Cambridge University Press. Gass, S., & Mackey, A. (2007). Data elicitation for second and foreign language research. Mahwah, N. j. Lawrence Erlbaum Ass. P53.755.GE7 2007 Mackey, A., & Gass, S. (2005). Second language research: Methodology and design. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. McDonough, J., & McDonough S. (1997). Research Methods for English Language Teachers. London: Arnold. Weissberg, R.,& Buker, S. (1990). Writing up research. Experimental research report writing for students of English. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-11-2018